PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kitap YazıyoruzSayfa : [1] 2

napstar
15/12/2011, 19:59
Herkes bir kelime söyleyecek. Cümle cümle ilerleyeceğiz. Başlıyorum ;

Sıcak

... ;

Sıcak bir öpüşme olacağını hissettim ve hüzünlü gözlerle bıraktım.Halbuki kendisi de o kadar derinden gelen bakışlarla tuvalete koştu. Fakat bir şeyi unutmuştu. Tuvalet tıkabasa bakırla dolmuştu. Kalaycının evime gelmesiyle adeta titredim ve elime aldığım gibi pencereden aşağıya atladım. Anneannem bastonunu soktu. Ahhhh diye bir ses duydum. Çok geçti ve uykuluydum. Rezervuarı çekmeyi unutmuşum. Ama neden böyle sorumsuz davrandığımı bilmiyordum. Aslında sanıldığı kadar mecbur olmamalıydım. Nerdeyse kadını getirip yatağıma bilmeyince fok balıkları gibi burnundan kocaman bir pense çıkarttı götürüp dağa fırlattı. Aziz yıldırım gibi şerefli olmayan Kamil hapishanede elizabeth öldü. Anasının nikahi mesafesinden tüm vücudunu öylesine sarmıştı ki kolları bir sarmaşık kadar ince, bir o kadar da inceydi. Kimileri liseli tavırlar "tamam, yeter, yetmezzzz" diye haykırıyordu. Boğazı ağrıyordu. Neden, nasıl boşaldım anlamadım. İnanamadım. "Bu da kim ? " diye Fransua sordu. Sonra bir gün aklıma kırmızı SARIIIIIIII bir inek görmüştü o an yanından geçerken birden o da ne demeye kalmadan o da ne ?.. Boşaldım. Amma çok acılıydı Rıza Çalımbay "ofsayt hocam bu" diye haykırdı. Camideki cemaat secdeye giderken aniden ezan başladı. İmam döndü ve dedi ki ; -eeee.. Muhterem yanlış alarm ya sen vakit kaybetmeden kılak şu namazı. Müezzin kayıp nereye kaçtı bizim Abdes. Tekrar suyu açtım Linkin park ' ta biraz oyun oynadım. Geldiğimde çok büyük topçu gördüm. Adı da Yunus idi dedim. Hıdır idi diye ısrar ederken birden boşaldım. İçimdeki spermler aniden yarışmaya başladılar. Bir anda bomba gibi patladı. O an damlaya damlaya göl oldu. Aniden kaçıp saklandım. Cihazı bozduğumu bilmiyordum. Aniden patates

Woolridge
15/12/2011, 20:08
bir**

Lexsarko
15/12/2011, 20:09
öpüşme

Woolridge
15/12/2011, 20:12
olacağını

Whup_RS
15/12/2011, 20:21
hissettim ve

Woolridge
15/12/2011, 20:22
hüzünlü

napstar
15/12/2011, 20:22
gözlerle

Arliath
15/12/2011, 20:27
bıraktım

Woolridge
15/12/2011, 20:29
halbuki

napstar
15/12/2011, 20:29
kendisi de

Arliath
15/12/2011, 20:40
o kadar

Stahli
15/12/2011, 20:57
derinden

Volta
15/12/2011, 21:10
gelen

napstar
15/12/2011, 21:11
" Sıcak bir öpüşme olacağını hissettim ve hüzünlü gözlerle bıraktım. Halbuki kendisi de o kadar derinden gelen "

bakışlarla

Lexsarko
15/12/2011, 23:55
tuvalete

WHY YOU LITTLE
15/12/2011, 23:56
koştu

bucKeRudy
16/12/2011, 00:04
Fakat

napstar
16/12/2011, 00:04
bir şeyi

Lexsarko
16/12/2011, 00:13
unutmuştu

Hello^zepp
16/12/2011, 00:16
tuvalet

fazla olmuş :D

bucKeRudy
16/12/2011, 00:19
tıkabasa

Lexsarko
16/12/2011, 00:34
bakırla

napstar
16/12/2011, 00:37
"Sıcak bir öpüşme olacağını hissettim ve hüzünlü gözlerle bıraktım. Halbuki kendisi de o kadar derinden gelen bakışlarla tuvalete koştu. Fakat bir şeyi unutmuştu. Tuvalet tıkabasa bakırla"

dolmuştu.

