1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 123 ... SonuncuSonuncu
36 sonutan 1-10 aras gsteriliyor

Konu: Atatrk Kesi

 1. #1
  ye DreadfuL - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  13/07/2009
  BattleTag
  DreadfuL#2871
  Makaleler
  34
  letiler
  1,439
  Blog Girileri
  11

  Atatrk Kesi


  Byk nder Mustafa Kemal Atatrk hakknda paylamak istediklerinizi bu balk altndan yapabilirsiniz.

  Atatrk'n baz konular hakknda syledikleri :

  Bamszlk

  Tam bamszlk, bizim bugn zerimize aldmz vazifenin temel ruhudur. Bu vazife, btn millete ve tarihe kar yklenilmitir. Bu vazifeyi yklenirken, tatbik kabiliyeti hakknda phe yok ki ok dndk. Fakat netice olarak edindiimiz gr ve iman, bunda, muvaffak olabileceimize dairdir. Biz, byle ie balam adamlarz. Bizden evvelkilerin iledikleri hatalar yznden, milletimiz szde mevcut zannolunan bamszlnda kaytl bulunuyordu. imdiye kadar Trkiye'yi, medeniyet dnyasnda kusurlu gsteren neler dnlebilirse, hep bu hatadan ve bu hataya uymadan domaktadr. Bu hataya uyma neticesi; mutlaka, memleket ve milletin btn haysiyetinden ve btn yaama kabiliyetinden soyunma ve uzaklamasn gerektirebilir. Biz; yaamak isteyen, haysiyet ve erefiyle yaamak isteyen bir milletiz. Bir hataya uyma yznden bu zelliklerden mahrum kalmaya tahamml edemeyiz. Bilgin, cahil, istisnasz btn millet fertleri, belki iinde bulunduklar glkleri tamamen anlamakszn, bugn yalnz bir nokta etrafnda toplanm ve fakat sonuna kadar kann aktmaya karar vermitir. O nokta; tam bamszlmzn temini ve devam ettirilmesidir.

  Tam bamszlk denildii zaman, elbette siyasi, mal, iktisad, adl, asker, kltrel ve benzeri her hususta tam bamszlk ve tam serbestlik demektir. Bu saydklarmn herhangi birinde bamszlktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerek mnasiyle btn bamszlndan mahrumiyeti demektir. Biz, bunu temin etmeden bar ve skna erieceimiz inancnda deiliz.
  1921
  (Nutuk II, S. 623-624)


  Bamszlk ve hrriyetlerini her ne bahasna ve her ne karlnda olursa olsun zedeleme ve kaytlamaya asla msamaha etmemek; bamszlk ve hrriyetlerini btn mnasiyle koruyabilmek ve bunun iin gerekirse, son ferdinin, son damla kann aktarak, insanlk tarihini anl rnek ile sslemek; ite bamszlk ve hrriyetin hakiki mahiyetini, geni mnasn, yksek kymetini, vicdannda kavram milletler iin temel ve lmez prensip... Ancak bu prensip urunda her trl fedakrl, her an yapmaya hazr milletlerdir ki, devaml olarak insanln hrmet ve saygsna lyk bir topluluk olarak dnlebilirler.
  1928
  (Atatrk'n S.D. II, S. 249)


  Bamszl iin lm gze alan millet, insanlk haysiyet ve erefinin icab olan btn fedakrl yapmakla teselli bulur ve elbette esaret zincirini kendi eliyle boynuna geiren miskin, haysiyetsiz bir millete nazaran dost ve dman nazarndaki mevkii farkl olur.
  1927
  (Nutuk I, S. 13-14)


  Esas Trk milletinin haysiyetli ve erefli bir millet olarak yaamasdr. Bu esas ancak tam bamszla sahip olmakla temin olunabilir. Ne kadar zengin ve refaha kavuturulmu olursa olsun bamszlktan mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye lyk olamaz.

  Yabanc bir devletin himaye ve desteini kabul etmek, insanlk zelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve miskinlii itiraftan baka bir ey deildir. Gerekten bu aa dereceye dmemi olanlarn isteyerek balarna bir yabanc efendi getirmelerine asla ihtimal verilemez.

  Halbuki Trk'n haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti ok yksek ve byktr. Byle bir millet esir yaamaktansa yok olsun daha iyidir.

  Bundan tr, ya bamszlk, ya lm!...
  1919
  (Nutuk I, S. 13)


  Arzumuz darda bamszlk, ieride kaytsz ve artsz mill egemenlii korumadan ibarettir. Mill egemenliimizin hatt bir zerresini bozmak niyetinde bulunanlarn kafalarn paralayacanzdan eminim.
  1923
  (Atatrk'n S. D. II, S. 71-72)


  "Biz bar istiyoruz" dediimiz zaman "tam bamszlk istiyoruz" dediimizi herkesin bilmesi lzmdr. Bunu istemeye hakkmz ve kudretimiz vardr. On sene, yirmi sene sonra aalaarak lmekten ise imdiden eref ve haysiyetle lmeyi stn tutmalyz.
  1923
  (Atatrk'n S. D. II, S. 89)


  Ben yaayabilmek iin mutlaka mstakil bir milletin evld kalmalym. Bu sebeple mill bamszlk bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettii takdirde, insanl tekil eden milletlerden her biriyle medeniyet gerei olan dostluk, siyaset mnasebetlerini byk bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin de bu arzusundan sarfnazar edinceye kadar amansz dmanym.
  (23.4.1921)

  Biz Trkler btn tarihimiz boyunca hrriyet ve bamszla sembol olmu bir milletiz.
  (Nutuk)

  Ne kadar zengin ve mreffeh olursa olsun, bamszlktan mahrum bir millet, meden insanlk karsnda uak olmak mevkiinden yksek bir muameleye liyakat kazanamaz.
  (Nutuk)

  Trk Milleti yzyllardan beri hr ve mstakil yaam ve istiklli yaamak iin art saym bir kavmin kahraman evltlarndan ibarettir. Bu millet istikllsiz yaamamtr, yaayamaz ve yaamayacaktr.
  (21 Haziran 1922)

  Hrriyet ve istikll benim karakterimdir ben milletimin en byk ve ecdadmn en kymetli miras olan istikll ak ile dolu bir adamm. ocukluumdan bugne kadar ailev husus ve resm hayatmn her safhasn yakndan bilenlerce bu akm malmdur. Bence bir millette erefin, haysiyetin, namusun ve insanln vcut beka bulabilmesi mutlaka o milletin hrriyet ve istiklline sahip olmasyla kaimdir. Ben ahsen bu saydm vasflara ok ehemmiyet veririm. Ve bu vasflarn kendimde mevcut olduunu iddia edebilmek iin milletimin de ayn vasflar tamasn esas art bilirim. Ben yaayabilmek iin mutlaka mstakil bir milletin evld kalmalym. Bu sebeple mill istikll bence bir hayat meselesidir.

  stikll ve hrriyet k milletler iin, strap anlar, o strabn milleri, ibret alp tetikte durmak iin daima hatrlanmaldr. stikll ve hrriyetlerini her ne pahasna ve her ne karlnda olursa olsun ihll ve takyide asla msamaha etmemek, istikll ve hrriyetlerini btn mnasyla masun bulundurmak ve bunun iin, icap ederse, son ferdinin son damla kann aktarak insanlk tarihini anl bir misalle sslemek: te istikll ve hrriyetin hakik mahiyetini, geni mnasn, yksek kymetini vicdannda idrak etmi milletler iin esas ve hayati prensip.

  Byk ve hayal eyleri yapmadan yapm gibi grnmek yznden btn dnyann dmanln, garazn, kinini, bu memleketin ve milletin zerine ektik. Biz panislmizm yapmadk. Belki, "yapmyoruz, yapacaz" dedik. Dmanlar da "yaptrmamak iin biran evvel ldrelim" dediler. Panturanizm yapmadk, "yaparz, yapyoruz" dedik, "yapacaz" dedik ve yine "ldrelim" dediler. Btn dva bundan ibarettir.
  (1921)

  Basn


  Basn, milletin mterek sesidir. Bir milleti aydnlatma ve iratta, bir millete muhta olduu fikr gday vermekte, hulsa bir milletin hedefi saadet olan mterek bir istikamette yrmesini teminde, basn balbana bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.
  (1922)

  Basn hrriyetinden doacak mahzurlarn izalesi bizzat basn hrriyeti ile kaim olduuna dair Byk Meclisin yol gsterici ve olgun sahasnda tesbit edilen esaslar eer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum cret erbabna, basn iinde ekiyalk frsatn verirse, eer aldatc ve batan karclarn fikir sahasnda me'um tesirleri, tarlasnda alan masum vatandalarn kanlarn aktmasna, yuvalarn dalmasna sebep olursa ve eer en nihayet ekiyaln en zararlsna bavuran bu gibi batan karclarn kanunlarn husus msaadelerinden faydalanmak imknn bulursa, Byk Millet Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin mdahale ve tembih etmesi elbette zaruri olur.

  Memlekette Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlkn tayan basn yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetitirir. Bir taraftan gemi devirler gazetelerinin ve mntesiplerinin slah imknsz olanlar milletin nazarnda belirirken te taraftan Cumhuriyet basnnn temiz ve feyizli sahas genileyip ykselmektedir. Byk ve necip milletimizin yeni alma ve medeniyet hayatn kolaylatrp tevik edecek ite ancak bu zihniyetteki basn olacaktr.
  (1925)

  Basn umum hayatta, siyas hayatta ve Cumhuriyetin gelime ve ilerlemelerinde haiz olduu yksek vazifeleri anmak isterim.

  Basnn tam ve geni hrriyeti iyi kullanmas ne derece nazik bir vaziyet olduunu da beyana lzum grmem. Her trl kanun kaytlardan ziyade bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyas telkkilerine olduu kadar vatandalarn hukukuna ve memleketin her trl husus telkkilerin stnde olan, yksek menfaatlerine de dikkat ve hrmet etmek manev mecburiyeti, asl bu mecburiyettir ki, umumi dzeni temin edebilir. Ancak, bu yolda yanlma ve kusur olsa bile bu kusuru dzeltecek tesirli vasta, asla mzide sanld gibi basn kaytlar altna alan rabtalar deildir. Bilkis basn hrriyetinden doacak mahzurlarn izale vastas da, yine bizzat basn hrriyetidir.
  (1924)

  nem ve ycelii cihan medeniyetinde aka kendisi gsteren basna, hkmetimizin birinci derecede nem vermesi; bu hususta sarf edecei mesaiyi, millete ifa ile mkellef olduu hayrl hizmetlerin ba tarafna koymas yksek Meclisin kesinlikle isteyecei hususlardandr.
  (1 Mart 1922)

  Bir insan topluluunun mterek ve umum hisleri ve fikirleri vardr. nsan topluluklarnn kymetleri, medeniyet dereceleri, arzu ve temaylleri ancak bu umum his ve fikirlerin ortaya kma ve belirtilme derecesiyle anlalr. Bir insan topluluunu sevk ve idare eden insanlar iin, insan topluluklarnn talihi zerinde hkm vermek mevkiinde bulunan dostlar veya dmanlar iin milyar, bu insan topluluunun efkr- umumyesinden anlalan kabiliyet ve kymettir. Binaenaleyh milletler, ekr- umumyesini cihana tantmak mecburiyetindedir. Btn cihan efkr- umumyesini cihana tantmak mecburiyetindedir. Btn cihan efkr- umumyesini tanmak ise hayatn gereklerinin tanzimi iin phesiz lzmdr. Bu hususta ise mevcut vastalarn birincisi ve en mhimi basndr.
  (1 Mart 1922)

  Bilim ve Teknoloji


  Dnyada herey iin, medeniyet iin, hayat iin, baar iin en gerek yol gsterici ilimdir, fendir. lim ve fennin dnda yol gsterici aramak gaflettir, cahilliktir, doru yoldan sapmaktr. Yalnz ilmin ve fenin yaadmz her dakikadaki safhalarnn geliimini anlamak ve ilerlemeleri zamannda takip etmek arttr. Bin, iki bin, binlerce yl nceki ilim ve fen lisannn koyduu kurallar, u kadar bin yl sonra bugn aynen uygulamaya kalkmak elbette ilim ve fennin iinde bulunmak deildir.
  1924

  Gzlerimizi kapayp tek bamza yaadmz dnemeyiz. Memleketimizi bir ember iine alp dnya ile alakasz yaayamayz... Aksine ykselmi, ilerlemi, medeni bir millet olarak medeniyet dzeyinin zerinde yaayacaz. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. lim ve fen nerede ise oradan olacaz ve her millet ferdinin kafasna koyacaz. lim ve fen iin kayt ve art yoktur.
  1922

  Gzlerimizi kapayp tek bamza yaadmz dnemeyiz. Memleketimizi bir ember iine alp dnya ile alakasz yaayamayz... Aksine ykselmi, ilerlemi, medeni bir millet olarak medeniyet dzeyinin zerinde yaayacaz. Bu hayat ancak ilim ve fen ile olur. lim ve fen nerede ise oradan olacaz ve her millet ferdinin kafasna koyacaz. lim ve fen iin kayt ve art yoktur.
  1922

  Hibir tutarl kanta dayanmayan birtakm geleneklerin, inanlarn korunmasnda srar eden milletlerin ilerlemesi ok g olur; belki de hi olmaz. lerlemede geleneklerin kayt ve artlarn aamayan milletler, hayat, akla ve gereklere uygun olarak gremez. Hayat felsefesini geni bir adan gren milletlerin egemenlii ve boyunduruu altna girmeye mahkumdur.
  1922

  Baarl olmak iin aydn snfla halkn zihniyet ve hedefi arasnda doal bir uyum salamak lazmdr. Yani aydn snfn halka telkin edecei idealler, halkn ruh ve vicdanndan alnm olmaldr.
  1923

  Halka yaklamak ve halkla kaynamak daha ok aydnlara yneltilen bir vazifedir. Genlerimiz ve aydnlarmz niin yrdklerini ve ne yapacaklarn nce kendi beyinlerinde iyice kararlatrmal, onlar halk tarafndan iyice benimsenip kabul edilebilecek bir hale getirmeli, onlar ancak ondan sonra ortaya atmaldr.
  1923

  Taassup cahillie dayanr. Bundan dolay taassubu olan cahildir. lim mutlaka cahillii yener, o halde halk aydnlatmak lazmdr.
  1923

  Bu millet ve memleket ilme, irfana ok muhta; tahsil yapm, diploma alm gelmi, olanlar korumak kadar doal ve lzumlu bir ey olmaktan baka, parti parti eitim ve retim grmek iin ilim ve fen almak iin Avrupa'ya, Amerika'ya ve her tarafa ocuklarmz gndermeye mecburuz ve gndereceiz. lim ve fen ve ihtisas nerede varsa, sanat nerede varsa gidip, renmeye mecburuz. Bu nedenle artk himaye ok zayf kalr. Bunun yerine mecburiyet geerli olur.
  1923

  lim ve zellikle sosyal bilimler dalndaki ilerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamlar aydnlatsnlar. Onun iin siz kendi ilminize, irfannza gveniyorsanz, bana syleyiniz, sosyal ilimlerin gzel (yapc) ynlerini gsteriniz, ben takip edeyim.
  1923

  Ben, manev miras olarak hi bir ayet, hibir dogma, hibir donmu ve kalplam kural brakmyorum. Benim manev mirasm ilim ve akldr. Benden sonrakiler, bizim amak zorunda olduumuz etin ve kkl zorluklar karsnda, belki gayelere tamamen eremediimizi fakat asla taviz vermediimizi, akl ve ilmi rehber edindiimizi tasdik edeceklerdir.
  1923

  Cumhuriyet


  Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet ekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yan doldururken demokrasinin btn icaplarn sras geldike uygulamaya koymaldr.
  1933

  Cumhuriyet dnce serbestlii taraftardr. Samim ve meru olmak artiyle her fikre hrmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnz muarzlarmzn insafl olmas lzmdr.
  1923

  Cumhuriyet ahlki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.
  1925

  Trk milletinin tabiat ve detlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir.
  1924

  Cumhuriyet, yeni ve salam esaslariyle, Trk milletini emin ve salam bir istikbal yoluna koyduu kadar, asl fikirlerde ve ruhlarda yaratt gvenlik itibariyle, bsbtn yeni bir hayatn mjdecisi olmutur.
  1936

  Bugnk hkmetimiz, devlet tekiltmz dorudan doruya milletin kendi kendine, kendiliinden yapt bir devlet tekilt ve hkmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artk hkmet ile millet arasnda mazideki ayrlk kalmamtr. Hkmet millettir ve millet hkmettir. Artk hkmet ve hkmet mensuplar kendilerinin milletten ayr olmadklarn ve milletin efendi olduunu tamamen anlamlardr.
  1925

  Son senelerde milletimizin fiilen gsterdii kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakknda kt fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak grne dkn insanlar olduunu pek gzel ispat etti. Milletimiz haiz olduu zelliklerini ve liyakatini hkmetinin yeni ismiyle medeniyet dnyasna daha ok kolaylkla gstermee muvaffak olacaktr. Trkiye Cumhuriyeti, cihanda igal ettii mevkiye lyk olduunu eserleriyle ispat edecektir.

  Trkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktr.
  29 Ekim 1923

  Temeli byk Trk milletinin ve onun kahraman evltlarndan mrekkep byk ordumuzun vicdannda akl ve uurunda kurulmu olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mlhem prensiplerimizin bir vcudun ortadan kaldrlmas ile bozulabilecei fikrinde bulunanlar, ok zayf dimal bedbahtlardr. Bu gibi bedbahtlarn, Cumhuriyetin adalet ve kudret penesinde lyk olduklar muameleye maruz kalmaktan baka nasipleri olmaz. Benim naiz vcudum birgn elbet toprak olacaktr, fakat Trkiye Cumhuriyeti ilelebet yayacaktr. Ve Trk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddtsz yrmee devam edecektir.
  1926

  Cumhuriyetimiz yle zannolunduu gibi zayf deildir. Cumhuriyet bedava da kazanlm deildir. Bunu elde etmek iin kan dktk. Her tarafta krmz kanmz akttk. cabnda messeselerimizi mdafaa iin lzm olan yapmaa hazrz.
  1923

  Gelecek nesillerin Trkiye de Cumhuriyetin ilan gn, ona en merhametsizce hcum edenlerin banda, cumhuriyetiyim iddiasnda bulunanlarn yer aldn grerek aracaklarn asla farz etmeyiniz! Bilkis, Trkiye'nin mnevver ve cumhuriyeti ocuklar, byle cumhuriyeti geinmi olanlarn hakik zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hi de tereddde dmeyeceklerdir.
  1927

  Onlar, kolaylkla anlayacaklardr ki, rm bir hanedann, halife unvanyla bann stnden zerre kadar uzaklamasna imkn kalmayacak surette muhafazasnn mecbur klan bir devlet eklinde, cumhuriyet idaresi iln olunsa bile, onu yaatmak mmkn deildir.
  1927

  Demokrasi ve Hrriyet

  Unutulmamaldr ki, milletin hkimiyetini bir ahsta veyahut mahdut ehasn elinde bulundurmakta menfaat bekleyen cahil ve gafil insanlar vardr.
  Ocak 1923

  Bizim dnya nazarnda en byk kuvvet ve kudretimiz, yeni ekil ve mahiyetimizdir.
  1922

  Korku zerine hkimiyet bina edilemez. Toplara istinad eden hkimiyet pyidar olmaz. Byle bir hkimiyet ve diktatrlk ancak ihtill zuhurunda muvakkat bir zaman iin lzm olur.
  Mart 1930

  Her fert istediini dnmek, istediine inanmak, kendine mahsus siyas bir fikre malik olmak, setii bir dinin icaplarn yapmak veya yapmamak hak ve hrriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanna hkim olunamaz.
  1930

  Vicdan hrriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabi haklarnn en mhimlerinden tannmaldr.
  1930

  Hrriyet, insann, dndn ve dilediini mutlak olarak yapabilmesidir.
  1930

  Bu tarif, hrriyet kelimesinin en geni mnasdr. nsanlar, bu mnada hrriyete, hibir zaman sahip olamamlardr ve olamazlar. nk malmdur ki insan, tabiatn mahlkudur. Tabiatn kendisi dahi, mutlak hr deildir; kinatn kanunlarna tabidir. Bu sebeple, insan ilk nce, tabiat iinde, tabiatn kanunlarna, artlarna, sebeplerine, millerine baldr. Mesel, dnyaya gelmek veya gelmemek insann elinde olmamtr ve deildir. nsan, dnyaya geldikten sonra da, daha ilk anda, tabiatn ve birok mahlklarn zebunudur. Himaye edilmeye, beslenmeye, baklmaya, bytlmeye muhtatr.
  1930

  Hrriyet ve istikll benim karakterimdir.
  1906

  Hrriyet olmayan bir memlekette lm ve knt vardr. Her ilerlemenin ve kurtuluun anas hrriyettir.
  1906

  Hrriyetten doan buhranlar ne kadar byk olursa olsun, hibir zaman fazla tazyikin temin ettii sahte gvenlikten daha tehlikeli deildir.
  1930

  Hrriyet, Trk'n hayatdr.

