BASTION OF TWILIGHT


Cataclysm’in ilk raid’lerinden birisi olan Bastion of Twilight eklenti paketinin giriş raidlerinden birisi denilebilir.Diğer raid’ler olan Throne of The Four Winds ve Blackwing Descent’in yanında Bastion of Twilight, Cataclysm’in Naxxramas’ı olarak düşünülebilir.
Instance’ın girişi Twilight Highlands’in güneybatı bölgesinde bulunan Twilight Citadel’in Loch Modan tarafına bakan kısmında yer almaktadır.
HALFUS WYRMBREAKER


Wyrmbreaker’s Rookery’de kendisinin yardımcısı olan Proto-Behemoth’la birlikte bulunur.
Yetenekleri ;

Malevolant Strike: Hedefinin aldığı heal i %5 oranında azaltan ve katlanan bir debuff bırakır.

Frenzied Assault: “Nether Scion” dan gelen bir bufftır.Saldırı hızını %100 artırır.

Shadow Nova: “Stormrider” dan gelen bir bufftır. Bütün raid e 28500-31500 Shadow hasarı verir ve yere düşürür.


Furious Roar: “Slate Dragon” dan gelen bir bufftır.Bütün raid e 9500-10500 arası fiziksel hasar verir ve yere düşürür.


Berserk: Halfrus combattan 6dk sonra Berserk olur.Saldırı ve hareket hızını %150 artırır.Ayrıca hasarını %500 artırır.Buna ek olarak taunt a immune olur.Kesin wipe a yol açar.

Halfus’un yanında bulunan yardımcısı olan Proto-Behemoth bir protodrake tir.Raid’deki oyunculara fireball atacak ve aoe flame breath yapacaktır.En iyi yol bu drake i görmezden gelerek Halfus’a odaklanmak ve onu en kısa sürede öldürmektir.
Ayrıca Boss ile aynı mekanda 4 tane friendly konumunda olan Drake ve birçok whelp hapis edilmiş biçimdedir.Fakat bunlardan 3 tanesi ile iletişim kurabilmekteyiz.Eğer Drake’lerden biri veya Whepler serbest bırakıldığında normal mode da her iki boss a bir debuff,heroic mode da ise tüm raid e bir debuff bırakıyorlar.
Ardından Halfus’a saldırmaya başlıyorlar.Fakat birkaç saniye sonra ekrana gelen şöyle bir uyarı “Halfus Wyrmbreaker binds the <drake type> to his will!” ile Halfus,Drake’lerden birini mind control edip size saldırmaya ve debuff ı raid e bırakmasına yol açıyor.Fakat bu drake veya whelpleri öldürürse raid “Dragon’s Venegance” adında ve hasarınızı %50 artıran bir buff alıyor.
Buradaki Drake’ler ile ilgili bilinmesi gereken önemli bir ayrıntı ise Drake’lerin boss a bıraktığı debuff bütün fight boyunca sürmektedir.Fakat Drake’lerin raid e bıraktığı debuff ise Drake ölünce silinmektedir.Yogg-Saron fight ındaki gibi addler yardımıyla kolaylıkla kesilebilen bir bosstur.
%50 canının altında Halfus kaçınılamayacak bir aoe olan Furious Roar cast ederek bütün raid e 10000 civarında fiziksel hasar verir ve stun eder.

Drake Yardımcılar ;
Aşağıdaki Drake’lerden birisi her hafta rastgele seçilmektedir.Hangisi seçilirse oyuncular bütün hafta boyunca o Drake ile savaşmak durumunda kalacaklardır.

The Nether Scion: Halfus’a Frenzy adında buff verir.Saldırı hızını %100artırır.Serbest bırakıldığında raid in hasarını azaltır fakat aynı zamanda Halfus’un Frenzy buff ını siler.

The Time Warden: Protodrake’lerin fireball larını daha uzun süre atmalarını sağlar fakat aynı zamanda raid deki oyuncuları root eder.


The Slate Dragon: Halfus’a,vuruşlarında hedefinin aldığı healing i %5 azaltan ve katlanan Malevolent Strike özelliğini kazandırır.Serbest bırakıldığında Halfus’u ve raid i 15 saniye stun eder.