ps : kırmızı kelimeyi değiştirebilir mi acaba arkadaş ? anlatım bozukluğu olmuş :D

Lexsarko
16/12/2011, 00:38
Kalaycının

napstar
16/12/2011, 00:43
evime

Mystogan
16/12/2011, 00:45
Gelmesiyle

Lexsarko
16/12/2011, 00:47
adeta

Stahli
16/12/2011, 01:21
titredim ve...

napstar
16/12/2011, 01:31
elime

( bu arada kardan adamlar çogoş olmuş )

BaLzaX
16/12/2011, 01:34
aldığım gibi

DucK.G
16/12/2011, 02:02
pencereden

zApdos
16/12/2011, 02:54
aşagıya

napstar
16/12/2011, 03:06
atladım.

zApdos
16/12/2011, 03:17
Anneannem

Whup_RS
16/12/2011, 05:00
Bastonunu

TauHunter
16/12/2011, 08:52
soktu

WeRdeR WeReMeM
16/12/2011, 08:59
ahhhh diye bir ses duydum

bucKeRudy
16/12/2011, 09:02
Çok geçti

napstar
16/12/2011, 09:33
ve uykuluydum

p.s : lütfen tek kelime yazalım

Mystogan
16/12/2011, 10:39
Rezervuarı

napstar
16/12/2011, 10:52
çekmeyi

WeRdeR WeReMeM
16/12/2011, 11:00
unutmuştum

napstar
16/12/2011, 11:01
ama..

zApdos
16/12/2011, 11:01
NEDEN

Specy
16/12/2011, 11:54
böyle

napstar
16/12/2011, 11:58
sorumsuz

WeRdeR WeReMeM
16/12/2011, 12:23
davranıyorsun

Stahli
16/12/2011, 12:23
davrandığımı

napstar
16/12/2011, 12:58
“Sıcak bir öpüşme olacağını hissettim ve hüzünlü gözlerle bıraktım. Halbukikendisi de o kadar derinden gelen bakışlarla tuvalete koştu. Fakat bir şeyi unutmuştu. Tuvalet tıkabasa bakırla dolmuştu. Kalaycının evime gelmesiyle adeta titredim ve elime aldığım gibi pencereden aşağıya atladım. Anneannem bastonunu soktu. Ahhhh diye bir ses duydum. Çok geçti ve uykuluydum. Rezervuarı çekmeyi unutmuşum. Ama neden böyle sorumsuz davrandığımı “

bilmiyordum.

Hello^zepp
16/12/2011, 14:06
Aslında

WeRdeR WeReMeM
16/12/2011, 14:09
sanıldığı

CoolStoryBro
16/12/2011, 14:37
kadar

bykaya
16/12/2011, 14:45
mecbur

Specy
16/12/2011, 15:33
olmamalıydım

Elit
16/12/2011, 16:01
nerdeyse

Whup_RS
16/12/2011, 16:14
Kadını

LiFeFoRLiFe
16/12/2011, 16:52
getirip

Stahli
16/12/2011, 16:57
yatağıma

Hapkido
16/12/2011, 17:49
bilmeyince

canifeto12
16/12/2011, 18:00
Fok Balıkları

bykaya
16/12/2011, 18:02
gibi..

Elit
16/12/2011, 18:11
burnundan

FroStly
16/12/2011, 18:23
kocaman bir

bucKeRudy
16/12/2011, 18:30
Pense

Arliath
16/12/2011, 18:36
çıkarttı

bykaya
16/12/2011, 18:37
Götürüp

Whup_RS
16/12/2011, 18:57
Dağa ...

EuSS.WackyDire
16/12/2011, 19:54
Fırlattı...

Whup_RS
16/12/2011, 19:56
Aziz Yıldırım

Hello^zepp
16/12/2011, 20:18
gibi,

TauGunner
16/12/2011, 20:22
şerefli

Oldskull
16/12/2011, 20:56
olmayan

FroStly
16/12/2011, 21:00
Kamil

Whup_RS
16/12/2011, 21:32
Hapishanede

AnImated^PICS
16/12/2011, 21:38
elizabeth

Arliath
16/12/2011, 21:42
öldü...