  1930

  Asr demokraside ferd hrriyetler, husus bir kymet ve ehemmiyet almtr; artk ferd hrriyetlere devletin ve hi kimsenin mdahalesi sz konusu deildir. Ancak, bu kadar yksek ve kymetli olan ferd hrriyetin, medeni ve demokrat bir millette, neyi ifade ettii, hrriyet kelimesinin mutlak surette, dnlebilen mnasiyle anlalmaz. Sz konusu olan hrriyet toplumsal ve medeni insan hrriyetidir. Bu sebeple ferd hrriyeti dnrken, her ferdin ve nihayet btn milletin mterek menfaati ve devlet mevcudiyeti gznnde bulundurulmak lzmdr. Dierinin hak ve hrriyeti ve milletin mterek menfaati ferd hrriyeti snrlar.
  1930

  Devlet daresi


  nsanlar daima yksek, temiz ve mukaddes hedeflere yrmelidirler. Bu hareket eklidir ki insan olann vicdann, diman ve btn insan kavramn tatmin eder. Bu ekilde yryenler, ne kadar byk fedakrlk yaparlarsa, ykselirler ve bu hareket ekli mutlaka ak olur.
  1926

  nk aln ak, dima ak, kalb ve vicdan ak insanlar tarafndan idare olunabilen toplumlar ancak bu mnada hareketlerin izleyicisi olabilirler. Fikirlerini, duygularn ve teebbslerini gizli tutanlar, gizli vastalar uygulamaya girienler mutlaka utanma ve sklmay gerektiren, akl ve mantn haricinde hareket edenler olabilirler. Bu gibi ilere girienlerin sonu erge acdr.
  1926

  Bizim yzmz, her zaman temiz ve pk idi ve daima temiz ve pk kalacaktr. Yz irkin, vicdan irkinliklerle dolu olanlar, bizim vatansevercesine vicdanlca ve namusluca hareketlerimizi kk ve irkin ihtiraslar yznden, irkin gstermeye kalkanlardr.
  1927

  Yemin mukaddes bir szleme demektir. Namus sahibi olan bir kimse verdii szden dnmez.
  1919

  Asla hatrdan karmamalsnz: Bizim en byk kuvvetimizi, bugn de, yarn da drst, ak bir siyaset ve szlerimize ballk tekil edecektir.
  1915

  Mesuliyet yk hereyden, lmden de ardr.
  1915

  Hakikati konumaktan korkmaynz.
  1918

  Her an tarihe kar, cihana kar hareketimizin hesabn verebilecek bir vaziyette bulunmak lzmdr.
  1930

  Yapmamza imkn hasl olan ileri yapmazsak, tarih bizi tenkit eder.
  1928

  Mill egemenlik esas zerinde idare edilen medeni devletlerde, kabul edilmi ve fiilen geerli bulunan esas; milletin genel isteklerini en ok temsil eden ve bu isteklerin bal olduu menfaat ve gerekleri, en yksek kudretle ve selhiyetle yapabilecek siyas grubun, devlet ilerinin idaresini zerine almas ve bu mesuliyeti en yksek liderinin omuzuna brakmas prensibinden ibarettir.
  1927

  Zaten bu artlar kazanamayan bir hkmet vazife yapamaz. Hkmetin, kuvvetli grup yeleri arasndan ve fakat birinci derecede olmayanlarndan zayf bir hkmet yapmak ve onu partinin birinci liderlerini emir ve tleriyle yrtmeye kalkmak fikri, elbette doru deildir. Bunun feci neticeleri bilhassa Osmanl Devletinin son gnlerinde grlmtr. ttihat ve Terakki liderlerinin elinde oyuncak olan sadrazamlardan ve onlarn hkmetlerinden, millete gelen zararlar saylamayacak kadar ok deil midir?
  1927

  Mecliste, hkim olan partinin, hkmet kurmay, muhalif ve aznlkta bulunan bir partiye terk etmesi ise asla szkonusu olamaz.
  1927

  Kaideten ve usulen milletin ekseriyetini temsil eden ve zel amac belli olan parti, hkmeti kurma mesuliyetini zerine alr ve kendi ama ve prensiplerini memlekette uygular.
  1927

  Bizim telkkimize gre, siyas kuvvet, mill irade ve egemenlik, milletin btn halinde mterek ahsiyetine aittir, birdir. Taksim edilemez, ayrlamaz ve bakasna braklamaz.
  1930

  nsaf ve merhamet dilenmekle millet ileri, devlet ileri grlemez; millet ve devlet eref ve bamszl temin edilemez.
  1927

  nsaf ve merhamet dilenmek gibi bir prensip yoktur. Trk milleti, Trkiye'nin gelecek ocuklar, bunu, bir an hatrdan karmamaldrlar.
  1927

  Bir hkmet iyi midir, fena mdr? Hangi hkmetin iyi veya fena olduunu anlamak iin, "Hkmetten gaye nedir?" bunu dnmek lzmdr. Hkmetin iki hedefi vardr. Biri milletin korunmas, ikincisi milletin refahn temin etmek. Bu iki eyi temin eden hkmet iyi, edemeyen fenadr.
  1923

  Geri asl olan millettir. Toplumdur. Onun da umum iradesi, Mecliste belirir; bu her yerde byledir. Fakat, fertler de vardr. Meclis, memleket ve devlet ilerini fertlerle, ahslarla yapmaktadr. Her devletin ilerini yneten ahs ve ahslar meydandadr. Hakikati, mnasz grlerle inkra yer yoktur.
  1922

  Benim istediim sadece memleket ilerinin Byk Millet Meclisinde aka mnakaa edilmesidir. Byk Millet Meclisinde Trk milletinin gz nnde aka konuulamayacak hibir i yoktur.
  1930

  Millete efendilik yoktur. Hizmet etme vardr. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur.
  1921

  Yapmak iktidarnda olmadmz ileri uyuturucu, oyalayc szlerle yaparz diyerek millete kar gndelik siyaset takip etmek prensibimiz deildir.
  1931

  Memleket ilerinde, millet ilerinde, hakik ilerde duygulara, hatra, dostlua baklmaz.
  1922

  Memleket dayanma isteyen bir birlie muhtatr. Alelde politikaclkla milleti paralamak, hyanettir.
  1925

  Milleti idarede prensibimiz, milletin mterek ve umum fikir ve eilimlerine uymaktr. Bu fikir ve eilimlerin hakik ve ciddi olabilmesi, milletin madd ve manev ihtiya kaynaklarndan gelmesine baldr.
  1925

  Milleti, aklmzn ermedii, yapmak kudret ve kabiliyetini kendimizde grmediimiz hususlar hakknda kandrarak geici tevecchler elde etmeye tenezzl etmeyiz. Millete, di politikaclar gibi yalanc vaadlerde bulunmaktan nefret ederiz.
  1925

  Millet tarafndan, millet adna, devleti idareye yetkili klnanlar iin, gerektii zaman, millete hesap vermek, mecburiyeti, lubalilik ve keyf hareketle uzlaamaz.
  1930

  Ben dndklerimi nce milletimin arzusunda, ihtiya ve iradesinde grmeyi art sayan ve bunu grdkten sonra ancak, uygulamas ile kendimi vazifeli bilen bir adamm.
  1923

  Bu memlekette almak isteyenler, bu memleketi idare etmek isteyenler memleketin iine girmeli, bu milletle ayn artlar iinde yaamal ki ne yapmak lzm geleceini ciddi surette hissedebilsinler.
  1923

  Her ne suretle olsun, hizmet edenler milletten byk mkfatlar bekliyorlarsa katiyen doru bir harekette bulunmu olmazlar. Milletten ok ey istememeliyiz. Hizmet edenler, namus vazifelerini yerine getirmi olmaktan baka bir ey yapmamlardr.
  1923

  Cumhuriyeti ve milliyeti olmakla beraber partimiz programndan baka bir programla ve partili olmann tabi kaytlar dnda serbest alacak samim yurttalarn millet krssnden yapacaklar tenkitler ve syleyecekleri dncelerle mill almann kuvvetlenecei kanaatinde bulunuyoruz.
  1935

  Byk Millet Meclisinde ve millet karsnda millet ilerinin serbest mnakaas ve iyi niyet sahibi kiilerin ve partilerin zel grlerini ortaya koyarak milletin yksek menfaatlerini aramalar benim genliimden beri k ve taraftar olduum bir sistemdir. Memnuniyetle gryorum ki, lik cumhuriyet esasnda beraberiz. Zaten benim siyas hayatta bir tarafl olarak daima aradm ve arayacam temel budur. Bundan tr Byk Mecliste ayn temele dayanan yeni bir partinin faaliyete geerek millet ilerini serbest mnakaa etmesini cumhuriyetinin esaslarndan sayarm.
  1930

  Artk, bugn demokrasi fikri, daima ykselen bir denizi andrmaktadr. Yirminci asr, birok mstebit hkmetlerin, bu denizde boulduunu grmtr.
  1930

  Din ve Liklik


  Din vardr ve lzmdr. Temeli ok salam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat bina, uzun asrlardr ihmale uram. Harlar dkldke yeni har yapp binay takviye etmek lzumu hissedilmemi. Aksine olarak birok yabanc unsur -tefsirler, hurafeler- binay daha fazla hrpalam. Bugn bu binaya dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla atlaklar derinleecek ve salam temeller stnde yeni bir bina kurmak lzumu hasl olacaktr.
  1922

  Din, bir vicdan meselesidir. Herkes vicdannn emrine uymakta serbesttir. Biz dine sayg gsteririz. Dne ve dnceye muhalif deiliz. Biz sadece din ilerini, millet ve devlet ileriyle kartrmamaa alyor; kaste ve fiile dayanan taassupkr hareketlerden saknyoruz. Gericilere asla frsat vermeyeceiz.
  1922

  Ey arkadalar! Tanr birdir, byktr; tanrsal inanlarn belirtilerine bakarak diyebiliriz ki: nsanlar iki snfta, iki devirde mtala olunabilir. lk devir insanln ocukluk ve genlik devridir. kinci devir, beeriyetin erginlik ve olgunluk devridir.
  1922

  nsanlk birinci devirde tpk bir ocuk gibi, tpk bir gen gibi yakndan ve madda vastalarla kendisiyle megul olunmay gerektirir. Allah, kullarnn lzm olan olgunlama noktasna eriinceye kadar ilerinden vastalarla dahi kullariyle megul olmay tanrlk zelliinin gereklerinden saymtr. Onlara Hazreti dem Aleyhisselmdan itibaren bilinen ve bilinmeyen saysz denecek kadar ok nebiler, peygamberler ve eliler gndermitir. Fakat Peygamberimiz vastasiyle en son din, meden gerekleri verdikten sonra artk insanlkla arac ile temasta bulunmaa lzum grmemitir. nsanln kavray derecesi, aydnlanma ve olgunlamas sayesinde her kulun dorudan doruya tanrsal dncelerle temas kabiliyetine eritiini kabul buyurmutur ve bu sebepledir ki, Cenab Peygamber, peygamberlerin sonuncusu olmutur ve kitab, en eksiksiz kitaptr.
  1922

  Muhammed'i bana, cezbeye tutulmu snk bir dervi gibi tanttrmak gayretine kaplan bu gibi cahil adamlar, onun yksek ahsiyetini ve baarlarn asla kavrayamamlardr. Anlamaktan da ok uzak grnyorlar. Cezbeye tutulmu bir dervi, Uhud Muharebesinde en byk bir komutann yapabilecei bir pln nasl dnr ve tatbik edebilir?
  1923

  Tarih, hakikatleri tahrif eden bir sanat deil, belirten bir ilim olmaldr. Bu kk harbte bile asker dehs kadar siyas gryle de ykselen bir insan, cezbeli bir dervi gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih almamza katlamazlar. Muhammed bu harb sonunda evresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaral olmasna bakmayarak, galip dman takibe kalkmam olsayd, bugn yeryznde mslmanlk diye bir varlk grlemezdi.
  1923

  Bizim dinimiz en mkul ve en tabi bir dindir. Ve ancak bundan dolaydr ki son din olmutur. Bir dinin tabi olmas iin akla, fenne, ilme ve manta uymas lzmdr. Bizim dinimiz bunlara tamamen uygundur.
  1923

  Byk dinimiz almayann insanlkla alkas olmadn bildiriyor. Baz kimseler zamann yeniliklerine uymay kfir olmak sanyorlar. Asl kfr onlarn bu zanndr. Bu yanl yorumu yapanlarn amac, slmlarn kfirlere esir olmasn istemek deil de nedir? Her sarkly hoca sanmayn, hoca olmak sarkla deil, beyinledir.
  1923

  Bizim dinimiz, milletimize deersiz, miskin ve aa olmay tavsiye etmez. Aksine Allah da, Peygamber de insanlarn ve milletlerin deer ve erefini muhafaza etmelerini emrediyor.
  1923

  Bilhassa bizim dinimiz iin herkesin elinde bir l vardr. Bu l ile hangi eyin bu dine uygun olup olmadn kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi ey ki akla, manta halkn menfaatine uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir ey akl ve manta, milletin menfaatine, islmn menfaatine uygunsa kimseye sormayn. O ey dindir. Eer bizim dinimiz akln mantn uyduu bir din olmasayd mkemmel olmazd, son din olmazd.
  1923

  Trk milleti daha dindar olmaldr, yani btn sadelii ile dindar olmaldr demek istiyorum. Dinime, bizzat hakikate nasl inanyorsam buna da yle inanyorum. uura aykr, ilerlemeye mni hibir ey ihtiva etmiyor.
  1923

  Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fazilete maliktir. Bu faziletleri hibir kuvvet, milletimizin kalb ve vicdanndan ekip alamamtr ve alamaz.
  1923

  Baylar ve ey millet, iyi biliniz ki, Trkiye Cumhuriyeti eyhler, derviler, mritler, mensublar memleketi olamaz. En doru ve en hakik tarikat, medeniyet tarikatdr.
  1925

  Bizi yanl yola sevkeden soysuzlar bilirsiniz ki, ok kere din perdesine brnmler, sf ve temiz halkmz hep din kurallar szleriyle aldata gelmilerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz... Grrsnz ki milleti mahveden, esir eden, harabeden fenalklar hep din rts altndaki kfr ve ktlkten gelmitir.
  1923

  Ekonomi  Bir milletin dorudan doruya hayatiyle, ykselmesiyle, dknlyle ilgili olan en nemli faktr, milletin iktisadiyatdr.
  1930

  Yeni Trkiyemizi lyk olduu ycelie ulatrabilmek iin mutlaka iktisadiyatmza birinci derecede ve en ok ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Zamanmz tamamen bir iktisat devrinden baka birey deildir.
  ubat 1923

  Siyas, asker zaferler ne kadar byk olursa olsunlar, iktisad zaferlerle desteklenmezse payidar olamaz, az zamanda sner.
  1922

  Trkiye'nin gerek efendisi, hakiki retici olan kyldr. O halde herkesten daha ok refah, saadet ve servete mstehak (en ok lyk) olan kyldr.. Binaenaleyh, Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmetinin iktisadi siyasi asl gayeyi gzetir.
  1 Mart 1922

  Ferd mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mmkn olduu kadar az bir zaman iin de milleti refaha ve memleketi mamuriyete eritirmek iin milletin umum ve yksek menfaatlerinin icap ettirdii ilerde, bilhassa iktisad sahada devleti fiilen alkadar etmek mhim esaslarmzdandr.
  1923

  Tarih, milletlerin ykselme ve alalma sebeplerini ararken birok siyas, asker, itima sebepler bulmakta ve saymaktadr. phe yok, btn bu sebepler itima hdiseler zerinde tesir yaparlar. Fakat bir milletin dorudan doruya hayatyla, ykseliiyle, alalyla alkas olan, mnasebetli olan, milletin iktisadiyatdr. Tarihin ve tecrbelerin tespit ettii bu hakikat bizim mill hayatmzda ve mill tarihimizde de tamamen belirir. Gerekten Trk Tarihi tetkik olunursa, btn ykseli ve alal sebeplerinin bir iktisat meselesinden baka birey olmad anlalr.
  1923

  Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zafer ve malbiyetler, bozgunlar ve felketler, bunlarn hepsi vukua geldikleri devirlerdeki iktisad artlarmzla mnasebetli ve alkaldr. Yeni Trkiyemizi lyk olduu mertebeye karmak iin muhakkak iktisadiyatmza birinci derecede ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. nk zamanmz tamamen bir iktisat devresinden baka birey deildir.
  1937

  Ekonomik kalknma, Trkiye'nin hr, mstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl Trkiye idealinin belkemiidir.
  1937

  Milletimizin kuvvetli seciyesi, sarslmaz iradesi, ateli milliyetilii, iktisadi muvaffakiyetinden doacak feyizlerle de lrnz, alt kaval st iane diye ifade olunabilecek bir kyafet, ne milldir ve ne de beynelmileldir. O halde kyafetsiz bir millet olur mu, arkadalar? Byle nitelendirilmeye raz msnz, arkadalar? ok kymetli bir cevheri amurla sva***** dnyaya gstermekte mna var mdr? Bu amurun iinde cevher gizlidir, anlamyorsunuz, demek doru mudur? Cevheri gsterebilmek iin amuru atmak elzemdir, tabidir. Cevherin muhafazas iin bir kap yapmak lzmsa onu altndan veya pltinden yapmak gerekmez mi? Bu kadar ak gerek karsnda tereddt doru mudur? Bizi tereddde sevkedenler varsa onlarn ahmaklk ve kalnkafalna karar vermekte hl m tereddt edeceiz?
  1925

  Arkadalar, Turan kyafetini aratrp diriltmenin yeri yoktur. Meden ve beynelmilel kyafet, bizim iin ok cevherli milletimiz iin lyk bir kyafettir. Onu giyeceiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gmlek, kravat, yakalk, ceket ve elbette bunlarn tamamlaycs olmak zere bata kenarlkl serpu. Bunu ak sylemek isterim: Bu serpuun ismine apka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, simokin gibi, frak gibi, ite apkamz!
  1925

  Buna uygun deil, diyenler vardr. Onlara diyeyim ki, ok gafilsiniz ve ok cahilsiniz ve onlara sormak isterim:
  1925

  Yunan serpuu olan fesi giymek uygun olur da, apkay giymek neden olmaz? Ve yine onlara, btn millete hatrlatmak isterim ki, Bizans papazlarnn ve Yahudi hahamlarnn zel elbisesi olan cbbeyi ne vakit, ne iin ve nasl giydiler?
  1925

  Seyahatim esnasnda kylerde deil bilhassa kasaba ve ehirlerde kadn arkadalarmzn yzlerini ve gzlerini ok youn ve itina ile kapatmakta olduklarn grdm. Erkek arkadalar, bu biraz bizim bencilliimizin eseridir. ok iffetli ve dikkatli olduumuzun gereidir. Fakat muhterem arkadalar, kadnlarmz da bizim gibi kavrayl ve dnr insanlardr. Onlara ahlka ait kutsal kavramlar telkin etmek, mill ahlkmz anlatmak ve onlarn diman nur ile, temizlikle donatmak esas zerinde bulunduktan sonra fazla bencillie lzum kalmaz. Onlar yzlerini cihana gstersinler. Ve gzleriyle cihan dikkatle grebilsinler. Bunda korkulacak bir ey yoktur.
  1925

  Baz yerlerde kadnlar gryorum ki, bana bir bez veya bir petamal veya buna benzer bir eyler atarak yzn gzn gizler ve yanndan geen erkeklere kar ya arkasn evirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrn mna ve anlam nedir? Efendiler, meden bir millet anas, millet kz bu garip ekle, bu vahi vaziyete girer mi? Bu hal milleti ok gln gsteren bir manzaradr. Derhal dzeltilmesi lzmdr.
  1925
  Konu DreadfuL tarafndan (10/09/2011 Saat 18:52 ) deitirilmitir.
  Est Sularus oth Mithas - My honor is my life.