The Orphaned Emerald Whelps: Raid’in ve boss un hasarını %50 azaltır.

The Storm Rider: Halfus’a,raid i aoe hasar veren ve stun eden Shadow Nova özelliğini verir.

Strateji;

Halfus’un “Malevolant Strike” ı için 2 tank a ihtiyaç vardır.Zira bu saldırı %5 heal i düşüren ve hızlıca katlanan bir debufftır.Halfus %25-%30 seviyelerinde yaptığı whirlwind e kadar taunt edilebilen bir bosstur.

10 Man;

Fight ın amacı,Boss’un esiri olan drakeleri kurtarmak ve onların vereceği buff lar ile boss u hızlıca dps edip indirmektir.Drake’lerin vereceği debuff a aldırmadan Drake’e dps edip Drake boss tarafından mind control olmadan önce onu serbest bırakmaktır.
Drake’ler öldükten sonra fight tank&spank olarak basit bir hale gelecek ve Drake’lerin verecekleri buffla birlikte Boss’a dps edilmeli ve boss bir an önce öldürülmelidir.
Whirlwind fazına kadar boss bu şekilde taktik uygulandığında gayet kolay bir şekilde alt edilebilecektir.Whirlwind fazında ise boss taunt a immune oluyor ve rastgele raid den oyuncuları seçip onlara saldırıyor.Oyuncular Halfus’a saldırırken bir yandan da onun saldırılarından kendilerini korumaları gerekiyor.

VALIONA VE THERALIONValonia ve Theralion aynı HP miktarını ve threati paylaşıyorlar.Havalanırken ve yere inerken aggrosu sıfırlanmıyor.

Yetenekleri;

VALIONA;


Yerdeyken;

Blackout: Herhangi bir oyuncu üzerine dispel edilebilen bir debuff bırakır.Bu debuff 20000 healing i absorb eder ve dispel edildiğinde veya bittiğinde hedefin çevresindeki herkese eşit şekilde paylaştırılmak üzere 250000 hasar verir.


Devouring Flames: Valiona yüzünü raid den rastgele bir oyuncuya döner ve odanın yarısını kaplayacak şekilde alevler püskürtür.Valiona’nın önündeki herkese 100000 Shadow hasarı verir.Alevler Valiona’dan uzaklaştıkça hasar oranı düşer.Yani en uzaktaki daha az hasar yer.


Havadayken;

Twilight Meteroite: Rastgele birine atılan bir debufftır.6 saniye sonra hedefin 8 yard etrafındaki herkese bölünecek şekilde toplamda 117000-123000 Shadow hasarı verir.


Deep Breath: Valiona derin bir nefes alarak alevler çıkartır.Bu alevler hedefine 14625-15375 Shadow hasarı verir ve hedefi Twilight Realm’e yollar.


THERALION;


Yerdeyken;

Engulfing Magic: Hedefin yaptığı bütün hasarı ve healing i,hedefin 10 yard etrafındaki herkese Shadow hasarı olarak yansıtır.


Fabulous Flames: Yere alevler püskürtür.Alevler her saniyede bir 10725-11275 Shadow hasarı verir.


Havadayken;

Dazzling Destruction : Yerde çatlayan alanlar oluşturur.Oluştuktan 5 saniye sonra bu alan üstünde duran herkes 487500-512500 Shadow hasarı yer ve Twilight Realm’e giderler.
Twilight Blast: Hedefin 8 yard etrafındaki herkese 19500-20500 Shadow hasarı verir.


Strateji;

Odaya girdiğinizde Valiona sağda,Theralion solda yer alacak.Fight ın başında Valiona raid e saldırırken Theralion havada gezinecektir.Fight boyunca periyodik olarak yer değiştirirler.Theralion fazı süre olarak Valiona’ya nazaran biraz daha uzun sürmektedir.
Her yer değişikliğinden önce havadaki drake bir özellik cast eder (Theralion için Dazzling Destruciton,Valiona için ise Deep Breath) ve bunu yiyen oyuncuları Twilight Realm’e gönderir.Burada Twilight Fiends adında yardımcılar bulunur.
Fight ın 10 dakikalık bir enrage timer ı bulunur.