FroStly
16/12/2011, 21:43
öldü...


Tamam kitap buraya kadarmış


SON... :D

Volta
16/12/2011, 21:53
Anasının

Hello^zepp
16/12/2011, 21:56
nikahı

Lexsarko
16/12/2011, 21:58
mesafesinden

Arliath
16/12/2011, 22:01
tüm vücudunu

FroStly
16/12/2011, 22:08
tüm vücudunu

Öylesine sarmıştıki

Lexsarko
16/12/2011, 22:09
kolları

Woolridge
16/12/2011, 22:13
bir sarmaşık

EuSS.WackyDire
16/12/2011, 22:38
kadar ince

AnImated^PICS
16/12/2011, 23:05
bir okadarda

Whup_RS
16/12/2011, 23:23
inceydi

Ahmet"FranJose"ÇOLAK
16/12/2011, 23:26
kimileri

AnImated^PICS
16/12/2011, 23:39
liseli

Ahmet"FranJose"ÇOLAK
16/12/2011, 23:46
tavırlar

AnImated^PICS
16/12/2011, 23:49
tamam

Arliath
17/12/2011, 01:09
yeter

LiFeFoRLiFe
17/12/2011, 01:10
yetmezzzz

bykaya
17/12/2011, 11:08
Diye haykırıyordu

Lexsarko
17/12/2011, 11:45
Boğazı

bykaya
17/12/2011, 11:46
Ağrıyordu

Specy
17/12/2011, 11:57
neden

bykaya
17/12/2011, 12:31
Nasıl

TauHunter
17/12/2011, 12:35
Boşaldım

Woolridge
17/12/2011, 12:40
anlamadım

Specy
17/12/2011, 13:16
inanamadım

Ahmet"FranJose"ÇOLAK
17/12/2011, 13:20
bu da kim

WHY YOU LITTLE
17/12/2011, 13:23
diye.

zApdos
17/12/2011, 18:22
Fransua

FroStly
17/12/2011, 18:57
Sordu

EuSS.WackyDire
17/12/2011, 19:38
sonra

FroStly
17/12/2011, 23:22
sonra


İçine ettin cümle akışının ufuk -.-


Bir gün..

Elit
18/12/2011, 00:37
aklıma

Specy
18/12/2011, 00:50
kırmızı

Whup_RS
18/12/2011, 00:59
SARIIIIIIII

LiFeFoRLiFe
18/12/2011, 01:27
bir inek görmüştü o an yanından geçerken birden

Oldskull
18/12/2011, 02:01
o da ne

PlanetX
18/12/2011, 06:30
demeye

Oldskull
18/12/2011, 12:16
kalmadan

FroStly
18/12/2011, 13:59
O da ne

TauHunter
18/12/2011, 16:03
boşaldım

Arliath
18/12/2011, 16:26
amma çok

FafraGa
18/12/2011, 19:50
acılıydı

FroStly
18/12/2011, 20:00
Rıza


NOT:Kerem 1-2 postunda bütün mesajlarını toparlamıştında ilk postunda eklenen bütün kelimeleri eklesen hoş olur

Arliath
19/12/2011, 00:07
çalımbay

DucK.G
19/12/2011, 00:08
ofsayt hocam bu diye

bykaya
19/12/2011, 11:08
Haykırdı

Lexsarko
19/12/2011, 12:04
Camideki

bykaya
19/12/2011, 12:12
Cemaat

WeRdeR WeReMeM
19/12/2011, 12:13
Secdeye

Lexsarko
19/12/2011, 12:15
giderken

Hapkido
19/12/2011, 13:49
aniden

Lexsarko
19/12/2011, 14:04
ezan başladı

bykaya
19/12/2011, 14:17
imam.

QQS7YLE
19/12/2011, 14:24
döndü

BaLzaX
19/12/2011, 14:26
Ve dedi ki

Hapkido
19/12/2011, 14:40
-eeee..