  Requiescat in Pace 2. #2
  ye DreadfuL - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  13/07/2009
  BattleTag
  DreadfuL#2871
  Makaleler
  34
  letiler
  1,439
  Blog Girileri
  11
  Kltr  Trkiye Cumhuriyetinin temeli kltrdr. Bu sz burada ayrca izaha lzum grmyorum. nk bu, Trkiye Cumhuriyetinin okullarnda birok vesilelerle eser halinde tesbit edilmitir.
  1936

  Kltr, okumak, anlamak, grebilmek, grebildiinden mna karmak, uyank davranmak, dnmek, zeky terbiye etmektir.
  1936

  Trkiye Cumhuriyeti ocuklar, kltrel insanlardr. Yani hem kendileri kltr sahibidirler, hem de bu zellii muhitlerine ve btn Trk milletine yaymakta olduklarna kanidirler.
  1936

  Mill kltrn her rda alarak ykselmesini Trk Cumhuriyetinin temel dilei olarak temin edeceiz.
  1932

  Bir mill terbiye programndan bahsederken, mill karakter ve tarihimizle mtenasip bir kltr kastediyoruz.
  Temmuz 1924

  imdiye kadar takibolunan tahsil ve terbiye usullerinin milletimizin gerilemesinde en mhim etken olduu kanaatindeyim. Onun iin mill terbiye programndan bahsederken eski devrin hurafatndan ve yaradlmzla hi de mnasebetli olmayan yabanc fikirlerden, Doudan ve Batdan gelen tesirlerden tamamen uzak mill seciye ve tarihimizle mtenasip bir kltr kastediyorum. nk mill dvamzn inkiaf ancak byle bir kltr ile temin olunabilir. Llettayin bir yabanc kltr imdiye kadar izlenen yabanc kltrlerin neticelerini tekrar ettirebilir. Kltr zeminle mtenasiptir. O zemin milletin seciyesidir.
  15 Temmuz 1921

  Asl uramaya mecbur olduumuz ey, yksek kltrde ve yksek fazilette dnya birinciliini tutmaktr.
  3 Austos 1932

  Sanatsz kalan bir milletin hayat damarlarndan biri kopmu demektir.
  1923

  Dnyann bellibal milletlerini esaretten kurtararak, hkimiyetlerine kavuturan byk fikir cereyanlar; khne messeselere mit balayanlarn, rm idare usullerinde kurtulu kuvveti arayanlarn amansz dmandr.
  1923

  Biz cahil dediimiz zaman mektepte okumam olanlar kasdetmiyoruz. Kastettiimiz ilim, hakikat bilmektir. Yoksa okumu olanlardan en byk cahiller kt gibi, hi okumak bilmeyenlerden de hakikat gren hakiki limler kabilir.
  22 Mart 1923

  Geen Kurultaydan bugne kadar kltrel ve sosyal alanda baardmz iler Trkiye Cumhuriyetinin mill ehresini kesin izgilerle ortaya karmtr.
  1935

  Yeni harfleri, mill tarihi, z dili, sanat, ilmi, mzii, teknik kurumlaryla kadn erkee her hakta eit, modern Trk sosyetesi bu son yllarn eseridir.
  1935

  Trk Milleti, ancak varln derin ve salam kltr snrlaryla izdikten sonradr ki onun yksek kapasitesi ve fazileti milletlerarasnda tannr. Trk Milletine ftr rengini veren bu inklplardan herbiri ok geni tarihi devirlerin nebilecei byk ilerden saylsa yerindedir.
  1935

  Kltr dediimiz zaman bir insan cemiyetinin, devlet hayatnda fikr hayatnda, iktisat hayatnda yapabilecekleri eylerin muhassalasn (toplamn) kastediyoruz ki, medeniyet de bundan baka bir ey deildir.
  1929

  Medeniyet  Biz her gr asndan meden insan olmalyz. ok aclar grdk. Bunun sebebi dnyann vaziyetinin anlamaymzdr. Fikrimiz, dncemiz, tepeden trnaa kadar meden olacaktr. unun bunun szne ehemmiyet vermeyeceiz. Btn Trk ve slm lemine bakn; dncelerini, fikirlerini medeniyetin emrettii deiiklik ve ykselmeye uydurmadklarndan ne byk felket ve strap iindedirler. Bizim de imdiye kadar geri kalmamz, en nihayet son felket amuruna batmz bundandr. 5-6 sene iinde kendimizi kurtarmsak zihniyetlerimizdeki deimedendir. Artk duramayz. Mutlaka ileri gideceiz; nk mecburuz. Millet aka bilmelidir, medeniyet yle kuvvetli bir atetir ki, ona kaytsz olanlar yakar, mahveder. inde bulunduumuz medeniyet ailesinde lyk olduumuz yeri bulacak ve onu koruyacak ve ykselteceiz. Refah, mutluluk ve insanlk bundadr.
  1925

  nklbn temellerini her gn derinletirmek, desteklemek lzmdr. Birbirimizi aldatmayalm. Meden dnya ok ilerdedir. Buna yetimek, o medeniyet dairesine dahil olmak mecburiyetindeyiz. Btn bo ve temelsiz szleri ortadan kaldrmak lzmdr. apka giyelim mi, giymeyelim mi gibi szler mnaszdr. apka da giyeceiz, Batnn her trl meden eserlerini de alacaz. Meden olmayan insanlar, meden olanlarn ayaklar altnda kalmaa maruzdurlar.
  1925

  Ben, imdiye kadar millet ve memleket iyiliine ne gibi hamleler, inklplar yapm isem hep byle halkmzla temas ederek, onlarn ilgi ve sevgilerinden gsterdikleri samimiyetten kuvvet ve ilham alarak yaptm. Hedefimiz, gayemiz hep millet ve memleketimizin kurtuluu, mutluluu ve gelimesidir.
  1925

  imdiye kadar yaptmz ilerde ve aldmz kararlarda bizi aldatan ve millet aleyhine neticelenen hibir eyimiz yoktur ve gsterilemez. Milletimizi en ksa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuturmaya, mesut ve refahl klmaya alacaz ve bunu yapmaa mecburuz.
  1925

  u bilinsin ki, biz yabanclara kar herhangi hasmane bir his beslemediimiz gibi, onlarla samimne mnasebetlerde bulunmak arzusundayz. Trkler btn meden milletlerin dostlardr. Yabanclar memleketimize gelsinler; bize zarar vermemek, hrriyetlerimize glkler karmaya almamak artiyle burada daima iyi kabul greceklerdir. Maksadmz yeniden yaknlk meydana getirmek, bizi baka milletlere balyan ilgileri arttrmaktr. Memleketler muhteliftir, fakat medeniyet birdir ve bir milletin gelimesi iin de bu yegne medeniyete itirak etmesi lzmdr. Osmanl mparatorluunu k, Batya kar elde ettii zaferlerden ok marur olarak, kendisini Avrupa milletlerine balayan ilikileri kestii gn balamtr. Bu bir hat idi, bunu tekrar etmeyeceiz.
  1923

  Biz, Bat medeniyetini bir taklitilik yapalm diye almyoruz. Onda iyi olarak grdklerimizi, kendi bnyemize uygun bulduumuz iin, dnya medeniyet seviyesi iinde benimsiyoruz.
  Medeniyetin ne olduunu baka baka tarif edenler vardr. Bence medeniyeti harstan ayrmak gtr ve lzumsuzdur. Bu noktai nazarm izah iin hars ne demektir tarif edeyim:
  Bir insan cemiyetinin a- Devlet hayatnda; b- Fikir hayatnda yani ilimde, itimaiyatta ve gzel sanatlarda; c- ktisad hayatta yani ziraatte, sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava'ya ait ulatrma ilerinde yapabildii eylerin sonucudur.
  1930

  Bir milletin medeniyeti denildii zaman hars nam altnda saydmz nevi faaliyet sonucundan hari ve baka bir ey olamyacan zannederim. phesiz her insan cemiyetinin hars, yani medeniyet derecesi bir olamaz. Bu farklar, devlet, fikir, iktisad hayatlarn her birinde ayr ayr gze arpt gibi bu fark nn sonucu zerinde de grnr. Mhim olan sonular zerindeki farktr. Yksek bir hars, onun sahibi olan millette kalmaz, dier milletlerde de tesirini gsterir, byk kt'alara amil olur. Belki bu itibarla olacak, baz milletler yksek ve amil harsa medeniyet diyorlar. Avrupa medeniyeti, imdiki a medeniyeti gibi.
  1930

  Zulm medeniyetle uyuamaz. stidatszlk taaffa lyk bir ey olamaz. nk milletler igal ettikleri arazinin hakik sahibi olmakla beraber beeriyetin vekilleri olarak ta o arazide bulunurlar. O arazinin servet kaynaklarndan hem kendileri istifade eder ve dolaysiyle btn beeriyeti istifade ettirmekle grevlidirler. Bu prensibe gre bundan ciz olan milletler yaama ve bamszlk hakknda lyk olamamak lzm gelir.
  1920

  Medeniyetin cokun seli karsnda mukavemet bounadr ve o, gafil ve itaatsizler hakknda ok amanszdr. Dalar delen, gklerde uan, gze grnmeyen zerrelerden yldzlara kadar hereyi gren, aydnlatan, tetkik eden medeniyetin kudret ve ykseklii karsnda ortaaa ait zihniyetle, iptida uydurma hikyelerle yrmeye alan milletler mahvolmaa veya hi olmazsa esir ve aa olmaa mahkmdurlar. Halbuki Trkiye Cumhuriyeti halk, yenileen ve olgun bir ktle olarak ilelebet yaamaa karar vermi, esaret zincirlerini ise tarihte grlmemi kahramanlklarla para para etmitir.
  1925

  Benim kanaatim o idi ki, ve daima o oldu ki dnyada insan diye yaamak istiyenler, insan olmak vasflarn ve kudretini kendilerinde grmelidirler... Bu uurda her trl fedakrla raz olmaldrlar. Yoksa hibir meden millet, onlar kendi srasnda ve safnda grmek istemez.
  1926

  Bilirsiniz ki dnyada her kavmin, varl kymeti, hrriyet ve bamszlk hakk, sahip olduu ve yapaca meden eserlerle orantldr. Meden eser vcuda getirmek kabiliyetinden mahrum olan kavimler hrriyet ve bamszlklarndan soyunmaya mahkmdurlar. Medeniyet yolunda yrmek ve muvaffak olmak hayatn artdr. Bu yol zerinde ileri deil, geriye bakmak bilgisizlii ve ihtiyatszl gsterenler, umum medeniyetin cokun seli altnda boulmaa mahkmdurlar.
  1924

  Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenilemee baldr. Sosyal hayatta, iktisad hayatta, ilim ve fen sahasnda muvaffak olmak iin yegne olgunlama ve ilerleme yolu budur. Hayat ve yaaya hkim olan hkmlerin zaman ile deime, gelime ve yenilemesi zaruridir. Medeniyetin ihtiraslar, fennin harikalar, cihan deiiklikten deiiklie srkledii bir devirde asrlk khne zihniyetlerle, maziye dknlkle mevcudiyetin muhafazas mmkn deildir. Medeniyetten bahsederken unu da kesinlikle sylemeliyim ki medeniyetin esas, ilerleme ve kuvvetin temeli aile hayatndadr. Bu hayatta fenalk, muhakkak sosyal, iktisad siyas acze sebep olur. Aileyi tekil eden kadn ve erkek unsurlarnn tabi haklarna malik olmalar, aile vazifelerini idareye yetenekli bulunmalar lzmdr.
  1924

  Bamszln ve deerini dnyaya tantmak zellikleri, liyakat ve kudreti tayan milletleri, medeniyet yolunda da hzl ve baarl admlarla ilerlemek istidatlar, kabul olunmak lzmdr. Geri bir toplumun zamanla kklemi rf ve detleri, hisleri ve inanlar mhimdir. Bu itibarla, toplumlar, nayak olacak fertler zerinde, deta mir ve hkim bir tesir gsterirler. Fakat, yaradltaki istidat ve liyakati, gelime ve ykselmee erimi milletler; medeniyetin bugnk gelimelerinden feyiz ve ilham alm aydn evltlarnn sevk ve rehberliiyle, mazide kardklar frsatlarn dourduu gecikmeleri, telfi aresini bulmakta gecikmezler.
  1928

  Bugnk Trk milleti, mzinin en derin medeniyetlerinde kuruculuk iddia eden bu Trk kavminin bugnk ocuklar ak ve salam yolu bulmulardr.
  1930

  Memleket mutlaka asr, meden ve yepyeni olacaktr. Bizim iin bu, hayat dvasdr. Btn fedakrlmzn faydal bir sonu vermesi buna baldr. Trkiye, ya yeni fikirle donatlm, namuslu bir idare olacaktr, veyahut olamyacaktr. Halk ile ok temasm vardr. O saf kitle, bilmezsiniz, ne kadar yenilik taraftardr.
  1923

  Memleketimizi asriletirmek istiyoruz. Btn mesaimiz Trkiye'de asr, binaenaleyh batl bir hkmet vcude getirmektir. Medeniyete girmek arzu edip de, batya ynelmemi, millet hangisidir? Bir istikamette yrmek azminde olan ve hareketinin ayanda bal zincirlerle gletirildiini gren insan ne yapar? Zincirleri krar, yrr.
  1923

  Milli Eitim


  En mhim ve feyizli vazifelerimiz mill eitim ileridir. Mill eitim ilerinde mutlaka muzaffer olmak lzmdr. Bir milletin hakik kurtuluu ancak bu suretle olur.
  1922

  lim ve teknikle ilgili teebbslerin faaliyet merkezi mekteptir. Bu sebeple lzmdr... Mektep adn hep beraber hrmetle, saygyla analm: Mektep gen beyinlere, insanla hrmeti, millet ve memlekete sevgiyi, erefi bamszl retir... Bamszlk tehlikeye dt zaman onu kurtarmak iin izlenmesi uygun olan en doru yolu belletir... Memleket ve milleti kurtarmaa alanlarn ayn zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer alkan bilgin olmalar lzmdr. Bunu temin eden mekteptir. Ancak bu ekilde her trl teebbslerin mantk neticelere erimesi mmkn olur.
  1922

  Milletimizin siyas, toplumsal hayatnda, milletimizin fikr terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktr. Mektep sayesinde, mektebin verecei ilim ve teknik sayesindedir ki Trk milleti, Trk sanat, ekonomisi, Trk iir ve edebiyat, btn gzelliiyle geliir.
  1922

  Memleketimizi, toplumumuzu gerek hedefe, mutlulua eritirmek iin iki orduya ihtiya vardr. Biri vatann hayatn kurtaran asker ordusu, dieri milletin istikbalinin youran kltr ordusu. Bu iki ordunun her ikisi de kymetlidir, ycedir, verimlidir, saygdeerdir. Fakat bu iki ordudan hangisi daha kymetlidir, hangisi dierine stn tutulur? phesiz byle bir tercih yaplamaz, bu iki ordunun ikisi de hayatdir.
  1923

  Yalnz siz, kltr ordusu mensuplar, sizleri bal olduunuz ordunun kymet ve kutsiyetini anlatmak iin unu syleyeyim ki sizler len ve ldren birinci orduya niin ldrp niin ldn reten bir ordunun fertlerisiniz.
  1923

  Bir millet kltr ordusuna malik olmadka, muharebe meydanlarnda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin srekli neticeler vermesi ancak kltr ordusunun varlna baldr. Bu ikinci ordu olmadan birinci ordunun verimli sonular kaybolur.
  1923

  Milletleri kurtaranlar yalnz ve ancak retmenlerdir. retmenden, eiticiden mahrum bir millet henz millet adn almak istidadn kazanmamtr. Ona alelde bir kitle denir, millet denemez. Bir kitle millet olabilmek iin mutlaka eiticilere, retmenlere muhtatr.
  1925

  Memleketi ilim, kltr, iktisat ve bayndrlk sahasnda da ykseltmek, milletimizin her hususta pek verimli olan kabiliyetlerini gelitirmek, gelecek nesillere salam, deimez ve olumlu bir karakter vermek lzmdr. Bu kutsal amalar elde etmek iin savaan aydn kuvvetlerin arasnda retmenler en mhim ve nazik yeri almaktadrlar.
  1923

  Mekteplerde retim vazifesinin itimada ayan ellere teslimini, memleket evldnn, o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir lk sayacak, stn ve saygdeer retmenler tarafndan yetitirilmesini temin iin retmenlik, dier serbest ve yksek meslekler gibi, derece derece ilerlemeye ve her halde refah teminine msait bir meslek haline konulmaldr. Dnyann her tarafnda retmenler, toplumun en fedakr ve saygdeer unsurlardr.
  1923

  Yeni nesil, en byk cumhuriyetilik dersini bugnk retmenler topluluundan ve onlarn yetitirecekleri retmenlerden alacaktr.
  1924

  retmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin fedakr retmen ve eitimcileri, sizler yetitireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktr. Eserin kymeti, sizin maharetiniz ve fedakrlnz derecesiyle orantl bulunacaktr. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu zellik ve kabiliyette yetitirmek sizin elinizdedir.
  1924

  lk ve orta retim mutlaka insanln ve medeniyetin gerektirdii ilmi ve teknii versin, fakat o kadar pratik bir tarzda versin ki ocuk okuldan kt zaman a kalmaa mahkm olmadna emin olun.
  1931

  Eitimdir ki, bir milleti hr, bamsz, anl, yksek bir toplum halinde yaatr, veya bir milleti klelik ve yoksullua terkeder.
  1925

  ocuklarmza ve genlerimize vereceimiz tahsilin hududu ne olursa olsun, onlara esasl olarak unlar reteceiz: 1- Milliyetine, 2- Trkiye Devletine, 3- Trkiye Byk Millet Meclisine; dman olanlarla mcadele lzumu. Fertleri bu mcadele gerekleri ve vastalariyle donanmayan milletler iin yaama hakk yoktur. Mcadele, mcadele lzmdr.
  1922

  Gelecek iin hazrlanan vatan evldna, hibir glk karsnda baemeyerek tam sabr ve dayanma ile almalarn ve renimdeki ocuklarmzn anne ve babalarna yavrularnn tahsillerinin tamamlanmas iin her fedakrl gze almaktan ekinmemelerini tavsiye ederim.
  1921