  • Valiona;

Valiona yerdeyken,raid Theralion’un saldırılarından korunmak için birbirinden uzak durmalıdır.Fakat aynı zamanda Valiona’nın Blacout’undan en az hasarla çıkmak için ise birlikte durmaları gerekecektir.Valiona,Devouring Flames cast ettiğinde bütün boss a ona doğru koşmalıdır.Fakat oyuncular boss un önüne geçmemelidir.

İki Blackout’tan sonra Theralion Dazzling Destruction cast eder ve büyük iki tane void zone (mor şeklinde alanlar) açılır.Bu alanların üzerinde duranlara hasar verir ve onları Twilight Realm’e gönderir.Burada 10 saniyeden fazla duranları instant olarak öldürür.Daha sonra Theralion yere iner ve Valiona havalanır.Dazzling Destruction sırasında Valiona bir Blackout daha cast eder.

  • Theralion;

Raid,Twilight Meteroite’den gelecek hasarı absorb etmek için bir arada durmalıdır.Ayrıca Fabulous Flames ve Deep Breath e dikkat etmelidir.Engulfing Magic debuff ını yiyen kişi raid den uzaklaşmalıdır.Bu sırada Twilight Meteroite’in hedefi olup durmaya zorlanana kadar debuff varken kaçmalıdır.Twilight Meteroite’e hedef olan kişi boss a dps i kesmelidir.

Bunu yapmak için çeşitli yöntemler vardır fakat bir tanesi en basit yöntemdir.Raid den birisi mark lanır ve bütün raid onu takip eder.Ya da melee ve ranged olarak iki gruba ayrılabilirsiniz ve iki grup birlikte hareket ederek Twilight Meteroite’den ve alevlerden kaçınmış olursunuz.Başka bir alternatif ise raid toplu bir şekilde dururken raiddeki Twilight Meteroite yiyen kişiler sağda solda bilinçsizce koşturmak yerine raid den uzaklaşarak,hasarlarını paylaşmak için bir araya toplanabilirler..İkinci metod daha az hareket ve Engulfing Magic’den daha az hasar almak için idealdir fakat gruplar arasındaki koordinasyonun çok iyi olması gerekir.

İki Engulfing Magic’den sonra (yaklaşık 120 saniye) Valiona Deep Breath cast ederek odanın üçte birini alevlerle doldurur.Bunu fight boyunca,odanın çeşitli yerlerine 3 defa yapacaktır.(Sunwell Plateu’daki Felmyst benzeri bir özelliktir).Valiona her Deep Breath cast etmeden önce raid onun cast etmediği tarafa doğru kaçmak durumundadır.Valiona Deep Breath’den sonra yere inecek ve Theralion havalanarak tekrardan ilk faz başlayacaktır.


TWILIGHT ASCEDANTSFAZ 1

FELUDIUS

Yetenekleri;

Heart of Ice: Raid deki oyunculara 2 saniyede bir frost hasarı veren ve verdiği hasar artarak çoğalan bir debuff atar.(2000/4000/8000 gibi).Dispel edilebilir.Aynı zamanda bu oyuncu diğer oyunculara yaklaştığında diğer oyuncuları bufflar ve bu oyuncular Ignacious’a ekstra hasar verirler.

Hydrolance: Rastgele bir oyuncuya 45000-55000 frost hasarı verir.

Waterbomb: 6 yard etrafındaki düşmanlara 9750-10250 frost hasarı verir.Ayrıca Waterlogged debuff ı verir.

Waterlogged: Hareket hızını %25 azaltır ve hedefler frost saldırılarından daha fazla hasar alır.Bu etki fire büyüleri ile etkileşimde ortadan kalkar.

Glaciate: Yakınındaki düşmanlarına yüksek derecede Frost hasarı verir.Hasarın boyutu boss a yakınlık derecesine göre değişir.Waterlogged debuff ı olanlar Frozen Blood olarak stun olurlar.

Frozen Blood: Waterlogged olan oyuncuyu dondurur ve stun eder.Ayrıca 10 saniye boyunca her 2 saniyede 20000 frost hasarı verir.