Mystogan
19/12/2011, 14:41
Muhterem

Lexsarko
19/12/2011, 14:41
cemaat

Hapkido
19/12/2011, 14:45
yanlış

Lexsarko
19/12/2011, 14:49
alarm

Ahmet"FranJose"ÇOLAK
19/12/2011, 14:51
ya sen

bykaya
19/12/2011, 14:51
vakit

Mystogan
19/12/2011, 14:53
Kaybetmeden

Hapkido
19/12/2011, 14:57
kılak

WeRdeR WeReMeM
19/12/2011, 15:04
----şu

Lexsarko
19/12/2011, 15:24
namazı

bykaya
19/12/2011, 15:34
muezzin

Elit
19/12/2011, 16:17
Kayıp

bykaya
19/12/2011, 16:48
nereye
Not:Abi nereden girdiniz namaz muhabbetine :) camiden çıkamayacaz.

DucK.G
19/12/2011, 18:12
kactı

Specy
19/12/2011, 18:15
bizim

DucK.G
19/12/2011, 18:16
abdes

bykaya
19/12/2011, 18:24
Tekrar

DucK.G
19/12/2011, 18:33
suyu actım

Lexsarko
19/12/2011, 18:37
Linkin Park

DucK.G
19/12/2011, 18:38
'ta biraz oyun oynadım

Lexsarko
19/12/2011, 18:46
Geldiğimde

Lütfen tek kelime.

DucK.G
19/12/2011, 18:50
çok.......

EuSS.WackyDire
19/12/2011, 19:00
büyük

DucK.G
19/12/2011, 19:06
topcu

TauHunter
19/12/2011, 19:24
gördüm

not: boşaldım deyince siliniyor mu

Lexsarko
19/12/2011, 19:28
Adı da

Konuyla uyumsuzsa evet

BaLzaX
19/12/2011, 19:30
Yunus idi

TauHunter
19/12/2011, 19:35
dedim

Elit
19/12/2011, 19:44
hıdır idi

:D :D :D

FroStly
19/12/2011, 19:46
diye ısrar

TauHunter
19/12/2011, 19:53
ederken

DucK.G
19/12/2011, 19:54
birden

TauHunter
19/12/2011, 19:59
boşaldım

not:doğru yerde söyledim

Woolridge
19/12/2011, 20:05
içimde ki

TauHunter
19/12/2011, 20:09
spermler

WHY YOU LITTLE
19/12/2011, 20:16
aniden

Xin80
19/12/2011, 20:19
yarışmaya başladılar

EuSS.WackyDire
19/12/2011, 20:43
bir anda

FafraGa
19/12/2011, 21:25
bomba

DucK.G
19/12/2011, 21:42
gibi.....

Arliath
19/12/2011, 21:48
patladı

QQS7YLE
19/12/2011, 21:58
o an
:DDDDDDDDDDD

Arliath
19/12/2011, 22:04
damlaya damlaya

DucK.G
19/12/2011, 22:23
gölllllllll

WHY YOU LITTLE
19/12/2011, 23:12
oldu .

bykaya
20/12/2011, 09:56
aniden

WeRdeR WeReMeM
20/12/2011, 09:58
kaçıp

bykaya
20/12/2011, 09:59
saklandım

Arliath
20/12/2011, 11:11
cihazı

Hapkido
20/12/2011, 12:30
bozduğumu

WeRdeR WeReMeM
20/12/2011, 12:36
bilmiyordum

Hapkido
20/12/2011, 12:43
aniden

napstar
20/12/2011, 13:19
patates

İlk mesajda bütün hikaye toplanmıştır. İyi okumalar...

Hapkido
20/12/2011, 13:30
yedim.

bykaya
20/12/2011, 13:53
doymadım

Oldskull
20/12/2011, 18:47
bidaha

bykaya
20/12/2011, 18:50
yiyemedim

napstar
20/12/2011, 18:56
kendime
Alakasız yazıcam ama ilk mesajında yok hikayenin toplusu :(

biir daha bak

bykaya
21/12/2011, 17:22
muayene

not:Bencede arkadaşlar böyle cinsel içerik işini abartmasak yatak kız hatun falan tamam da boşalma falan yakışmıyo yani.