  Byk tehlikeler nnde uyanan milletlerin ne kadar kararl olduklarn tarih dorulamaktadr. Silhiyle olduu gibi kafasyla da mcadele mecburiyetinde olan milletimizin, birincisinde gsterdii kudreti ikincisinde de gstereceine asla phem yoktur.
  1921

  ocuklarmz ve genlerimiz yetitirilirken onlara bilhassa varl ile, hakk ile, birlii ile elien btn yabanc unsurlarla mcadele lzumu ve mill dnceleri tam bir imanla her mukabil fikre kar iddetle ve fedakrne mdafaa zorunluluu alanmaldr. Yeni neslin btn ruhsal kuvvetlerine bu zellik ve kabiliyetin zerki mhimdir. Daim ve mthi bir sava eklinde beliren milletler hayatnn felsefesi, bamsz ve mesut kalmak isteyen her millet iin bu yksek zellikleri iddetle istemektedir.
  1921

  Milli Egemenlik


  Egemenlik, hibir mna, hibir ekil ve hibir renkte ve iarette ortaklk kabul etmez.
  1922

  Toplumda en yksek hrriyetin, en yksek eitlik ve adaletin devaml ekilde salanmas ve korunmas ancak ve ancak tam ve kat' mnasiyle mill egemenliin kurulmu bulunmasna baldr. Bundan tr hrriyetin de, eitliin de, adaletin de dayanak noktas mill egemenliktir. Toplumumuzda, devletimizde hrriyet sonsuzdur. Ancak onun hududu, onu sonsuz yapan esasn korunmasyla mevcut ve evrilidir.
  1923

  Bir insan, belki kendi arzusiyle ahs hrriyetini yok etmek ister, fakat bu teebbs koca bir milletin hayatna ve hrriyetine zarar verecekse, muazzam ve erefle dolu bir millet hayat, bu yzden snecekse ve o milletin ocuklar ve torunlar bu yzden yok olacaksa bu teebbsler hibir vakit meru ve kabule deer olamaz. Ve hele byle bir hareket hibir vakit hrriyet n***** msamaha ile telkki edilemez.
  1923

  Hi phe yok, devletimizin ebedi mddet yaamas iin, memleketimizin kuvvetlenmesi iin, milletimizin refah ve mutluluu iin hayatmz, namusumuz, erefimiz, geleceimiz iin ve btn kutsal kavramlarmz ve nihayet her eyimiz iin mutlaka en kskan hislerimizle, btn uyanklmzla ve btn kuvvetimizle mill egemenliimizi muhafaza ve mdafaa edeceiz.
  1923

  Mill emeller, mill irade yalnz bir ahsn dnmesinden deil btn millet fertlerinin arzularnn, emellerinin bilekesinden ibarettir.
  1923

  Egemenlik kaytsz ve artsz milletindir.
  1923

  Kuvvet birdir ve o milletindir.
  1937

  Mill egemenlik yle bir nurdur ki, onun karsnda zincirler erir, ta ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti zerine kurulmu messeseler her tarafta yklmaa mahkmdurlar.
  1929

  Bir millet, varl ve hukuku iin btn kuvvetiyle, btn fikri ve madd gleriyle alkadar olmazsa, bir millet kendi kuvvetine dayanarak varln ve bamszln temin etmezse unun, bunun oyunca olmaktan kurtulamaz. Mill hayatmz, tarihimiz ve son devirde idare tarzmz, buna pek gzel delildir. Bu sebeple tekiltmzda mill glerin etken ve mill iradenin hkim olmas esas kabul edilmitir. Bugn btn cihann milletleri yalnz bir egemenlik tanrlar: Mill egemenlik...
  1920

  Dnyann belli bal milletlerini esaretten kurtarmak iin egemenliklerine kavuturan byk fikir akmlar, khne messeselere mit balayanlarn, rm idare usullerinde kurtulu kuvveti arayanlarn amansz dmandr.
  1923

  Arkadalar! Trkiye devletinde ve Trkiye devletini kuran Trkiye halknda tacidar yoktur, diktatr yoktur! Tacidar yoktur ve olmayacaktr. nk olamaz.
  1923

  Btn cihan bilmelidir ki artk bu devletin ve bu milletin banda hibir kuvvet yoktur, hibir makam yoktur. Yalnz bir kuvvet vardr. O da mill egemenliktir. Yalnz bir makam vardr. O da milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir.
  1923

  Egemenliine dorudan doruya sahip olmann kymetini pek iyi anlayan ve pek iyi bilen millet, bu mukaddes egemenliine kar bagsterecek her tehlikeyi kahredecektir.
  1923

  Mill egemenlik urunda canm vermek, benim iin vicdan ve namus borcu olsun.
  1923

  Kendilerine bir milletin tahili braklan adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yalnz ve ancak yine milletin hakik ve elde edilmesi mmkn menfaatleri yolunda kullanmakla grevli olduklarn bir an hatrlarndan karmamaldrlar. Bu adamlar dnmelidirler ki, bir memleketi zabt ve igal etmek o memleketin sahiplerine hkim olmak iin kfi deildir. Bir milletin ruhu zabtolunmadka, bir milletin azim ve iradesi krlmadka, o millete hkim olmann imkn yoktur. Halbuki asrlarn getirdii bir mill ruha, hibir kuvvet mukavemet edemez.
  1924

  Mahkm olmak istemeyen bir milleti, esareti altnda tutmaa gc yetecek kadar kuvvetli mstebitler artk dnya yznde kalmamtr.
  1924

  Byk Millet Meclisi Trk milletinin asrlar sren aramalarnn zeti ve onun bizzat kendisini idare etmek uurunun canl bir timsalidir.
  1923

  Trk milleti mukadderatn Byk Millet Meclisinin kifayetli ve vatanperver eline tevdi ettii gnden itibaren karanlklar syrp kaldrm ve mitle istikbale ynelmitir.
  1923

  Yeni Trkiye Hkmetinin z cevheri mill hkimiyettir. Milletin kaytsz ve artsz hkimiyetidir.
  1923

  Gerek askerlik, gerekse siyaset hayatmn btn devir ve safhalarn dolduran mcadelelerimde daima hareket dsturum mill iradeye dayanarak milletin, vatann muhta olduu gayelere yrmek olmutur.
  1920

  Mill Mcadele  Mill mcadelenin maksat ve gayesi tam istikllini ve kaytsz-artsz egemenliini salamak ve srdrmektir. Millet, d istikllini kazanmak iin, lzm gelen hatt hareketini misak mill ile ifa etmitir. Mill hakimiyetini elde edebilmek iin, takibi lzm gelen hareket hattn da Tekilt Esasiye Kanunu ile tesbit etmitir.
  1923

  Esas Trk milletinin haysiyetli ve erefli bir millet olarak yaamasdr. Bu esas ancak tam bamszlk edinilmesiyle salanabilir. Ne kadar zengin ve bayndr olursa olsun bamszlktan yoksun bir millet, uygar insanlk karsnda uak olmak durumunda yksek bir ilem iin deer tayamaz. Yabanc bir devletin koruma ve esirgemesini benimsemek insanlk niteliklerinden yoksunluu, gyetmezlii ve uyuukluu benimsemekten baka bir ey deildir. Gerekten bu aala dmemi olanlarn, isteyerek balarna bir yabanc getirmeleri asla dnlemez.
  1920

  Oysa, Trk'n haysiyet ve kendine inan ve yetenei ok yksek ve byktr. Byle bir millet esir yaamaktansa yok olsun daha iyidir!
  1920

  Dolaysyla ya istikll, ya lm!
  1920

  Biz haklarmz ve bamszlmz savunmak iin giritiimiz arpmann kutsall dncesinde ve hibir gcn bir milleti yaamak hakkndan yoksun klnmayaca inancndaym.
  1920

  Memleketin ellide biri deil, her taraf tahribedilse, her taraf ateler iinde braklsa, biz bu topraklarn stnde bir tepeye kacaz ve oradan savunma ile megul olacaz.
  1920

  Ben, 1919 senesi mays iinde Samsun'a ktm gn elimde, madd hibir kuvvet yoktu. Yalnz byk Trk Milleti'nin asaletinden doan ve benim vicdanm dolduran yksek ve manevi bir kuvvet vard. te ben bu mill kuvvete, bu Trk Milleti'ne gvenerek ie baladm.
  1937

  Ben, Trk ufuklarndan bir gn mutlaka bir gne doacana, bunun hararet ve kuvvetinin bizi stacana, bundan bize bir g kacana o kadar emindim ki, bunu deta gzlerimle gryordum.
  1937

  Milletimiz ok byktr. Hi korkmayalm. O, esaret ve aal kabul etmez.
  1919

  Ben ve benim gibi birok vatandalar, kardeler, milletin asl vatan, mitsiz felkete dt zaman grevli olduklar, vicdanen, namusen, haysiyeten ykml bulunduklar vazifeyi yapmak mevkiinde kaldlar. Bunu elbette yapacaklardr. Yapmalar mecburi idi, vicdani idi, insani idi, mill namus gerei idi. Ben bu mukaddes esaslarn dnda hareket edebilir mi idim? Efendiler; elbette edemezdim. Trk Milleti'nin hakiki hibir ferdi bu gereklerin haricinde hareket edemezdi. Ben elbette bu elim manzara karsnda vicdanmn emirlerine muhalif, mill namusumuza aykr hareket edemezdim.
  1925

  Mill irade kendi istikametinde bir nehir gibi coup taacaktr. Mcadeleyi her noktasndan dnerek uyan ve cokunluk hasl olmutur. Sadece dayankl olmak ve vazifede kusur etmemek temel arttr.
  1919

  Mill dava ancak bu inan, bu irade ve azimle gerekletirilecektir. Yaamas ve muzaffer olmas gereken deersiz ahslarmz deil, mill kurtuluu temin edecek olan fikirlerdir.
  1919

  Aziz ve mbarek vatanmz kurtarmak iin btn aydnlarn, herkesin hazr olmas lzmdr. stanbul'a gitmeyeceiz. Anadolu, en byk hazinedir. Vatann sinesinde kurtulu arelerini beraberce lnceye kadar aramaya, temin etmeye alacaz.
  1919

  Baz arkadalarn yoksulluk iinde bu byk dvann baarlamayacan zannederek, memleketlerine dnmek arzusunda olduklarn duydum. Arkadalar! Ben sizleri bu mill dvaya silh zoruyla davet etmedim, gryorsunuz ki sizi burada tutmak iin de silhm yoktur. Dilediiniz gibi memleketlerinize dnebilirsiniz. Fakat unu biliniz ki, btn arkadalarm beni yalnz brakp gitseler, ben bu Meclis-i li'de tek bama kalsam da, mcadeleye ahdettim. Dman adm adm her taraf igal ederek Ankara'ya kadar gelecek olursa, ben bir elime silhm, bir elime de Trk bayran alp Elma Da'na kacam. Burada tek bama son kurunuma kadar dmanla arpacam. Sonra da bu mukaddes bayra gsme sarp ehit olacam. Bu bayrak kanm sindire sindire emerken, ben de milletim uruna hayata veda edeceim. Huzurunuzda buna and iiyorum.
  1920

  Mill mdafaamz; dmanlarn bayraklar, babalarmzn ocaklar stnden ekilinceye kadar terkedemeyiz. stanbul mabedleri etrafnda dman askerleri gezdike, z vatan topraklar stnden yabanc adamlarn ayaklar ekilmedike biz mcadelemize devam etmeye mecburuz. Kendi hkmetimizin idaresi altnda bedbaht ve fakir yaamak, yabanc esareti bahasna nail olacamz huzur ve mutluluktan bin kere stndr.
  1920

  Osmanl Devleti'nin temelleri km, mr tamam olmutu. Osmanl memleketleri tamamen paralanmt. Ortada bir avu Trk'n barnd bir ata yurdu kalmt. Son mesele bunun da taksimini teminle uralmaktan ibaretti. Osmanl Devleti, onun bamszl, padiah, halife, hkmet, bunlar hepsi anlam kalmam birtakm mnasz szlerden ibarettir. O halde ciddi ve hakiki karar ne olabilirdi?
  1927

  Bu vaziyet karsnda bir tek karar vard. O da mill egemenlie dayanan, kaytsz ve artsz mstakil yeni bir Trk Devleti tesis etmek!
  1927

  te, daha stanbul'dan kmadan evvel dndmz ve Samsun'da Anadolu topraklarna ayak basar basmaz uygulamaya baladmz karar, bu karar olmutur.
  1927

  Harcici siyasetimizde baka bir devletin hukukuna tecavz yoktur. Ancak, hakkmz, hayatmz, memleketimizi, namusumuzu mdafaa ediyoruz ve edeceiz. imdiki medeniyetin devletler aras mnasebetlerde ortaya att ve en yce, temiz emel ve dncelerin bir zeti demek olan "her milletin kendi mukadderatna kendisinin hkim olmas" hakkn biz yeryznde yaayan milletlerin hepsi iin tanyoruz, bizim de bu hakkmzn kaytsz artsz talebimizi tanmamak yznden akan ve akacak olan kanlarn mesuliyeti phesiz sebep olanlara aittir. Bizi, mill davamz takipten yldracak hibir vasta, hibir kuvvet dnlm deildir. Mill davamz, bizim hayatmzdr. Hayatna suikast edilen en zayf yaratklarn bile bu istee kar isyan ve nefretle son nefese kadar kendisini mdaafaya almasndan daha tabii bir ey yoktur.
  1921

  Bizi imha etmek gr karsnda mevcudiyetimizi silahla muhafaza ve mdafaa etmek pek tabidir. Bundan daha tabi ve daha meru bir hareket olamaz.
  1921

  Dmann mkemmel ve kuvvetli ordularn malup etmek iin kendimizde bulduumuz kuvvet ve kudret, dvamzn meruluundandr. Gerekten, biz mill hududumuz dahilinde hr ve mstakil yaamaktan baka bir ey istemiyoruz. Biz Avrupa'nn dier milletlerinden esirgenmeyen, haklarmza tecavz edilmemesini istiyoruz.
  1921

  Biz bir ama takibediyoruz. Bu amacmz teden beri muhtelif vesilelerle ifade edilmitir. Ben imdi de onu tekrar ediyorum: Milletin, devletin bamszln muhafaza etmek. Bunun iinde namus ve eref tamamen yer alacaktr. Mstakil olarak milletimizin muayyen hudutlar dhilindeki tamamiyetini muhafaza etmektir. Bunun iin muharebe ediyoruz. Efendiler; memleketimizin ellide biri deil, her taraf tahribedilse, her taraf ateler iinde braklsa, biz bu topraklar stnde bir tepeye kacaz ve oradan savunma ile megul olacaz. Bundan dolay iki kar yer igal edilmi, be ky tahrip edilmi diye burada feryada lzum yoktur. Ben size ak syliyeyim; efendiler baz yerler igal edilmitir bunun misli daha igal edilmi olunabilir. Fakat bu igal hibir vakitte bizim imanmz sarsmayacaktr.
  1920

  Mill mcadeleyi yapan, dorudan doruya milletin kendisidir, milletin evltlardr. Millet, analaryla, babalaryla, hemireleriyle mcadeleyi kendisine lk edindi. Mill mcadelede ahs hrs deil, mill lk, milli izzetinefis hakiki etken olmutur.
  1925

  Ben, memleket ve milleti dt felketten karabileceim inancyla Anadolu'ya getiim ve amacn gerektirdii teebbslere giritiim zaman cebimde, emrimde be para olmadn syleyebilirim. Fakat paraszlk benim milletle beraber atmaya muvaffak olduum hedefe ynelmi admlar durdurmaya deil, zerre kadar azaltmaya dahi sebep tekil edememitir. Yrdk, muvaffak olduk, yrdke, muvaffak olduka maddi glkler kendiliinden ortadan kalkt.
  1926

  Trk Milleti, kendisi iin, kendi gelecei ve kurtuluu iin alan mteebbisleri, heyetleri glkler karsnda brakmayacak kadar yksek vatanseverlik ve yksek eref hisleriyle donanmtr.
  1926

  Hatt mdafaa yoktur, sath mdafaa vardr. O sath, btn vatandr. Vatann her kar topra, vatandan kanyla slanmadka, terk olunamaz. Onun iin kk, byk her cztam, bulunduu mevziden atlabilir. Fakat kk, byk her cztam ilk durabildii noktada, tekrar dmana kar cephe tekil edip muharebeye devam eder. Yanndaki cztamn ekilmeye mecbur olduunu gren cztamlar, ona tabi olamaz. Bulunduu mevzide nihayete kadar sebat ve mukavemete mecburdur.
  Nisan 1922

  Vatan mutlaka selmet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktr. nk kendi selmetini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selmeti iin feda edebilen vatan evltlar oktur.
  Nisan 1922

  Birinci nn Meydan Muharebesi, inklp tarihimizin ok mhim, ok verimli bir sayfasdr. Gelecek nesiller ve btn dnya bu sayfay aratrp inceledike Trk inklbn yapan bugnk Trk ordusunu ve bu orduyu barndan karan bugnk Trk Topluluunu, elbette sayg ile anacak ve takdir edecektir.
  1925

  Birinci nn, muharebe meydannn ufuklarnda ykselen zafer gnei, Trk milletinin yksek fazilet ve mneviyatnn belirtisidir. Bu dou karsnda byk bozgunlar oldu...
  1925

  Birinci nn Zaferi, kinci nn Zaferinin, Sakarya byk kanl savann ve en nihayet Trk vatannn; Trk bamszlnn ilk zafer mjdecisi olmutur. Bu sebeple Birinci nn Meydan muharebesini kazanan Trk ordusunun btn mensuplar, dnya tarihinde unutulmaz anl bir menkibe sahibi olarak ebediyen yaayacaklardr.
  1925

  Trkiye Byk Millet Meclisi ordusunun Sakaryada kazanm olduu meydan muharebesi pek byk bir meydan muharebesidir. Harb tarihinde benzeri belki olmyan bir meydan muharebesidir. Byk meydan muharebelerinden biri olan Mukden Meydan Muharebesi dahi yirmibir gn devam etmemitir.
  1921

  Subaylarmzn kahramanlklar hakknda syliyecek sz bulamam, yalnz ifadede isabet edebilmek iin diyebilirim ki, bu muharebe subay muharebesi olmutur. Bu sebeple subay arkadalarmn en ufak rtbelisinden en byk rtbelisine kadar kymet ve fedakrlklarn btn kalb ve vicdanmla ve takdirlerle yadeylerim. Fertlerimizi methsenadan ok yksek grrm. Zaten bu milletin evld baka trl tasavvur edilemez. Bu milletin evltlarnn fedakrlklar, kahramanlklar iin l bulunamaz. Askerlerimiz hakknda yeni bir ey ilve etmek isterim: Kahraman Trk askeri, Anadolu muharebelerinin mnasn anlam, yeni bir lk ile muharebe etmitir.
  1921

  Byle evltlara ve byle evltlardan mrekkep ordulara malik bir millet elbette hakkn ve bamszln btn mnasiyle muhafaza etmee muvaffak olacaktr. Byle bir milleti bamszlndan mahrum etmee kalkmak hayal ile vakit geirmektir.
  1921

  Afyonkarahisar-Dumlupnar meydan muharebesi ve onun son devresi olan 30 Austos Trk tarihinin en byk bir dnm noktasn tekil eder. Milli tarihimiz ok byk ve ok parlak zaferlerle doludur. Fakat Trk milletinin burada kazand zafer kadar keskin neticeli ve btn tarihte, yalnz bizim tarihimizde deil, dnya tarihinde yeni yn vermekte kesin tesirli byle bir meydan muharebesi hatrlamyorum.
  1924

  Bu Anadolu zaferi tarih arasnda, bir millet tarafndan tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar zinde bir kuvvet olduunun en gzel bir misali olarak, kalacaktr.
  1922

  Biz, bu harekt, neticesini tamamen bilerek yaptk. Btn bunlar belki btn dnyaya hayret verecek niteliktedir. Onun iin ordumuzun kudretini anlamayan ve anlamaktan ciz olanlar bu muazzam eseri beklenmedik bir tesadf eseri gibi gstermek istiyorlar. Fakat; hibir vakit yle deildir. Hareket btn teferruatna kadar tamamen dnlm, tespit olunmu, hazrlanm, idare edilmi ve neticelendirilmitir.
  1922