IGNACIOUS

Yetenekleri;

Burning Blood: Raid deki oyunculara 2 saniyede bir fire hasarı veren ve verdiği hasar artarak çoğalan bir debuff atar.(2000/4000/8000 gibi).Dispel edilebilir.Aynı zamanda bu oyuncu diğer oyunculara yaklaştığında diğer oyuncuları bufflar ve bu oyuncular Felidius’a ekstra hasar verirler.

Aegis of Flame: Boss’u alevden bir kalkan kaplar ve 1000000 (bir milyon) hasarı absorb eder.Aynı zamanda bu kalkan aktifken boss büyü cast ederken interrupt yemez.

Flame Torrent: Boss un önündeki 18 yardlık koni şeklindeki alanda bulunan herkese 3 saniye boyunca her saniyede bir 36075-41925 fire hasarı verir.

Inferno Leap: Hedefinin arkasına doğru zıplar,hedefine ve yakınındakilere 23125-26875 arası fire hasarı verir.

Inferno Rush: Arkasında bir alev hattı bırakarak aggro listesinin başındakine doğru charge eder.Bu alev hattından geçenler her 0.5 saniye boyunca 4625-5375 fire hasarı yer.Ayrıca bu alev hattı Waterlogged debuff ını kaldırır.

Rising Flames: Boss bu büyüyü Aegis of Flame’in hemen arkasından cast eder.Odadaki herkese interrupt edilene kadar gittikçe artan şekilde fire hasarı verir.
FAZ 2

ARION

Yetenekleri;

Call Winds: Etrafta girdaplar oluştutur.Bu girdaplara kapılan oyuncular 7000 nature hasarı alırlar ve aynı zamanda Swirling Winds debuff ı vererek oyuncuları havaya kaldırır.

Lightning Rod: Hedefini bir sonraki saldırıları için elektrik ile şarj edip marklar.Arion bu hedefine Chain Lightning cast edecektir.

Chain Lightning: Marklanan hedeflere Chain Lightning cast eder.9500-10500 nature hasarı verir ve yakındaki hedeflere seker.

Disperse : Boss girdabın içine girerek odanın herhangi bir yerine materyalleşir.
Lightning Blast: Disperse’den sonra tank a bu büyüyü atar.72000-88000 Nature hasarı verir.

Thundershock: Yakınındaki tüm düşmanlarına 146250-153750 Nature hasarı verir.Havadaki hedeflere karşı daha etkilidir,yerdeki hedeflere karşı daha etkisizdir.

TERRASTRA

Yetenekleri ;

Gravity Well : Yakındaki oyuncuları yere bağlayan bir büyü yapar ve elektrik saldırılarına karşı bir resistance sağlar.Oyuncu havaya kaldırılıncaya kadar sürer.2dk süresi vardır.

Gravity Core: Boss bu büyüyü Gravity Well’e girerken uygular.Düşmanını yer çekimini de kullanarak ezer.10 saniye boyunca her 2 saniyede bir 10000 fiziksel hasar verir.Etkilenen hedeflerin hareketleri ve hareket etme hızları düşer.

Harden Skin: Boss’un veridiği fiziksel hasarı %100 artırır ve 650000 hasara kadar aldığı hasarı %50 oranında absorb eder.Eğer boss yeterli derecede hasar alırsa kalkanı patlar ve boss u yaralar.

Eruption: Yere güçlü bir biçimde vurur ve 4 yard etrafındaki herkese 47125-52875 hasar verir ve etkilenenleri havaya fırlatır.Bu büyüye armor işlemez.

Quake: Yerdeki hedeflere şok dalgaları gönderir ve bunun üstünden geçen herkes 146250-153750 hasar verir.Gravity Well debuff ını yiyen ve yere root olan oyunculara daha fazla hasar verir.(Not: Priest’lerin büyüsü olan Levitate burada işe yaramaz)

FAZ 3

ELEMENTIUM MONSTROSITY

Yetenekleri;

Lava Seed: Alandaki yerden lavlar çıkarak bunların üzerinde duran oyunculara 35000-45000 fire hasarı verir.