Lexsarko
21/12/2011, 18:59
ücreti

Konuyu terbiyesiz yönlere iten kullanıcılar şu andan itibaren cezalandırılacaktır. Bilginize.

Oldskull
21/12/2011, 19:44
bulmak için

TauHunter
22/12/2011, 20:10
aradım

Specy
22/12/2011, 20:26
aramaz

Krizalid
22/12/2011, 20:29
olaydım

FroStly
22/12/2011, 20:49
Allahın

Ahmet"FranJose"ÇOLAK
22/12/2011, 23:19
belası

WeRdeR WeReMeM
22/12/2011, 23:32
ne olacak

Krizalid
22/12/2011, 23:49
bu fenerin hali

berkbegins
24/12/2011, 10:22
Üzerimde

Oldskull
24/12/2011, 11:14
büyük

Lexsarko
24/12/2011, 11:20
uçan daire

FroStly
24/12/2011, 14:21
Olmasa bile

Ghuzultyy
24/12/2011, 23:39
üzülmem ki

Lexsarko
24/12/2011, 23:46
Psikopat

Oldskull
25/12/2011, 00:50
değilim

Woolridge
25/12/2011, 01:22
amaaa

Oldskull
25/12/2011, 11:51
olabilirim

TauHunter
29/12/2011, 21:03
bence gol olur

zkubi
30/12/2011, 20:18
ama olmayadabilir.

Lexsarko
30/12/2011, 20:23
Önemli

FroStly
30/12/2011, 22:00
Önemli

değil

Oldskull
31/12/2011, 00:48
olup olmaması

Lexsarko
31/12/2011, 01:07
Sadece

KodiaK
02/01/2012, 20:16
o kadar

TauHunter
03/01/2012, 20:21
gol sayısı

Name[L]esS
19/06/2012, 09:48
bulunmamazken

Burakula
19/06/2012, 10:24
osurmuk

Leupold
22/06/2012, 19:21
kadar küçük

FroStly
22/06/2012, 19:42
Olamayacağından


NOT:Osurmuk ne ? :D

Lexsarko
27/05/2013, 00:10
sakin olalım

Sercan<Michaell>
27/05/2013, 09:13
Yada olmayalım ?

AxeW
19/06/2013, 15:00
Olmak

Sercan<Michaell>
19/06/2013, 15:09
demek

88RoundsPerMinute
17/07/2013, 23:08
gerekmiyordu

Lexsarko
17/07/2013, 23:10
Şemsiyenin

KEREEEEEEEEEEEM
17/07/2013, 23:19
sapını

AmranJ
17/07/2013, 23:22
içine almak gibiydi gülüşün

MadPandastic
06/08/2013, 23:28
lan ne güldüm asdfasdfasdgasdg :D

Nana
07/08/2013, 04:15
dedi annem

Famera
07/08/2013, 04:57
ancak

hohmlec
07/08/2013, 15:37
umutsuzca

Simita
07/08/2013, 15:37
birden

Sercan<Michaell>
07/08/2013, 15:52
ayağa kalktı ve

hohmlec
07/08/2013, 17:37
kapıya

Nana
07/08/2013, 22:34
yaslandı

MadPandastic
07/08/2013, 22:52
çürük olan kapı

Arr3n4cker
08/08/2013, 00:36
parçalanarak

hohmlec
08/08/2013, 02:05
yere düştü

Nana
08/08/2013, 03:56
sonra dedim ki

ilhan998
08/08/2013, 04:26
biletler yandı

Lexsarko
08/08/2013, 10:58
düz çevirdim

Nana
08/08/2013, 11:55
malum bir yerime koydum

Owyeah
08/08/2013, 14:45
Sonra geri cikardim


Topotolktan gelen ziya...

hohmlec
08/08/2013, 15:43
''Acı var mı Raki'' dedi.

Arr3n4cker
08/08/2013, 22:32
yok ustaa dedim

hohmlec
08/08/2013, 23:49
''yılmak yok yola devam'' dedim

HelioS
09/08/2013, 01:00
Sonra

hohmlec
09/08/2013, 01:08
alfonzo