  Milletin mukadderatn dorudan doruya zerine alarak karamsarlk yerine mit, perianlk yerine dzen, tereddt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskaca bir varlk karan meclisimizin, yiit ve kahraman ordularnn banda bir asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi yerine getirmi olduumdan dolay, bir insan kalbinin nadiren duyabilecei bir memnuniyet iindeyim. Kalbim bu sevinle dolu olarak, pek aziz ve muhterem arkadalarm, btn dnyaya kar temsil ettikleri hrriyet ve bamszlk fikrinin zaferinden dolay tebrik ediyorum.
  1922

  Afyonkarahisar-Dumlupnar Meydan Muharebesi ve ondan sonra dman ordusunu tamamen imha veya esir eden ve kltan kurtulanlar Akdenize, Marmaraya dken harektmz izah ve tavsif iin sz sylemekten kendimi mstani sayarm.
  1927

  Her safhasiyle dnlm, hazrlanm, idare edilmi ve zaferle neticelendirilmi olan bu harekt, Trk ordusunun, Trk subay ve kumanda heyetinin, yksek kudret ve kahramanln tarihte bir daha tesbit eden muazzam bir eserdir.
  1927

  Bu eser, Trk milletinin hrriyet ve bamszlk fikrinin lmez bidesidir. Bu eseri meydana getiren bir milletin evld, bir ordunun Bakumandan olduumdan daima mesut ve bahtiyarm.
  1927

  Btn arkadalarmn Anadolu'da daha baka meydan muharebeleri verileceini gznne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri glerini ve kahramanlk ve vatanseverlik kaynaklarn yarrcasna gstermeye devam etmesini isterim.
  1922

  Ordular; ilk hedefiniz Akdenizdir. leri!
  1922

  Trk kumandanlar, kumanda etmesini, Trk askeri lmesini bildi. Harbi kazanmzn srr bundan ibarettir.
  1922

  Vatann kurtuluu, milletin gr ve idaresi kendi alnyazs zerinde kaytsz artsz hkim olduu zaman balam ve ancak milletin vicdanndan doan ordularla olumlu ve kesin neticelere ermi.
  1923

  unu bir gerek olarak biliniz ki, eref hibir vakit bir adamn deil, btn milletindir. Eer yaplan iler mhimse, gsterilen muvaffakiyetler belli ise, inklplar dikkati ekici ise her fert kendini tebrik etmelidir. nk byle byk eyleri ancak ok kabiliyetli olan byk milletler yapabilir ve bu milletin her ferdi, byle en kabiliyetli ve byk bir millete mensup olduunu dnerek kendini tebrik etsin.
  1923

  Btn bu muvaffakiyet yalnz benim eserim deildir ve olamaz. Btn muvaffakiyet, btn milletin azim ve imanyla almasn birletirmesi neticesidir. Kahraman milletimizin ve sekin ordumuzun kazand baar ve zaferlerdir.
  1928

  Kahraman Trk ordularnn kazandklar byk zaferlerde ahsma dm olan vazifeleri yapabilmisem ok bahtiyarm. Yalnz bu noktada bir gerei aklamak iin syliyeyim ki; benim, ordularmz ynelttiim hedefler, esasen ordularmn her erinin, btn subaylarnn ve kumandanlarnn grlerinin, vicdanlarnn, azimlerinin, lklerinin ynelmi olduu hedefler idi.
  1928

  Her safhas vatan iin, evltlarmzn torunlar iin erefli hdiselerle dolu byk bir kahramanlk menkbesi tekil eden Anadolu muharebelerinin heyecan veren tafsiltn tarihin diline terkediyorum. Millet; milletin ruh sanat, musikisi, edebiyat ve btn estetii, bu kutsal mcadelenin ilh namelerini sonsuz bir vatan aknn cokun heyecanlaryla daima akmaldr.
  1923

  Geirdiimiz buhranl gnlerin erefli kahramanlarn hep beraber kutlayalm. Onlar arasnda muharebe meydanlarnda dman silhiyle gsleri delinmi bahtiyarlar olduu gibi yangnlarda, atelerde yaklm bedbaht ocuklar, kadnlar ve ihtiyarlar vardr. Onlar arasnda namuslarna tecavz edilmi, ebediyen alamaa mahkm gen kzlar da vardr. Onlar arasnda yurtlarn kaybetmi aileler, evlatlarn gmm analar vardr ve yine onlar arasnda muharebedeki namus vazifesini erefle yaparak bugn memleketlerine dnm gaziler vardr. Onlardan ehitlik arabn imi olanlarn ruhlarna fatihalar sunalm.
  1923
  Est Sularus oth Mithas - My honor is my life.


  Requiescat in Pace 3. #3
  ye DreadfuL - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  13/07/2009
  BattleTag
  DreadfuL#2871
  Makaleler
  34
  letiler
  1,439
  Blog Girileri
  11
  Milliyetilik  Trk milletinin kuruluunda etkili olduu grlen tabi gerekler unlardr: a) Siyas varlkta birlik. B) Dil birlii. C) Yurt birlii. D) Irk ve mene birlii. E) Tarih karabet. F) Ahlk karabet.
  1930

  Trk milletinin teekklnde mevcut olan bu artlar dier milletlerde hepsi birden yok gibidir. Daha umum bir tarif yapabilmek iin diyelim ki; bir topluma millet diyebilmek iin bu artlar, ayn zamanda btn olarak veya ksmen, bir arada bulunmak lzmdr. Btn milletler tamamen ayn artlar altnda teekkl etmemi olduklarna gre Trk milletinde yaptmz gibi, dier her millet ayr olarak mtala edilmedike, milliyet fikrini umum ve ilm olarak tarif etmek gtr.
  1930

  Trk milliyetilii, ilerleme ve gelime yolunda ve beynelmilel temas ve mnasebetlerde, btn muasr milletlere muvazi ve onlarla bir ahenkte yrmekle beraber, Trk itima heyetinin husus seciyelerini ve bal bana mstakil hviyetini mahfuz tutmaktr.
  1930

  Memleketin, fikr ve ekonomik gelimede, yksek ilerleme sahas olmasna almak, idealimizdir. Fakat bu gelimenin, meden ve mill snrlar haricinde cereyan almasn prensiplerimize uygun bulamayz.
  1929

  Biz dorudan doruya milliyetperveriz ve Trk milliyetisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana Trk topluluudur. Bu topluluun fertleri ne kadar Trk kltryle dolu olursa, o toplulua dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.
  1930

  Milliyetin ok bariz vasflarndan biri dildir. Trk milletindenim diyen insan, hereyden evvel ve mutlaka Trke konumaldr. Trke konumayan bir insan Trk kltrne, topluluuna balln iddia ederse buna inanmak doru olmaz.
  1930

  Trk milleti, mill hissi; din hisle deil, fakat insan hisle yanyana dnmekten zevk alr. Vicdannda mill hissin yannda, insan hissin erefli yerini daima muhafaza etmekle vnr. nk Trk milleti bilir ki, bugn medeniyetin yolunda bamsz ve fakat kendileriyle paralel yrd umum meden milletlerle karlkl insan ve meden mnasebet, elbette gelimemize devam iin lzmdr ve yine malmdur ki; Trk milleti, her meden millet gibi, mazinin btn devirlerinde keifleriyle, yeni bululariyle medeniyet lemine hizmet etmi insanlarn, milletlerin kymetini takdir ve htralarn hrmetle muhafaza eder. Trk milleti, insaniyet leminin samim bir alisedir.
  1930

  Trklerin vatan sevgisiyle dolu olan gsleri dmanlarn melun ihtiraslarna kar daima demirden bir duvar gibi ykselecektir.
  1921

  Gerektii zaman vatan iin bir tek fert gibi yekpare azim ve karar ile almasn bilen bir millet elbette byk istikbale lyk ve namzet olan bir millettir.
  1927

  Yurt topra! Sana herey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin iin fedaiyiz. Fakat sen Trk milletini ebed hayatta yaatmak iin feyizli kalacaksn. Trk topra! Sen, seni seven Trk milletinin mezar deilsin. Trk milleti iin yaratcln gster.
  1930

  Millet iin ve millete yaplan ilerin htras her trl htralarn stnde tutulmazsa mill tarih mefhumunun kymetini takdir etmek mmkn olamaz.
  1931

  Mill seciyeyi derin tarihimizin ilham ettii yksek derecelere karmak heyecanla takip ettiimiz byk emellerimizdendir.
  1931

  Ne mutlu Trkm diyene!
  1933

  Bizim yolumuzu izen, iinde yaadmz yurt, barndan ktmz Trk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve strap kaydeden yapraklarndan kardmz neticelerdir.
  1920

  Bize milliyeti derler. Ama, biz yle milliyetileriz ki, bizimle ibirlii eden btn milletlere hrmet ve riayet ederiz. Onlarn milliyetlerinin btn icaplarn tanrz. Bizim milliyetiliimiz herhalde hodbince ve marurca bir milliyetilik deildir.
  1920

  Bir milletin ruhu zaptolunmadka, bir milletin azim ve iradesi krlmadka o millete hkim olmann imkn yoktur. Halbuki asrlarn yaratt mill bir ruha, kuvvetli ve daimi bir mill iradeye hibir kuvvet kar koyamaz.
  1 Eyll 1924

  Yetiecek ocuklarmza ve genlerimize, grecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, hereyden evvel Trkiye'nin istikbaline, kendi benliine, mill an'anelerine dman olan btn unsurlarla mcadele etmek lzumu retilmelidir.
  1922

  Milletin varln devam ettirmek iin fertleri arasnda dnd mterek ba, asrlardan beri gelen ekil ve mahiyetini deitirmi, yani millet, din ve mezheb balar yerine Trk milliyeti ba ile fertlerini toplamtr.
  Kasm 1925

  Bir fert iin olduu gibi, millet iin de kudret ve kabiliyetini fiil eseriyle gsterip ispat etmedike, itibar ve ehemmiyet beklemek beyhudedir. Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz. nsanlk, adalet, mrvet icaplarn, btn bu vasflar haiz olduunu gsterenler talep edebilir.

  Esas kymeti kendine veren ve mensup olduu millet ve memleketi ancak ahsiyeti ile kaim gren adamlar, milletlerinin saadetine hizmet etmi saylmazlar. Ancak kendilerinden sonrakileri dnebilenler, milletlerini yaamak ve ilerlemek imknlarna nail ederler. Kendi gidince ilerleme ve hareket durur zannetmek bir gaflettir.
  17 Mart 1937

  Mill birlik duygusunu mtemadiyen ve her trl vasta ve tedbirlerle besleyerek gelitirmek mill lkmzdr.
  Ekim 1933

  Baarlarda gururu yenmek, felketlerde mitsizlie kar gelmek lzmdr.
  1930

  Trk... n, al, gven.

  Tarihi, vukuat, hdisat ve mahadat hep insanlar ve milletler arasnda, hep milletin hkim olduunu gstermitir. Milliyet prensibi aleyhindeki byk mikyasta fiil tecrbelere ramen, yine milliyet hissinin ldrlemedii ve gene kuvvetle yaad grlmektedir. Tarih, bir milletin kann, hakkn, varln hibir zaman inkr edemez.
  Temmuz 1919

  (Trk) Tarih tezi olgunlat. Onun zerinde yrmek, durmadan almak lzmdr. Baz imanszlar olabilir. Bunlar yol kesenlere benzeyebilir, aldrmaynz.
  1938

  Trk ocuu ecdadn tandka, daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.
  1924

  Milletimiz, kuvvetli karakter, sarslmaz sistem, ateli milliyetilik, iktisad muvaffakiyetlerden doup oalacak imknlarla da kuvvetlendirilmelidir.
  1924

  Milletin toplumsal dzen ve sknu, hal ve istikbalde refah, saadeti, selmeti ve masumiyeti, medeniyette ilerleme ve ykselmesi iin insanlardan, her hususta alka, gayret, nefsin feragatini ve icabettii zaman seve seve nefsinin fedasn talep eden, mill ahlktr. Mkemmel bir millette, mill ahlkiyet icaplar, o millet fertleri tarafndan deta muhakeme edilmeksizin vicdan, hiss bir evkle yaplr. En byk mill heyecan ite budur.

  Mill ahlkmz, meden esaslarla ve hr fikirlerle beslenmeli ve takviye olunmaldr. Bu ok mhimdir; bilhassa dikkatinizi ekerim. Tehdit esasna dayanan ahlk, bir fazilet olmadktan baka itimada da lyk deildir.
  1924

  Trk milleti kurtulu savandan beri, hatt bu savaa atlrken bile mahkm milletlerin hrriyet ve bamszlk dvalariyle ilgilenmeyi, o dvalara yardm etmeyi benimsemitir. Byle olunca kendi soydalarnn hrriyet ve bamszlklarna kaytsz davranmas elbette uygun grlemez. Fakat milliyet dvas uursuz ve lsz bir dva eklinde mtala ve mdafaa edilmemelidir. Milliyet dvas siyas bir mcadele konusu olmadan nce uurlu bir lk meselesidir. uurlu lk demek, msbet ilme, ilm usullere dayandrlm bir hedef ve gaye demektir. O halde propagandalarda msbet usullere mracaat etmek arttr. Hareketlerin imkn snrlar ve sralar mutlaka hesaba katlmaldr. Trkiye dnda kalm olan Trkler, ilkin kltr meseleleriyle ilgilenmelidirler. Nitekim biz Trklk dvasn byle bir msbet lde ele alm bulunuyoruz. Byk Trk tarihine, Trk dilinin kaynaklarna, zengin lehelerine, eski Trk eserlerine nem veriyoruz. Baykal tesindeki Yakut Trklerinin dil ve kltrlerini bile ihmal etmiyoruz.

  Ordu  Ordu, Trk ordusu. te btn milletin gsn itimat, gurur duygularyla kabartan anl ad.
  1937

  Ordumuz, Trk birliinin, Trk kudret ve kabiliyetinin, Trk vatanseverliinin eliklemi bir ifadesidir.
  1937

  Ordumuz; Trk topraklarnn ve Trkiye idealini tahakkuk ettirmek iin sarf etmekte olduumuz sistemli almalarn, yenilmesi imknsz teminatdr.
  1937

  Byk milli disiplin okulu olan ordunun; ekonomik, kltrel, sosyal savalarmzda bize ayn zamanda en lzumlu elemanlar da yetitiren byk bir okul haline getirilmesine, ayrca itina ve himmet edileceine phem yoktur.
  1937

  Islah olunacak eyler iktisat ve maariftir. Bu sayede memleket imar edilecek, millet refah sahibi olacaktr. Hibir millet ve memlekete kar tecavz fikri beslemeyiz. Fakat varlmz ve istikllimizi korumak iin, emniyet iinde alarak mreffeh ve mesut olmasn temin iin her vakit memleket ve milletimizi mdafaaya gc yeten bir orduya sahip olmak da emelimizidir.
  10 Aralk 1922

  Trkiye Byk Millet Meclisi'nin ordusu, istillar yapmak veya saltanatlar kurmak iin unun, bunun elinde ihtiras aleti olmaktan mnezzehtir. nsanca ve mstakil yaamaktan baka gayesi olmayan milletin ayn ideale bal ve yalnz onun emrine tabi ve sadk z evltlarndan mrekkep muhterem ve kuvvetli bir heyettir.
  1930

  Kumandanlk vazife ve mesuliyeti yklenecek kadar omuzlarnda ve dimanda kuvvet bulamayanlarn feci kbetlerle karlamas mukadderdir.
  16 Austos 1930

  Harp zaruri ve hayati olmaldr. Milletin hayat tehlikeye maruz kalmadka harp bir cinayettir.
  1924

  En yksek askerlik budur: Muhtelif ihtimalleri ok iyi hesap etmeli, en iyi grneni cret ve katiyetle tatbik etmelidir.
  1924

  Benim iin ordumuzun kymetini ifade l udur: Trk Ordusunun bir ktas, muadilini behemahal malup eder, iki mislini durdurur ve tespit eder.
  25 ubat 1924

  Yarm hazrlkla, yarm tedbirle, yaplacak taaruz, hi taaruz etmemekten daha fenadr.

  Arkadalar, milletimizi yabanclarn ellerinde kle olmu grmemek iin giritiimiz bu muharebe de Sakarya Zaferi gibi ad daima anlacak yeni ve byk bir zafer kazandnz. Benim gibi mrn senelerden beri saflarnz yannda geirmi olan bir silah arkadanz; ezilmi, kahredilmi dmann ekiliinden sonra hakknzda duyduumuz takdir ve hayreti, minnet ve kran ordunun her ferdi ve memleketin her tarafnda duyulacak kadar yksek sesle sylemeye lzum grdm.
  1925

  Sakarya boyunda biz btn memleket, btn varlmz ve istikllimiz pahasna denecek kadar ehemmiyetli byk bir muharebeye giritik. 21 gn, 21 gece bir milletin istil ve yama fikri birbiriyle boutu.
  1925

  Mazlum milletimizi tarihin en tehlikeli bir zamannda yeniden a ve necata kavuturan bu muharebede sizin bakumandannz olmaktan dolay bir insan kalbi iin mukadder olabilecek en derin saadet ve iftihar duydum. Dnyann hibir tarafnda ve ordusunda yrei seninkinden daha temiz ve daha salam bir askere rasgelinmemitir. Her zaferin mayas sendedir. Her zaferin en byk pay senindir. Hayatnla, imannla, itaatinle, hibir korkunun yldrmad demir gibi pk kalbinle dman nihayet alt eden byk gayretin iin minnet ve kranm sylemeyi nefsime en aziz bir bor bilirim.
  1925

  Sizin gibi kumandanlar, subaylar ve erleri olan bir millet iin yd elleri altnda kle olmak mmkn deildir.
  1925

  Bu defa Byk Millet Meclisi'nin, hakkmda yeni bir rtbe ve unvanyla tecelli eden iltifat ve tevecch dorudan doruya size rcidir. Milletin verdii bu rtbe ile ykselen ordu, en ulu bir gaz ile mmtaz olan yeni bir ordudur. Sizin kahramanlnzla sizin gsterdiiniz nihayetsiz fedakrlk pahasna kazanlan byk muvaffakiyetin millet tarafndan takdirine dellet eden bu rtbe ve unvan, ancak izafe ederek byk askerlik hayatmn en byk iftihar sermayesi olarak tayacam. Cenab Hak, giritiimiz kurtulu mcadelesinde erefli silah arkadalarma kendilerini temyiz eden asaletin, civanmertliin, kahramanln hakk olan kati kurtuluu nasip etsin.
  1925

  Size Bombasrt vakasn anlatmadan geemeyeceim. Karlkl siperlerimiz arasnda mesafemiz sekiz metre, yani lm muhakkak, muhakkak... Birinci siperlerdekiler hibiri kurtulamamacasna tamamen dyor, ikincidekiler onlarn yerine gidiyor. Fakat ne kadar gptaayan bir itidal ve tevekklle biliyor musunuz? leni gryor, dakikaya kadar leceini biliyor, en ufak bir ftur bile gstermiyor, sarslmak yok. Okumak bilenler ellerinde Kur'an Kerim, Cennete girmeye hazrlanyorlar. Bilmeyenler, Kelime-i ahadet ekerek yryorlar. Bu Trk askerlerindeki ruh kuvvetini gsteren alacak ve vlecek bir misaldir. Emin olmalsnz ki, anakkale Muharebesini kazandran bu yksek ruhtur.
  1925

  Millet, kemal-i azimle itimai ve fikr tekmlle alrken onu bundan alkoyacak dahil ve haric manialarn karsnda kuvvetli, kudretli ve byk grevini mdrik kahraman ordumuzun hazr bulunduunu dnerek msterih olabilir.
  1925

  Memleketin genel hayatnda orduyu siyasetten tecrit etmek ilkesi, Cumhuriyetin daima sz ettii bir esas noktadr. imdiye kadar takip olunan bu yolda, Cumhuriyet ordular, vatann emin ve metin hmisi olarak hrmet ve kuvvet mevkiinde kalmlardr.
  1 Mart 1924