Liquid Ice: Altındaki alanı dondurur ve boss bunun üzerinde durdukça o alan genişler.Bu alanın üstünde duran oyuncular hasar alır.Lich King fightındaki defile a benzemektedir fakat buradaki fark alan,oyuncular üzerinde durdukça değil boss alanın üzerinde durdukça genişler.

Electric Instability: Yakınındaki rastgele raid üyelerine 5655-6345 nature hasarı verir.Bu hasar Boss canlı kaldığı sürece giderek artacaktır.Fonksiyonu aynen Sunwell Plateu’daki Entropius Negative Energy gibidir.

Grativy Crush: Hedefini balonun içine hapsederek göğe doğru yükseltir.6 saniye boyunca her 0.5 saniyede %10 canını emer.Efekt bittiğinde ise balon yok olarak havada kalan oyuncunun yere düşmesine neden olur.

Strateji;

FAZ 1

İlk fazda raid çukurda Feludius (Ice) ve Ignacious (Fire) ile savaşacaklardır.Diğer bosslar balkondan fight ı izleyecektir.Bu iki bosstan bir tanesi %25 e inene kadar bu şekilde devam edecektir.İlk faz için ranged DPS i Feludius’a,melee dps ise Ignacious’a yönlendirilecektir.Her ikisine de eşit oranda dps edilmelidir.Bunun sebebi ise 3. Fazda savaşılacak Elementium Monstrosity’nin canı önceki fazlarda despawn olan bossların fazla kalan canı kadar fazla olacaktır.O yüzden her ikisini de %25 e indirmekte fayda vardır.

FAZ 2
Arion (Wind) ve Terrastra (Earth) sahneye çıkacaktır.Yine aynı şekilde ranged DPS i Arion’a,melee dps i ise Terrastra’ya yönlendirerek aynı anda her ikisini de %25 e indirin.

FAZ 3
Elemental bosslar faz 3 te birleşerek Elementium Monstrosity’i oluşturur.Bu bossun canı fazlardaki elemental bosslar despawn olduğundaki canlarının toplamı kadardır.Bu boss basit bir şekilde tank&spank bosstur.Liquid Ice özelliğinden gelecek hasarlar zaman içinde artacağından ilk 2 fazdaki 4 boss u da %25 e kadar indirmek faydalı olacak ve combat ı daha basit hale getirecektir.


CHO’GALL (Son Boss)

Bu bosun resimlerini bulamadım arkadaşlar ne thottbotta var nede wowhead'da var.Bir video koyacağım sadece.Corrputed Blood: Corruption of the Old God büyüsünden %2 daha fazla damage almanızı sağlayan bir debufftır.100 kata kadar stack olabilir.

Corruption/Accelerated: 1 dakika boyunca her saniyede bir Corrupted Blood efekti yerine 2 kez Corrupted Blood efekti almasını sağlar.%25 Corrupted Blood seviyesinden sonra çıkar.Dispel edilebilir.


Corruption/Sickness: Kusmanıza neden olarak 5 yard etrafınızdaki koni şeklindeki alandaki herkese 39000-41000 shadow hasarı verir.Corrupted Blood buna yol açar ve %50 Corrupted Blood seviyesinden sonra çıkar.


Corruption/Malformation: %75 Corrupted Blood seviyesinden sonra ortaya çıkar ve yakınınızdaki herkese Shadow Bolt fırlatmaya başlarsınız.


Corrpution/Absolute: %100 Corrupted Blood seviyesinden sonra ortaya çıkar.Hedefi bir Faceless One ‘a çevirir.%100 heal alamazsınız ama %100 damage inizi artırır ve büyülerinizin hepsini instant cast edersiniz.