  Siyaset ve Bar  Milletimizin, gl, mutlu ve gvenlik iinde yaayabilmesi iin, devletin tamamen milli bir siyaset izlemesi ve bu siyasetin, i kurulularmza tamamen uygun ve dayal olmas lzmdr. Mill siyaset dediim zaman, kastettiim mna ve anlam udur: Mill snrlarmz iinde, her eyden evvel kendi kuvvetimize dayanp varlmz koruyarak millet ve memleketin gerek mutluluuna ve bayndrlna almak... Genel olarak eriilemeyecek hayal emeller peinde milleti uratrmamak ve zarara sokmamak... Meden dnyadan, meden ve insan davran ve karlkl dostluk beklemektir.
  1920

  D siyaset bir toplumun i kuruluu ile sk ekilde ilgilidir. nk i kurulua dayanmyan d siyasetler daima mahkm kalrlar. Bir toplumun i kuruluu ne kadar kuvvetli, salam olursa, d siyaseti de o nisbette gl ve dayankl olur.
  1923

  D siyaset, i kurulu ve i siyasete dayandrlmak zaruretindedir, yani i kuruluun tahamml edemeyecei genilikte olmamaldr. Yoksa hayal d siyasetler peinde dolaanlar, dayanak noktalarn kendiliinden kaybederler.
  1923

  Trkiye'nin gvenliini gaye tutan, hibir milletin aleyhinde olmayan bir bar istikameti bizim daima prensibimiz olacaktr.
  1931

  Trk Cumhuriyetinin en esasl prensiplerinden biri olan yurtta bar, dnyada bar gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve ilerlemesinden en esasl etken olsa gerektir. Buna elimizden geldii kadar hizmet etmi ve etmekte bulunmu olmak bizim iin vnlecek bir harekettir.
  1933

  Yurtta bar, dnyada bar iin alyoruz.
  1931

  Bar yolunda nereden bir ar geliyorsa, Trkiye onu gnlden karlad ve yardmlarn esirgemedi.
  1937

  Biz, milletleraras mnasebetlerde karlkl emniyet ve riayeti hedef tutan ak ve samimi politikann en ateli taraftaryz. Hassasiyetimiz, bu yolda kendisini gsteren hazrlklara ve uramalara kar, bunlarn bizim iin de fiil ve hakiki bir gven vcuda getirip getiremeyecei noktasndadr.
  1926

  D ilerinde drst ve ak olan siyasetimiz bilhassa bar fikrine dayaldr. Beynelmilel herhangi bir meselemizi bar vastalaryla zmlemeyi aramak bizim menfaat ve anlaymza uyan bir yoldur. Bu yol dnda bir teklif karsnda kalmamak iindir ki, gvenlik prensibine onun vastalarna ok ehemmiyet veriyoruz.
  1929

  Bar, milletleri refah ve mutlulua eritiren en iyi yoldur. Fakat bu kavram bir defa ele geirilince daim bir dikkat ve itina ve her milletin ayr ayr hazrln ister.
  1938

  Bizim kanaatimizce beynelmilel siyas gvenliin gelimesi iin, ilk ve en mhim art, milletlerin hi olmazsa bar koruma fikrinde, samim olarak birlemesidir.
  1932

  una da inanyorum ki, eer devaml bar isteniyorsa, ktlelerin vaziyetlerini iyiletirecek beynelmilel tedbirler alnmaldr. nsanln btnnn refah, alk ve basknn yerine gemelidir. Dnya vatandalar, kskanlk, a gzllk ve kinden uzaklaacak ekilde eitilmelidir.
  1935

  Asker hareket, siyas faaliyetin mitsiz olduu noktada baar. midin gven verici bir ekilde geri gelmesi ordularn hareketinden daha hzl, hedeflere var temin edebilir.
  1922

  Bu szler, Fransz Byk Elisine sohbet esnasnda sylenmitir:

  Ben toprak bytme dileklisi deilim; bar bozma alkanlm yoktur; ancak antlamaya dayanan hakkmzn isteyicisiyim. Onu almasam, edemem. Byk Meclisin krssnden milletime sz verdim: Hatay' alacam... Milletim benim dediime inanr. Szm yerine getirmezsem onun huzuruna kamam, yerimde kalamam. Ben imdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaayamam. Bunu bilerek ve szm mutlaka yerine getireceimi dnerek benim dostluumu ltfen bildiriniz ve dorulaynz, ekselns Ambasadr...
  1937

  Spor ve Salk  Muvaffak olmak iin her trl yardmdan ziyade btn millete sporun mahiyeti, kymeti anlalmak ve ona kalbten sevgi gstermek, onu vatan vazife sayma lzmdr.
  1926

  Her eit spor faaliyetlerini, Trk genliinin mill terbiyesinin ana unsurlarndan saymak lzmdr.
  1937

  Bir toplum yalnz spor ile rengini ve kuvvetini deitiremez. Orada hkim olan shh, sosyal, meden birok gerek ve artlarn teminine ynelen teebbs ve tedbirlerin uygulanmas lzmdr.
  1926

  Trk milleti anadan doma sportmendir. Henz yrmeye balayan ky ocuklarn bile harman yerlerinde greirlerken grrsnz. Ata en ok ve en iyi binen yalnz Trk erkekler deildir; Trk kadn da bu ii bilir.

  Benim en ok sevdiim spor, serbest gretir. Hangi Trk askerini, kylsn isterseniz soyup meydana karnz. Dik omuzlar, iyi, kusursuz teekkl etmi adaleleri, keskin yz izgileri, yank tatl renkleri, kafa yaplar, insann ruhuna itimat ve nee veren bir eser olarak canlanr.

  Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a yazd mektup:

  Kudretli Mehmet Pehlivan,

  Seni cihanda byk n alm bir Trk pehlivan tandm. Parlak baarlarn srrn u szlerle izah ettiini de rendim:

  "Ben her grete arkamda Trk milletinin bulunduunu ve millet erefini dnrm."

  Bu dediini, en az, yaptklarn kadar beendim. Onun iin senin bu deerli szn Trk sporcularna bir meslek prensibi olarak kaydediyorum. Bununla senden ve szlerinden ne kadar ok memnun olduumu anlarsn.
  1931

  Spor, yalnz beden kabiliyetinin bir stnl saylamaz. drak ve zek, ahlk da bu ie yardm eder. Zek ve kavray ksa olan kuvvetliler, zek ve kavray yerinde olan daha az kuvvetlilerle baa kamazlar. Ben sporcunun zeki, evik ve ayn zamanda ahlklsn severim.

  Trk sosyal bnyesinde spor hareketlerini dzenlemekle grevli olanlar, Trk ocuklarnn spor hayatn ykseltmeyi dnrken, sadece gsteri iin herhangi bir yarmada kazanmak emeliyle bir spor izmezler. Esas olan, btn her yataki Trkler iin beden eitimini salamaktr. "Salam kafa, salam vcutta bulunur" szn atalarmz bouna sylememilerdir.
  1937

  Salk ve sosyal yardm hususlarnda takibettiimiz gaye udur: Milletimizin shhatinin korunmas ve takviyesi, lmn azaltlmas, nfusun arttrlmas, bulac ve salgn hastalklarn etkisiz hale getirilmesi, bu suretle millet fertlerinin din ve almaya kabiliyetli bir halde shhatli vcutlar olarak yetitirilmesi...
  1922

  T. B. M. M.  Karmzdaki dmanlk ve byk ktlk dnyasna kar seslenmeli ve cevap vermelidir. Milletin en yetkili az ancak millet olabilir. Bir kez meclis alsn, olacak ey deil ya olaylarn etkisiyle Ankara'y brakmak zorunda bile kalsak, yerimizi deitireceimiz her yreden daha byk bir yetki ve gle barabiliriz. Milletimizin kurtuluunu ve geleceini vatanmzn son kaya paras zerinde dahi savunacaz ve kesinlikle baarl olacaz.
  Mart 1920

  Trkiye Byk Millet Meclisi Hkmeti, milldir; tamamiyle maddidir, gerekidir. Var sanlan lkler arkasnda, o lklere ulamak iin deil, fakat ulatrmak hlyasiyle milleti kayalara arparak, bataklklara batrarak, en sonunda kurban ederek mahvetmek gibi cinayetten kanan bir hkmettir. Trkiye Byk Millet Meclisi'nin btn programlarnn ilkesi u iki esastr: Tam bamszlk, kaytsz ve artsz mill egemenlik!
  Ocak 1921

  Her halde millet hkmetin bekisi olmak gerekir. nk, hkmetin yapt iler olumsuz olup da millet itiraz etmez ve drmezse btn kusur ve kabahatlara katlm demektir.
  Aralk 1920

  Millet bizi buraya gnderdi. Fakat, mr boyunca biz burada ve bu milletin ynetimini ve egemenliini mirasa konmu gibi temsil etmek iin toplanm deiliz.
  Aralk 1921

  Efendiler, bizim hkmetimiz demokratik bir hkmet deildir, sosyalist bir hkmet deildir ve gerekten kitaplardaki hkmetlerin, islm nitelii bakmndan, hi birine benzemeyen bir hkmettir. Fakat, mill egemenlii, mill iradeyi belirten bir hkmettir, bu nitelikte bir hkmettir. Sosyal bilim bakmndan bizim hkmetimizi ifade etmek gerekirse (halk hkmeti) deriz. Efendiler, biz hakkmz koruyup gzetmek, bamszlmz emin bulundurmak iin genel kurulumuzca, milletin btnlmzce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme kar ve bizi yutmak isteyen kapitalizme kar milletin tmyle savamay caiz gren bir meslei izleyen insanlarz. O halde bu ve bu gibi teviklerle ve izahlarla hkmetimizin dayand esasn toplum bilime dayanan bir esas olduunu ak bir surette grrz. Fakat ne yapalm ki demokrasiye benzemiyormu, sosyalizme benzemiyormu, hibir eye benzemiyormu! Efendiler, biz benzememekle ve benzememekle nmeliyiz! nk, biz bize benziyoruz, efendiler!
  Aralk 1921

  Arkadalar, bir hkmet iyi midir, fena mdr? Hangi hkmetin iyi veya fena olduunu anlamak iin, hkmetten ama nedir, bunu dnmek gerekir. Hkmetin iki amac vardr. Biri milletin korunup gzetilmesi, ikincisi milletin refahn salamak. Bu iki eyi salayan hkmeti iyi, salamayan fenadr.
  Mart 1923

  Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geebilmek iin herkesin bildii gibi, bir gei devresi yaadk. Bu devirde, iki fikir ve gr, birbiriyle mtemadiyen mcadele etti. O fikirlerden biri, saltanat devrinin devam ettirilmesiydi. Bu fikrin taraftarlar belli idi. Dier fikir, saltanat idaresine son vererek cumhuriyet idaresi kurmakt. Bu bizim fikrimizdi. Biz fikrimizi, ak sylemekte mahzur gryorduk. Ancak grmzn uygulanma kabiliyetini sakl tutup mnasip zamannda tatbik edebilmek iin, saltanat taraftarlarnn fikirlerini tatbik sahasndan uzaklatrmak mecburiyetinde idik. Yeni kanunlar yapldka, bilhassa Anayasa yaplrken, saltanat taraftarlar, padiahn ve halifenin hak ve yetkilerinin belirtilmesinde srar ederlerdi. Biz, bunun zaman gelmediini veya lzum olmadn bildirerek o ciheti sylemeden gemekte fayda gryorduk.

  Devlet idaresini, cumhuriyetten bahsetmeksizin, mill hakimiyet esaslar dairesinde, her an cumhuriyete doru yryen biimde ekillendirmeye alyorduk.

  Byk Millet Meclisi'nden daha byk makam olmadn alamada srar ederek saltanat ve hilfet makamlar olmakszn, devleti idare etmek mmkn olduunu ispat etmek lzumlu idi.

  Devlet reisliinden bahsetmeksizin, onun vazifesini fiilen Meclis reisine grdryorduk.

  Fiiliyatta, Meclisin reisi, ikinci reis idi. Hkmet vard. Fakat "Byk Millet Meclisi"ni tard. Kabine sistemine gemekten kanyorduk; nk hemencecik saltanatlar, padiahn yetkisini kullanma lzumunu ortaya atacaklard.

  te, gei devresinin bu mcadele safhalarnda, bizim kabul ettirmek mecburiyetinde bulunduumuz, arac ekli, Byk Millet Meclisi Hkmeti sistemini, hakl olarak eksik bulan, merutiyet eklinin akca ifadesini temine alan mualiflerimiz, bize itiraz ediyorlar, diyorlard ki, bu yapmak istediiniz hkmet ekli neye, hangi idareye benzer? Maksat ve hedefimizi syletmek iin yneltilen bu nevi suallere, bizde, zamann gereine gre cevaplar vererek saltanatlar susturmak zaruretinde idik.
  1927

  Biz dahi, uygulanamayacak fikirleri, nazar bir takm teferruat yaldzlayarak bir kitap yazabilirdik. yle yapmadk. Milletin, madd ve manev yenileme ve gelimesi yolunda yaptmz ilerle, sz ve nazariyattan nce davranmay tercih ettik. Bununla beraber "Egemenlik milletindir.", "Trkiye Byk Millet Meclisinin haricinde hibir makam, mill mukadderata hkim olamaz.", "Btn kanunlarn dzenlenmesinde, her nevi tekilatta, idarenin btn teferruatnda, genel eitimde, iktisad ilerde, mill egemenlik esaslar dahilinde hareket olunacaktr", "Saltanatn ilgas hakkndaki karar deimez kuraldr." Gibi bilinmesi lzm gelen mhim noktalar ve... gibi acele ihtiyalar prensiplerden hari kalmamt.
  1927

  Egemenlik ve saltanat hi kimse tarafndan hi kimseye, ilim icabdr diye; grme ile, mnakaa ile verilmez. Egemenlik, saltanat kuvvetle, kudretle ve zorla alnr. Osmanoullar, zorla Trk milleti'nin egemenlik ve saltanatna el koymulard; bu musallat olmalarn alt asrdan beri devam ettirmilerdi. imdi de, Trk Milleti bu mtecavizlerin hadlerini ihtar ederek, egemenlik ve saltanatn, isyan ederek kendi eline aka alm bulunuyor. Bu bir olupbittidir. Sz konusu olan; millete saltanatn, egemenliini brakacak myz, brakmyacak myz? Meselesi deildir. Mesele zaten olupbitti haline gelmi bir hakikati ifadeden ibarettir. Bu, mutlaka olacaktr. Burada toplananlar, Meclis ve herkes meseleyi tabi grrse, fikrimce uygun olur. Aksi takdirde, yine gerek gerektii ekilde ifade olunacaktr. Fakat ihtimal baz kafalar kesilecektir.
  1922

  Bugn maziden kuvvetliyiz. Bugn maziye nisbetle daha byk bir kabiliyet ve yaama kudretine malikiz. Bu stnl yapan nedir? Bunun gerek sebepleri iki kuraln kavramnda sakldr. Bu kurallardan birisi Misak Mill, ikincisi egemenlii kaytsz artsz milletin elinde tutan anayasamzdr. Zorlayc hadiselerin sevk ve tesiri altnda toplanan yksek Meclisiniz, bu devlet ve milletin ekil ve niteliin en kesin bir tarzda tesbit etmi ve anayasa ile onun kesin hkmlerini teyit ve takviye eden 1 Kasm 1922 kararn ounlukla kabul ederek yeni Trkiye Devletinin esaslarn ortaya koymutur.
  1922

  Misak Mill ismi altnda tanyarakgereklemesi urunda btn milletin mrn tketmeyi gze ald kurtulu beratmzn kudret, kuvvet ve nitelii ne ise 1 Kasm kararnn da kymet ve ehemmiyeti odur. Misak Mill vatann d dman karsndaki vaziyet ve yerini tesbit eden bir kural olduu gibi, 1 Kasm 1922 karar da asrlardan beri cahillik ve aknln koruyucusu, dknlk ve uursuzluun babas bulunan ve milletimiz iin dahil ve daim bir dman olan, ferd saltanata ve onun temsil ettii uursuz bir idare ekline ynelmi bir mukaddes silhtr. Asrlarca ve asrlarca mddet mert ve kahraman bir azme belirti sahas olmu bir vatan dmana teslim etmek cretini gsterenler, o creti ancak o idarenin ruhunda, eklinde ve mahiyetinde bulmulard.
  1922

  Asla phem yoktur ki; Trkln unutulmu byk meden vast ve byk meden kabiliyeti bundan sonraki inkiafiyle tinin yksek medeniyet ufkunda yeni bir gne gibi doacaktr.

  Tarih  Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mhimdir. Yazan yapana sadk kalmazsa deimeyen hakikat, insanl artacak bir mahiyet alr.
  1931

  nsan tarihin mnasn ancak olgun bir yaa eritikten sonra anlyor. Ve tarih ancak bu yatan sonra yazlabilir. ok arzu ederdim ki bir ka arkadala beraber hayatmzdan geri kalan zaman tarih yazmakla geirelim!

  Tarihi yapan akl, mantk, muhakeme deil, belki bunlardan ziyade duygulardr.
  1923

  Tarih ne gzel aynadr. nsanlar, zellikle ahlkta gelimemi kavimler, en byk kutsal kavramlar karsnda bile hasis duygulara tbi olmaktan nefislerini men edemiyor. Tarihin sinesine geen byk hdiselerde, bu hdiseler iinde mil ve fil olanlarn hal, hareket ve muameleleri onlarn ahlk seviyelerini ne ak gsterir.
  1915

  Tarihte anlar, hretler kazanm pek ok insanlar mill noktadan fazilete sahip deildir. Mesel hakikaten asker kudret sahibi olan, Moskova'ya kadar giden, yangnlar harabeler stnden Fransz ordusunu srkleyip eriten Napolyon'u dnrz. Onun hareketleri Fransz milletinin hakiki ve mill menfaatlerine deil, kendi cihangirane emellerini tatmin iindi. Bunu tatmin iin Fransa'nn milyonlarca sekin evldn eritti ve nihayet hepinizin bildiiniz kbete urad. Bizim Osmanl tarihindeki en byk ve anl grlen hareketleri de ayn noktadan tetkik, ayn mahiyette mukayese etmek mmkndr.
  1923

  Ankara ve stanbul ehirlerinden birine "Atatrk"ad verilmesi iin bir kanun teklifinin hazrl zerine verdii cevap:

  Bir adn tarihte kalmas ve azlarda sylenmesi iin, ehirlerin temellerine snmak art deildir. Tarih zorlanmay sevmeyen nazl bir peridir. Fikirleri tercih eder.

  Byk devletler kuran ecdadmz byk ve mull medeniyetlere de sahip olmutur. Bunu aramak, tetkik etmek, Trkle ve cihana bildirmek bizler iin bir bortur.

  Trk ocuu ecdadn tandka daha byk iler yapmak iin kendinde kuvvet bulacaktr.

  Trkleri btn dnyaya geri bir millet olarak tantan gr bizim de iimize girmitir. Drtyz adrlk bedev bir kabileden bir imparatorluk ve millet tarihini balatmak suretiyle imparatorluk zamannda Trklerin gr de bu merkezdeydi. Evvel millete, tarihini, asl bir millete mensup bulunduunu, btn medeniyetlerin anas olan ileri bir milletin ocuklar olduunu retmeliyiz.
  1930

  Eer bir millet bykse kendisini tanmakla daha byk olur.

  Trk ocuklarnda kabiliyet her milletinkinden stndr. Trk kabiliyet ve kudretinin tarihteki baarlar meydana ktka, bsbtn Trk ocuklar kendileri iin lzm gelen hamle kaynan o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Trk ocuklar bamszlk fikrini kazanacaklar, o byk baarlar dnecekler, harikalar yaratan adamlar renecekler, kendilerinin ayn kandan olduklarn dnecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun emeyeceklerdir.

  Biz Balkanlar niin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardr. Bu da slv aratrma cemiyetlerinin kurduu Dil Kurumlardr, bizim iimizdeki insanlarn mill tarihlerini yazp mill uurlarn uyandrd zaman biz Balkanlarda Trakya hudutlarna ekildik.

  Bir Toplant esnasnda Trk Tarih Kurumu yelerine sylenmitir:

  Ben fani bir insanm, bir gn leceim, byklne ve stn kabiliyetlerine inandm Trk Milleti'nin gerek tarihinin yazlmasn salmda grmek istiyorum. Onun iin bu toplantlarda kendimden geiyor, her eyi unutuyor, sizi yoruyorum. Beni affedin.
  1933

  Alemdar Mustafa Paa ile Mustafa Reit Paa'y severim, fakat Alemdar'n biraz kltr olsa idi Cumhuriyet iln ederdi. Mustafa Reit Paa'nn biraz kltr, Alemdar'n kudreti birletirilseydi, ben tarihe baka bir vazife ile girerdim.
  Est Sularus oth Mithas - My honor is my life.


  Requiescat in Pace 4. #4
  ye DreadfuL - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  13/07/2009
  BattleTag
  DreadfuL#2871
  Makaleler
  34
  letiler
  1,439
  Blog Girileri
  11
  Trk Kadn  Byk atalarmz ve onlarn analar, tarihin, olaylarn tanklyla sabittir ki, cidden yksek faziletler gstermilerdir. Burada birok noktalardan sayabileceimiz o faziletlerin en by ve en ehemmiyetlisi kymetli evltlar yetitirmeleriydi. unu sylemek istiyorum ki, kadnlarmzn umum vazifelerde zerlerine den hisselerden baka kendileri iin en ehemmiyetli, en hayrl, en faziletli bir vazifeleri de iyi anne olmaktr. Bugnn analar iin gerekli zellikler tayan evlt yetitirmek, evltlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak, pek ok yksek zellii ahslarnda tamalarna baldr. Bu sebeple kadnlarmz hatt erkeklerden daha ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaa mecburdurlar. Eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa byle olmaldrlar.
  1923

  Bizce: Trkiye Cumhuriyet anlamnca kadn, btn Trk tarihinde olduu gibi bugn de en muhterem mevkide, her eyin stnde yksek ve erefli bir mevcudiyettir.

  Bizim dinimiz hibir vakit kadnlarn erkeklerden geri kalmasnn talep etmemitir. Allah'n emrettii ey, erkek ve kadnn beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmasdr. Kadn ve erkek bu ilim ve bilgiyi kazanmasdr. Kadn ve erkek bu ilim ve bilgiyi aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak mecburiyetindedir. slm ve Trk tarihi tetkik edilirse grlr ki, bugn kendimizi bir trl kaytlarla bal zannettiimiz eyler yoktur. Trk sosyal hayatnda kadnlar ilim ve bilgi ynnden ve dier hususlarda erkeklerden asla geri kalmamlardr. Belki daha ileri gitmilerdir.
  1923

  Trk kadn dnyann en mnevver, en faziletli ve en ar kadn olmaldr. Ar siklette deil; ahlkta, fazilette ar, arbal bir kadn olmaldr. Trk kadnnn vazifesi, Trk' zihniyetiyle, bazusiyle, azmiyle koruma ve mdafaaya gc yeter nesiller yetitirmektir. Milletin kayna, sosyal hayatn esas olan kadn, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir. Herhalde kadn ok yksek olmaldr.
  1925

  Trkiye Cumhuriyetinin esas dncesi, kadnlar deil, erkekleri dahi, sava meydanna gtrmemektir. Fakat Trk Milleti'nin yksek varlna, herhangi taraftan olursa olsun, iliildii zaman, ite o vakit Trk kadnlar Trk erkeklerinin bulunduu yerde hazr ve gzleyici ve faal olacaklardr. Bu, insanln yksek huzuru, sknu ve dnya insanl iin lzm bir dev olduundandr ki, Trk kadn bunu yapacaktr ve yapagelmektedir ve yapar.

  Bizim toplumumuzun baar gsterememesinin sebebi kadnlarmza kar gsterdiimiz ilgisizlik kusurdan domaktadr. nsanlar dnyaya alnnda yazl olduu kadar yaamak iin gelmilerdir. Yaamak demek faaliyet demektir. Bu sebeple bir toplumun bir organ faaliyette bulunurken dier organ ilemezse o toplum felcolmutur. Bir toplumun hayat almas ve muvaffak olmas iin almann ve muvaffak olabilmenin bal olduu btn sebep ve artlar benimsemesi gerekir. Bundan tr bizim toplumumuz iin ilim ve teknik gerekli ise bunlar ayn derecede hem erkek, hem de kadnlarmzn edinmeleri lzmdr. Malmdur ki, her safhada olduu gibi sosyal hayatta dahi i blm vardr. Bu umum i blm arasnda kadnlar kendilerine ait olan vazifeleri yapacaklar gibi ayn zamanda sosyal topluluun refah, saadeti iin gerekli gndelik almaya dahil olacaklardr.
  1923

  Kadnn en byk vazifesi analktr. lk terbiye verilen yerin, ana kuca olduu dnlrse bu vazifenin ehemmiyeti lykiyle anlalr. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya karar vermitir. Bugnn gerelerinden biri de kadnlarmzn her hususta ykselmelerini temindir. Bu sebeple kadnlarmz da lim ve teknik bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin getikleri btn tahsil derecelerinden geeceklerdir. Sonra kadnlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yryerek birbirinin yardmcs ve koruyucusu olacaklardr.
  1923

  Arkadalar, Trk milleti ok byk vak'alarla ispat etti ki, yenilik sever ve inklp bir millettir. Son senelerden nce de milletimiz yenileme yollar zerinde yrmee, sosyal inklba teebbs etmemi deildir. Fakat hakik neticeler grlemedi. Bunun sebebini aratrdnz m? Bence sebep ie esasndan, temelinden balanmam olmasdr. Bu hususta ak syleyeceim: Bir toplum, bir millet, erkek ve kadn denilen iki cins insandan meydana gelir. Kaabil midir ki bir ktlenin bir parasn ilerletelim, dierine msamaha edelim de ktlenin hepsi ykselme erefine eriebilsin? Mmkn mdr ki bir topluluun yars topraklara zincirlerle bal kaldka dier ksm gklere ykselebilsin? phe yok ykselme admlar, dediim gibi, iki cins tarafndan beraber, arkadaa atlmak ve ilerleme ve yenilik alannda birlikte yol alnmak gerektir. Byle olursa inklp muvaffak olur.
  1925

  Ey kahraman Trk kadn, sen omuzlar zerinde gklere ykselmeye lyksn.

  Analarn bugnk evltlarna verecei terbiye eski devirlerdeki gibi basit deildir. Bugnn analar iin gerekli vasflar tayan evlt yetitirmek, evltlarn bugnk hayat iin faal bir uzuv haline koymak pek ok yksek vasflar tamalarna baldr. Onun iin kadnlarmz, hatt erkeklerimizden ok aydn, daha ok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eer hakikaten milletin anas olmak istiyorlarsa.

  nsan topluluu kadn ve erkek denilen iki cins insandan mrekkeptir. Kabil midir ki, bu ktlenin bir parasn ilerletelim, tekini ihmal edelim de ktlenin btnl ilerleyebilsin. Mmkn mdr ki, bir cismin yars topraa zincirlerle bal kaldka teki ksm gklere ykselebilsin?

  Dnyada hibir milletin kadn, "Ben Anadolu kadnndan daha fazla altm, milletimi kurtulua ve zafere gtrmekte Anadolu kadn kadar hizmet gsterdim" diyemez.

  Kadnlarmz haddizatnda itima hayatta erkeklerimizle her vakit yanyana yaadlar. Bugn deil, eskiden beri, uzun zamandan beri kadnlarmz erkeklerle baaba mcadele hayatnda, ziraat hayatnda, geim temininde erkeklerimizden yarm adm geri kalmayarak yrdler.

  Belki erkeklerimiz memleketi istil eden dmana kar sngleriyle, dmann snglerine gs germekle dman karsnda buldular. Fakat erkeklerimizin tekil ettii ordunun zayf kaynaklarn kadnlarmz iletmitir. Memleketin var olmas imknn hazrlayan kadnlarmz olmutur ve kadnlarmz olmaktadr.

  Kimse inkr edemez ki, bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadnlarmzdr.

  ift sren, tarlay eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara gtrerek paraya eviren, aile ocaklarnn dumann tttren, btn bunlarla beraber srtyla, kans ile kucandaki yavrusuyla, yamur demeyip cephenin mhimmatn tayan hep onlar, hep o ilhi Anadolu kadnlar olmutur.

  Trk Milleti  Benim hayatta yegne fahrim, servetim Trklkten baka bir ey deildir.
  1923

  Bu memleket tarihte Trkt, halde Trktr ve ebediyen Trk olarak yaayacaktr.
  1923

  Trk! n. al. Gven.
  1925

  Bir Trk dnyaya bedeldir.
  1925

  ngiliz ateemiliterinin sorduu bir sorunun cevabdr:

  Anasnn ve babasnn asilliiyle iftihar eden Tedoz, talya yarmadasna inmek isteyen Trk Attill'ya, bar grmesinden nce sormu:

  "Siz hangi asl ailedensiniz?" Attill da ona cevap vermi: "Ben asl bir milletin evldym!" te benim cevabm da size budur!"

  Trk milleti byk bir arslandr. Biz hepimiz onun tyleri arasna skm ve snm gz ile grlmez kk varlklarz. O arslann byk hareketleri ve hamleleri ise inklp hareketleri ve hamleleridir. Bu arslan tahrik edebilmek... te bizim iin iftihar edebilecek rol budur.
  1931

  Ben bat milletlerini, btn dnyann milletlerini tanrm. Franszlar tanrm, Almanlar, Ruslar ve btn dnyann milletlerini ahsen tanrm ve bu tanmam da harb sahalarnda olmutur, ate altnda olmutur. lm karsnda olmutur. Yemin ederek size temin ederim ki, bizim milletimizin manev kuvveti btn milletlerin manev kuvvetinin stndedir.
  1920

  Trk milleti, gzel her eyi, her meden eyi, her yksek eyi sever, takdir eder. Fakat muhakkaktr ki, hereyin stnde tapnd bir ey varsa, o da kahramanlktr. Bu szlerim phesiz bugnk uyank Trk genliinin kulaklarnda yksek ve tesirli akisler yapacaktr. Yksek huylarna ehemmiyetle baktm Trk ocuklarndan daha az ey istemem.

  Bizim baka milletlerden hibir eksiimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, alkanz, yksek maksatlar urunda lmesini biliriz.

  Millet ve biz yok, birlik halinde millet var. Biz ve millet ayr ayr eyler deiliz. Ve unu kat'i olarak syleyeyim ki bir millet, varl ve bamszl iin hereye giriir ve bu gaye urunda her fedakrl yaparsa, muvaffak olmamas mmkn deildir. Elbette muvaffak olur. Muvaffak olamaz ise o millet lm demektir. u halde millet yaadka ve her trl fedakrlkta bulunduka muvaffak olamamas hatra gelmez ve byle bir ey sz konusu olamaz.
  1919

  Dnyann bize hrmet gstermesini istiyorsak evvel bizim kendi benliimize ve milliyetimize bu hrmeti hissen, fikren, fiilen, btn i ve hareketlerimizle gsterelim; bilelim ki mill benliini bulmayan milletler baka milletlerin avdr.
  1923

  Felketler, elemler, malbiyetler milletler zerinde bir takm etkenlerin vcut bulmasna sebebiyet verir. Bu etkenlerin balcas, yle kara gnlerinde sonra milletlerin uyanmas vakalarn bulmas ve kendi benliini duymasdr.

  Milletleri ykselten bu zelliklere bir etken daha ilve edelim: ntikam hissi... Milletlerin kalbinde intikam hissi olmal. Bu alelde bir intikam deil, hayatna, ikbaline, refahna dman olanlarn zararlarn yoketmeye ynelen bir intikamdr. Btn dnya bilmeli ki, karmzda byle bir dman olduka onu affetmek elimizden gelmez ve gelmeyecektir. Dmana merhamet acizlik ve zaaftr. Bu, insaniyet gstermek deil, insanlk zelliinin yokoluunu iln etmektir.
  1923

  Mazinin kararsz, rm zihniyeti lmtr. Btn dnya bilmelidir ki, Trk milleti hakkn, haysiyetini, erefini tantmaa kadirdir. Trk vatannn bir kar topra iin btn millet bir vcut olarak ayaa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatann bir avu toprana vuku bulacak tecavzn btn mevcudiyetine vurulmu darbe olacan artk Trk milletinin farketmediini sanmak hatadr.
  1924

  Bu dnyadan gerek Trk milletine veda edeceklerinin ocuklarna kendinden sonra yaayacaklara, son sz bu olmaldr: "Benim Trk milletine, Trk cemiyetine, Trkln istikbaline ait devlerim bitmemiti, siz onlar tamamlayacaksnz. Siz de sizden sonrakilere benim szm tekrar ediniz."
  1935

  Bu szler bir ferdin deil, bir Trk Milleti duygusunun ifadesidir. Bunu, her Trk bir parola gibi kendinden sonrakilere mtemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Trk ferdinin son nefesi, Trk Milleti'nin nefesinin snmiyeceini onun ebedi olduunu gstermelidir. Yksek Trk, senin iin yksekliin hududu yoktur. te parola budur.
  1935

  Az zamanda ok ve byk iler yaptk. Bu ilerin en by, temeli Trk kahramanl ve yksek Trk kltr olan Trkiye Cumhuriyetidir. Bundaki muvaffakiyeti Trk milleti'nin ve onun deerli ordusunun bir ve beraber olarak kararl bir ekilde yrmesine borluyuz. Fakat yaptklarmz asla kfi grmeyiz. nk daha ok ve daha byk iler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dnyann en mamur ve en meden memleketleri seviyesine karacaz. Mill kltrmz ada medeniyet seviyesinin stne karacaz.

  Daha az zamanda daha byk iler baaracaz. Bunda muvaffak olacamza phem yoktur. nk Trk Milleti'nin karakteri yksektir. Trk Milleti alkandr, Trk Milleti zekidir. nk Trk Milleti mill birlik ve beraberlikte glkleri yenmesini bilmitir. Ve nk Trk Milleti'nin yrmekte olduu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasnda tuttuu meale mspet ilimdir.

  unu da ehemmiyetle belirtmeliyim ki, yksek bir insan cemiyet olan Trk Milleti'nin tarih vasfda gzel sanatlar sevmek ve onda ykselmektir. Bunun iindir ki, milletimizin yksek karakterini, yorulmaz alkanln, ftr zeksn, ilme balln, gzel sanatlara sevgisini, mill birlik duygusunu mtemadiyen ve her trl vasta ve tedbirlerle besliyerek inkiaf ettirmek mill lkmzdr.

  Trk Milleti,

  Ebediyete akp giden her on senede bu byk millet bayramn daha byk ereflerle, saadetlerle huzur ve refah iinde kutlaman gnlden dilerim.

  Ne mutlu Trkm diyene!
  1933

  Memleket ve millet hizmetlerinde ba olmak isteyenlerin ilham kayna, milletin hakik hisleri ve emelleridir. Bizim anlmaa deer bir hareketimiz varsa o da milletin duygu ve eilimlerinde varlna temas etmee almaktan ibarettir. Her trl muvaffakiyet srrnn, her nevi kuvvetin, kudretin hakik kaynann, milletin kendisi olduuna kanaatimiz tamdr.
  1925

  Sz syleyen arkadalarmzdan biri bana nereden ilham ve kuvvet aldm sordu. Arkadalarmzn sorduu ilham ve kuvvet kayna, milletin kendisidir. Milletin mterek eilimi, umum fikri olduunu inkr edenler de vardr. Bu gibileri, hepiniz ok iitmisinizdir. Bu gibiler memleket ve milletle alkasz, dalgn insanlardr. Memleketimizin ve milletimizin bana gelmi olan bunca felketler hi phe etmemelidirki, bu dalgn insanlarn memleketin talihini ve iradesine ellerinde tutmu olmalarndan ileri gelmitir.

  Bir topluluun mutlaka ortaklaa bir fikri vardr. Eer bu her zaman dile getirilemiyor ve belirtilemiyorsa, onun yokluuna karar verilmemelidir. O, yaplan ilerde mutlaka mevcuttur. Varlmz, bamszlmz kurtaran btn iler ve hareketler, milletin mterek fikrinin, arzusunun, azminin yksek belirtisinden baka bir ey deildir.
  1925

  Biz, ilhamlarmz, gkten ve grnmez lemlerden deil, dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz. Bizim yolumuzu izen; iinde yaadmz yurt, barndan ktmz Trk Milleti ve bir de milletler tarihinin binbir facia ve strap kaydeden yapraklarndan kardmz neticelerdir.
  1937

  Bu millet hakik eilimine zt dnceye sapanlara iltifat etmemektedir. Bununla bugn ok vnyorum. Bundaki isabetin srrn izah iin derhal sylemeliyim ki bizim ilham kaynamz dorudan doruya byk Trk Milleti'nin vicdan olmutur ve daima olacaktr. Btn hareketi, verimi, kuvveti mill vicdandan aldka, btn teebbslerimizde milletin sa duyusunu, rehber saydka imdiye kadar olduu gibi bundan sonra da milleti doru hedeflere eritireceimize imanmz tamdr.
  1925

  Giritiimiz byk ilerde, milletimizin yksek kabiliyeti ve yksek saduyusu balca rehberimiz ve baar kaynamz olmutur. Bu byk millet, arzu ve istidadnn yneldii istikametleri grmeye alan ve grebilen evldn daima takdir ve himaye etmitir.
  1926

  Millet sevgisi kadar byk mkfat yoktur. stikll harbinde benim de milletime ettiim bir takm hizmetler olmutur zannederim. Fakat, bunlardan hibirini kendime mal etmedim. Yaplann hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, dorusu da budur. Mazide saysz medeniyet kurmu bir rkn ve milletin ocuklar olduumuzu isbat etmek iin, yapmamz lzmgelen eylerin hepsini yaptmz ileri sremeyiz; bugne ve yarna braklm daha birok byk ilerimiz vardr. lm almalarda bunlar arasndadr. Beni seven arkadalarma tavsiyem udur: ahsnz iin deil, fakat mensup olduunuz millet iin elbirlii ile alalm; almalarn en yksei budur.
  1923

  Milletimizi imdiye kadar sylediim szlerle ve hareketlerimle aldatmam olmakla vn duyuyorum. "Yapacam. Yapacaz. Yapabiliriz" dediim zaman onlarn gerekten yapabileceime inanmtr. Nitekim Sakarya Muharebesi balamadan evvel "Dman memleketimiz iinde boacaz" demitim. Bana baz mhim saylan yerlerden mracaatlar vki olarak "milleti beyhude yere krdrmaynz" demiler; Romenlerden, Bulgarlardan, Yunanllardan bahsederek kurtuluumuzu gelecee brakmann uygun olacan sylemilerdi. Fakat milletin kabiliyetini, imann gznne alarak onlara "Hayr, yapacaz!" demitim. imdi de milleti refaha, ilerlemeye, memleketi mutlulua sevketmek iin mevcut kabiliyetimizi gznnde alarak "Bunu da yapacaz!" diyorum.
  1923

  Hibir szmde milletime kar geri alma durumunda kalmadm. Onlar sylerken bir hayal peinde koan gibi, hayal akyan bir air gibi deil, onlar sylemekliim bu milletteki kabiliyet unsurlarn bilmekliimden idi.
  1923

  Trk milleti kahramanlkta olduu kadar, istidat ve liyakatte de btn milletlerden stndr.