Corruptionlar aşağıda belirtilen seviye ve etkileri gösterir :
• Dark Sickness – 5
• Accelerated Corruption – 2 per second
• Sprayed Corruption – 5 per 2 seconds.
• Spilled Blood of the Old God – +5 per second of standing in it.
• Congealed Blood of the Old God melee – 2 per hit.
• Corrupting Crash – 10
• Depravity – 10
• Festering Blood – 5
• Debilitating Beam – 2 per second.
• Corruption of the Old God – 1 per tick


FAZ 1 (%100-%25 ARASI)

Conversion: Hedefini mind control ederek,onun Cho’gall’a tapmasına yol açan bir büyü yaptırtır.Büyüyü yapan interrupt edilmediği sürece her 3 saniyede bir Cho’gall’a buff veren Twisting Devotion adlı bir büyü yapılmasına neden olur.Mind control olanı interrupt ettiğinizde bu etki ortadan kalkar.


Twisted Devotion : 20 saniye boyunca boss un hasarını %10 artırır.
Flame’s Orders: Silahına her vuruşta 20000 fire hasarı verebilecek bir enchant yapar ve silahı küçük alev parçaları fırlatır.


Shadow’s Orders: Boss un melee vuruşlarında odadaki herkese aoe shadow hasarı veren bir enchantı silahına yapar.


Fury of Cho’gall: Threat listesinin başındakine (genellikle tank a) 30000 shadow ve 30000 fiziksel hasar veren bir büyü yapar ve aynı zamanda 45 saniye süren ve her seferinde hedefin aldığı shadow ve fiziksel hasarı %20 oranında artıran bir debuff bırakır.


Summon Corrupting Adherent: Boss çevrede açtığı portallar ile 10 man de 1.7 milyon hp ve 25 man de 4.98 milyon hp li bir addler summon eder.Bu addler öldüğünde yerde mor bir halka bırakır ve bu halkanın içine giren oyuncular Corruption debuff ı alırlar.


Fester Blood: Hp leri 75000-300000 arasında olan 5 adet Congealed Blood of the Old God spawn eder.Bu addler tank edilemez ve melee vuruşlarında hedefine corruption uygularlar.Snare veya root olabilirler.30 saniye sonra kesilmezlerse bir aoe shadow hasarı veriyorlar ve bu wipe a yol açabiliyor.


Corrupting Adherents (Adds)

Yetenekleri;

Depravity: Odadaki herkese 21937-23062 shadow hasarı vererek herkese Corruption bulaştırır.1.5 saniye cast süresi vardır interrupt edilebilir.


Sprayed Corruption: Önündeki koni şeklinde alandaki herkese 34125-35875 shadow hasarı verir ve Corruption bulaştırır.


Corrupting Crash: Hedefine doğru giden bir shadow oku fırlatır ve bu okun düştüğü alanın yakınındaki herkese 43875-46125 shadow hasarı verir ve etkilenen herkese Corruption bulaştırır.
Spilled Blood of the Old God: Adherent addler öldükten sonra öldüğü yerde 14625-14375 shadow hasarı veren bir alan bırakır ve bu alan içindeki herkese Corruption bulaştırır.


Festering Blood: Bu özellik Adherent lerin kanamalarını sağlayıp etrafa Corruption bulaştırmasını sağlar.Etkilenenler 43875-46125 shadow hasarı verir ve Corrupted Blood bulaştırır.


FAZ 2 (%25 -%0 ARASI)
Fury of Cho’gall: Threat listesinin başındakine (genellikle tank a) 30000 shadow ve 30000 fiziksel hasar veren bir büyü yapar ve aynı zamanda 45 saniye süren ve her seferinde hedefin aldığı shadow ve fiziksel hasarı %20 oranında artıran bir debuff bırakır.


Corruption of the Old God : Odada bulunan herkese 2 saniyede bir 4875-5125 shadow hasarı verir.
Darkened Creations: Cho’gall 10 man de 4 tane,25 man de 10 tane olmak üzere ve her birinin hp si 10 ve 25 mande aynı olarak 166000 olan addler summon eder.Bu addlerin kollarından Debilitating Beam adı verilen büyüsünü yapar.


Debilitating Beam: Hasarı ve healing i %75 oranında azaltır.Her saniyede bir 4875-5125 shadow hasarı verir.10 saniye boyunca her saniyede bir Corrupted Blood’a yol açar.Dispel edilemez.

Stratejisi henüz yayınlanmamış çıkınca buraya ekleme yapılacaktır.
Kaynak