  Mhim bir vazifenin yaplnda benden evvel ie girien, millet olmutur. Benim u veya bu sebeple tehir ettiim mhim vazifeyi millet bana ihtar etmi ve yaptrmtr. Bunu milletin mterek ruhundaki ykseklik ve erginlie parlak bir misal olarak anmayalm.
  1925

  Benim iin en byk korunma noktas ve efaat kayna milletimin sinesidir.
  1919

  Bu millet kl kprdamadan dava uruna ve benim uruma, cann vermee hazr olmasayd ben hibir ey yapamazdm.

  Ben binbir mkl karsnda ylacak bir insan olsa idim byk ilerin rehberliinde, milletim beni yaya brakrd. Milletimin iyi niyetine daima minnettarm.

  Ben gerektii zaman en byk hediyem olmak zere Trk milletine canm vereceim.

  Haziran 1937


  Dnya zerinde yaam ve yaayan milletler arasnda demokrat doan yegne millet Trklerdir.
  1937

  Kudretsiz dimalar, zayf gzler, hakikati kolay gremezler. O gibiler byk Trk milletinin yksek seviyesine nazaran geri adamlardr.
  1925

  Millet, muasr medeniyetin btn milletlere temin ettii hayat ve vastalar, esasta ve ekilde aynen ve tamamen gerekletirmeye kati karar vermitir. Millet, yenilik ve slahat sahasnda gsterdii gayretlerin asrlardan beri olduu gibi, trl yalan ve dolanla biran bile durmasna msaade etmemek azmindedir.
  1925

  Millet, milletleraras umumi mcadele sahasnda hayat sebebi ve kuvvet sebebi olacak ilim ve vastann ancak muasr medeniyette bulunabileceini, sabit olmu bir hakikat diye benimsemitir.
  1925

  Millet, saydm deiiklikler ve inklaplarn tabii ve zaruri icab olarak umumi iradesinde ve btn kanunlarnda, ancak dnya ihtiyalarndan mlhem ve ihtiyacn deimesiyle deiip gelimesi esas olan dnyevi bir idare zihniyetini hayat dsturu saymtr.
  1925

  Bu byk millet, arzu ve istihdadnn ynelmi olduu istikametleri gstermeye alan ve grebilen evladn daima takdir ve himeya etmitir.
  1926

  ki Mustafa Keml vardr. Biri, ben, fni Mustafa Keml; dieri milletin iinde yaatt Mustafa Kemller idealidir. Ben onu temsil ediyorum. Herhangi bir tehlike nnda ben ortaya ktmsa, beni bir Trk anas dourmad m? Feyiz milletindir, benim deildir.
  1935

  Trk milletinin istidad ve kat karar medeniyet yolunda, durmadan, ylmadan ilerlemektedir.
  1924

  Trk milleti uurla ve bunca bin senelerin at devasz yaralar acele tedavi etmek strabiyle, hakikat denilen cevheri bulmu olduuna inanarak, uzun admlarla kurtulu aramaya karar vermitir. Bunun nne sed ekmek isteyeceklerin kbeti Trkn kuvvetli ayaklar altnda ezilmektir.

  Silh ile olduu gibi akl ile de mcadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gsterdii kudreti, ikincisinde de gstereceine asla phem yoktur. Milletimizin sf seciyesi istidat ile doludur.
  15 Temmuz 1921

  Samsun'a ayak bastktan sonra derhal memleket ve milleti yokladm. Grdm ki, memleketin ve milletin temayl istikll mdafaasnda tereddt edenleri utanlr mevkiinde brakabilecek mahiyettedir. Filhakika iki seneden beri btn dnyann ahit olduu olaylar dncelerimde isabet ve milletin azim ve imnnda hakik salbet olduunu ispat etti.
  23 Nisan 1921

  Hibir zafer gaye deildir. Zafer ancak kendisinden daha byk bir gayeyi elde etmek iin belli bal vastadr. Gaye fikirdir. Zafer bir fikrin istihsal ve hizmet nisbetinde kymet ifade eder. Bir fikrin istihsaline dayanmayan zafer payidar olamaz. O bo bir gayrettir.

  Bizi dier medeni milletler arasnda geri braktran adl, siyas, iktisad, mal zincirler krlmtr. Paralanmtr... Bugne kadar kazandmz muvaffakyet, bize ancak terakki ve medeniyete doru bir yol amtr. Yoksa terakki medeniyeti henz ulalm deildir.

  Byk davamz, en meden ve mreffeh millet olarak varlmz ykseltmektir. Bu yalnz kurumlarnda deil dncelerinde temelli bir inklp yapm olan Byk Trk Milletinin dinamik idealidir. Bu idealin en ksa bir zamanda kavramak iin, fikir ve hareketi, beraber yrtmek mecburiyetindeyiz. Bu teebbste, baar ancak, sreli bir planla ve rasyonel almakla mmkn olabilir.

  Trkiye'nin gerek sahibi ve efendisi, hakiki retici olan kyldr. O halde, herkesten daha ok refah, mutluluk ve servete hak kazanm ve lyk olan kyldr.
  1922
  Est Sularus oth Mithas - My honor is my life.


  Requiescat in Pace 5. #5
  ye Woolridge - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  02/02/2011
  Konum
  Ankara
  Makaleler
  5
  letiler
  1,686
  Blog Girileri
  1
  Bu alman iin en iten teekkrlerimi iletiyorum koray
  Best and only tip you ever need: blame yourself for everything you can (and learn from it!), and never blame the team.

 6. #6
  ye DreadfuL - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  13/07/2009
  BattleTag
  DreadfuL#2871
  Makaleler
  34
  letiler
  1,439
  Blog Girileri
  11
  Baz Fotoraflar :
  Birde bir olay paylaim :

  Gnlerden birgn italyan Bykelisi Ata ile grmek ister ve huzura kabul edilir. O zamann muhtelif ekonomik-siyasi konular hakknda konuulduktan sonra, bykeli "Ekselans, dn Roma ile yapm oldugum bir grmede hkmetimizin Hatay' almak istedii kararn size iletmem sylendi" der.
  Odada buz gibi bir hava eser. Ata, bykeliye bireyler daha ikram eder ve iki dakikalna odadan ayrlr. Dndnde ayanda izmeleri, zerinde mareal niformas, belinde tabancas vardr. Doruca masasna gider, manyetolu telefondan Mareal Fevzi akmak'n balanmasn ister ve akmak'a: " Paa, talyan dostlarmz Hatay'a gelmek istiyorlarm. Hazr myz" der. Fevzi akmak durumu anlar ve "Biz hazrz Paam" diye yantlar...Ata bykeliye dner ve: "Biz hazrmz. Hkmetinize syleyin, isterlerse gelip Hatay' alabilirler" der.


  Atatrk hakknda sylenen baz szler :

  Konu DreadfuL tarafndan (10/09/2011 Saat 22:16 ) deitirilmitir.
  Est Sularus oth Mithas - My honor is my life.


  Requiescat in Pace 7. #7
  ye berkbegins - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  27/09/2008
  Konum
  Nerden Nereye
  letiler
  1,460
  Blog Girileri
  1
  Heralde byle bi Keyi yapmak iin ge kalnd baya.

  Neyse eline salk.lk mesaj atan olmakta benim iin bi ans.
  GameHonor where berk "begins"

  -WerderWeremem
  -Lexsarko
  -Huf
  -Napstar
  -Canifeto12
  -ThePrivate
  -TheDeal
  -Quim_

  Kimler yok ki buyurun link.

 8. #8
  byk adam hatta izindeyiz diyenlerin bile, ounun ne kadar byk olduunu anlayamad biri

 9. #9
  ye DreadfuL - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  13/07/2009
  BattleTag
  DreadfuL#2871
  Makaleler
  34
  letiler
  1,439
  Blog Girileri
  11
  Atatrk bir ilki daha baarm!

  Dnyada her geen yl giderek artan biyoyaktn, Atatrk'n talimat ile 76 yl nce Atatrk Orman iftlii'nde retilerek kullanld ortaya kt

  Devlet Planlama Tekilat uzmanlarndan Emrah Hatunolu' nun hazrlad "Biyoyakt Teknolojilerinin Tarm Sektrne Etkileri" tez, "an yakt" olarak tannan biyoenerji trevlerinin Trkiye'deki gemiine ilikin ilgin bir detay gn yzne kard. Sabah'n haberine gre, gelimi lkelerde bile gemii 20-30 yl ancak bulan biyoyaktlarla ilgili, Trkiye'nin 1930'lu yllarda raporlar hazrlayp, retime getii tezde yer alan ariv belgeleriyle kantland. Belgelere gre dnyadaki biyoyakt teknolojisinin ilk rnei Tarm ve Kyileri Bakanl'na bal Atatrk Orman iftlii bnyesinde gelitirildi. 1934'ten itibaren bugnk adyla biyodizel retiminin iftlikte kullanld kaydedilen tezde, "Atatrk'n de talimatyla dnemin milletvekilleri ve ilgili kurumlarn yetkililerinin 1934 ylnda imzalad belge, Trkiye'de biyoyaktlara ilikin ilk resmi belge olmas asndan nemlidir. Belge, iftlikte 'Bitkisel Yalarn Tarm Traktrlerinde Kullanm' isimli almann devlete balatldn gsteriyor. alma ile, iftlikte tarmsal retimde faaliyet gsteren traktrlerde bitkisel yalarn yakt olarak kullanm salanmtr. Bylece, o zamanki ad bitkisel ya da olsa, biyodizelin ara motorlarnda kullanm gerekletirilmitir" ifadesine yer verildi.

  Bununla ilgili belgeler :


  SEKTR YAPISI

  4.1. Biyoyaktlarn Ortaya k ve Geliimi
  Biyoyaktlar lkemizde ilk defa 1931 ylnda Ankarada gerekletirilen
  Birinci Ziraat Kongresinde ele alnmtr. Ana amac, Ananevi Ziraattan Rasyonel
  Ziraata olan sz konusu Kongrede, lkemizin tarmsal retiminin nitelik ve nicelik
  olarak arttrlmas, dnya piyasalarnda rekabet gcnn iyiletirilerek tarmsal
  ihracatmzn ykseltilmesi en nemli hedef olarak belirlenmitir (Bkz. Kutu 4.1).
  Kutu 4.1. Birinci Ziraat Kongresi Ana Amac ve Hedefleri


  Gayemiz: Ananevi Ziraattan Rasyonel Ziraata
  yerli mallarmzn mktarn oaltma, cinslerini metanet, zerafet,
  nefaset, itibarile yabanc mmasil mallar derecesine getirmei ve fiatlarn
  ucuzlatma en mhim gayelerinden biri olarak kabul etmitir.
  Kaynak: MTC, 1931:IV-VII.  Yaklak 50 alt blmden oluan Kongreye ait ihtisas raporlarnda;
  lkemizde yetien eitli tarm rnlerine ilikin detayl deerlendirmeler yaplm,
  hayvanclk, sulama, aalandrma, toprak ileme, tarmsal alet ve makineler,
  kooperatifler, istatistikler ve kredilere ilikin lkemizin mevcut durumu ve yaplmas
  gerekenler ortaya konulmutur. Bu balklardan biri olan, Ziraat Aletleri
  blmnde, tarm rnleri retiminin arttrlmasnda tarmsal alet ve makinelerin
  nemine deinilmi, sz konusu makineleri ve bu makinelerde kullanlan yakt ithal
  etmek yerine yerel kaynaklarla retilmesinin faydalarndan bahsedilmitir.174
  Tm bunlar gstermektedir ki, o zaman ki ad biyoyakt olmasa da lkemizde
  ilk defa Birinci Ziraat Kongresinde, yerel kaynaklar kullanlarak elde edilecek
  yaktn milli ekonomimiz asndan ok faydal olduu vurgulanm ve biyoyakt
  retiminin nemi eitli boyutlaryla birlikte ele alnmtr (Bkz. Kutu 4.2).

  Kutu 4.2. Birinci Ziraat Kongresi Ziraat Aletleri Blm


  Memleketimizde yeknu byk bir miktara varan traktr vardr. Bunlarn
  daha krl bir ekilde i grmeleri iin petrol ve benzine nazaran daha ucuz olan
  mazot, odun kmr, ispirto, gibi maddelerle iletilmesinin tercihi lzmdr. Bu
  ekilde dahilde bulunan mill maddelerin istimali de kabil olur.
  Ziraat ve sanayi ile Ordu vesaiti muharrikesinin bir harp vukuunda dahilden
  ucuzca istihsal ve tedariki kabil olan maddelerle iletilmeleri iin alnacak tedbirler
  mhim bir memleket mdafaas meselesi halinde imdiden dnlmelidir.
  Kaynak: MTC, 1931:1347.


  Buna ilaveten, Atatrkn de talimatyla dnemin milletvekilleri ve ilgili
  kurumlarn yetkililerinin 1934 ylnda imzalad belge, Trkiyede biyoyaktlara
  ilikin ilk resmi belge olmas asndan nemlidir.175 ekil 4.1.de yer alan sz
  konusu belge, Atatrk Orman iftliinde (AO) Bitkisel Yalarn Tarm
  Traktrlerinde Kullanm isimli almann devlet eliyle balatldn
  gstermektedir.


  Bu ksmn altnda da Biyoyaktlara likin lk Resmi Belge mevcut. Atatrk diye aratrsanz linkte, daha rahat bulursunuz bu ksm.
  Link
  Est Sularus oth Mithas - My honor is my life.


  Requiescat in Pace 10. #10
  ye DreadfuL - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  13/07/2009
  BattleTag
  DreadfuL#2871
  Makaleler
  34
  letiler
  1,439
  Blog Girileri
  11
  Atatrk'ten Anlar


  1- Mustafa Kemal ocukluunda da ok onurlu bir karaktere sahipti. Birgn komu ocuklar birdirbir oynuyorlard. O, bu tr sokak oyunlarn seyreder fakat pek katlmazd.
  O gn onu da oyuna arp :
  - Gel sen de oyna, dediler.
  Mustafa :
  - Peki, dedi ve olduu yerde ayakta durdu.
  Bu kez arkadalar :
  - Ama eil ki atlayalm deyince, Mustafa ban sallayarak:
  - Ben eilmem, stmden byle atlayabiliyorsz atlayn diye yantlad.

  2- Bir gece Mustafa Kemal arkada ile bir tccarn (Cumhuriyet Millet Meclislerinde uzun mddet bulunan orum Milletvekili Mustafa Cantekin) evine gittiler. Buras am'n kmaz karanlk sokaklarndan biri idi. Tccar konuma arasnda :
  - htilal yapmal... Devrim yapmal... diyordu.
  Biraz sonra daha da ald :
  -Ben tbbiyenin son snfnda bu lk peinde olduum iin hapiste yattm, buraya srldm. ok deerli arkadalarmz vardr. Devrim yapmalyz.
  Hepsi devrim uruna lmekten szederken Mustafa Kemal yle dedi :
  - Mesele lmekte deil, lmeden idealimizi gerekletirmektedir.

  3- Birinci Dnya Sava sralarnda Liman von Sanders'in MUstafa Kemal'deki askeri yetenei takdir ettii u konuma geer (Sz konusu olan, Mustafa Kemal'in verdii bir emirdir) :
  Von Sanders :
  - Ben sizin yerinizde olsam bu maddelik emri yazl olarak vermezdim. Oradan subay davet edecek yerde kendi adamlarmdan birini gnderir, szle tebli ederdim.
  Mustafa Kemal :
  - Evet, ben de kitaplarda byle tlendiini bilirim. Bylece onbe dakikalk bir zaman kazanlr. Fakat ben kendi memleketimi ve adamlarm bilirim. yle yapsaydm, emir yanl anlalrd. O zaman kaybolan onbe dakika deil, btn bir savatr.

  4- Dman 18 Mart 1915'te donanma saldrsnda baarszla uramas zerine karadan zorlama yapmak zere Boaz dndaki adalarda ynak yapmaya koyuldu. Bu haber alndktan sonra 22 Mart 1915'te anakkale blgesinde Beinci Ordu kuruldu. Btn kuvvetler ordu emrindeydi. Ordu onbeinci kolorduyu Meclis evresinde brakarak 19. tmeni 19 Nisan'da yedek alarak Biga'ya geldi. 25 Nisan 1915'te tayeri aarrken Arburnu ve Seddlbahir blgesine ilk dman birlikleri kt. Arburnu'na kan kuvvet gzetleme taburunu pskrterek, sonradan Kemalyeri ad verilen yere kadar ilerledi. Burada arkasndan koup gelen 27. Trk alay ile karlat. Dman karmasn haber alan Mustafa Kemal, Conkbayr ynnde yryen dmana kar ordudan emir almay beklemeden kuvvetlerini harekete geirdi. Birliklerine kendisi yol bularak Kocaimen tepesine vard. Askerlerine orada ksa bir dinlenme vererek, atla gidilemedii iin yanndakilerle yaya olarak Conkbayr'na geldi. Orada cephaneleri bittii iin ekilen ve dmanca kovalanan bir gzetleme blne rastlad :
  - Nicin kayorsunuz? dedi.
  - Efendim dman...
  - Nerede dman?
  - te... diye 261 rakml tepeyi gsterdiler.
  Gerekten de dmann birinci avc hatt 261 rakml tepeye yaklam, serbeste ilerliyordu. Askerleri dinlenmeleri iin brakm ve dman da bu tepeye gelmiti. Dman ona kendi askerlerinden daha yaknd. Bulunduu yere gelseler kuvvetleri pek kt duruma deceklerdi. O zaman bir mantkla m yoksa igdsel olarak m bilinmez kaan erlere :
  - Dmandan kalmaz, dedi
  - Cephanemiz kalmad, dediler.
  - Cephaneniz yoksa sngnz var, dedi.
  Ve bararak :
  - Sng tak! dedi. Yere yatrd.
  Ayn zamanda Conkbayr'na doru ilerleyen piyade alay ile Cebel bataryasnn erlerini mar marla bulunduu yere gelmeleri iin emir subayn yollad. Erler yere yatnca, dman da yere yatmt. te savan kazanld an bu and...


  Ata Anlatyor


  Mehmetiin Yksek Karakteri

  "Bombasrt olay (14 Mays 1915) ok nemli ve dnya sava tarihinde eine rastlanmas mmkn olmayan bir olaydr. Karlkl siperler arasndaki mesafe 8 metre, yani lm kesin. Birinci siperdekilerin hepsi kurtulmamacasna dyor. kinci siperdekiler yldrm gibi onlarn yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soukkanllkla biliyor musunuz? Bomba, arapnel, kurun yamuru altnda leni gryor, dakikaya kadar leceini biliyor ve en ufak bir ekinme bile gstermiyor. Sarslma yok. Okuma bilenler Kur'an- Kerim okuyor ve Cennet'e gitmeye hazrlanyor. Bilmeyenlerse Kelime-i ahadet getiriyor ve ezan okuyarak yryorlar. Scak cehennem gibi kaynyor. 20 dmana kar her siperde bir nefer sngyle arpyor. lyor, ldryor. te bu Trk askerindeki ruh kuvvetini gsteren dnyann hibir askerinde bulunmayan tebrie deer bir rnektir. Emin olmalsnz ki anakkale savalarn kazandran bu yksek ruhtur."

  Atatrk'n, anakkale'ye taa baka dnyalardan bizi vatanmzdan kovmak iin gelmi ; dvm; lm, ldrm, bu olaya kadar tanmadmz ve dman dediimiz Anzak'lar (Avusturya-Yeni Zelanda) iin seslenii :

  "Bu memlekette kanlarn dken ve hayatlarn kaybeden kahramanlar! imdi burada bir dost lkenin topranda yatyorsunuz. Huzur iinde uyuyunuz. Bizim iin, burada, koyun koyuna yatan mehmetiklerle johnniler arasnda bir fark yoktur. Siz, uzak diyarlardan, evlatlarn harbe gnderen analar! Gzyalarnz siliniz. Evlatlarnz bizim barmzdadrlar. Huzur iindedirler. Onlar bu topraklarda canlarn verdikten sonra bizim de evlatlarmz olmulardr."

  anakkale Geilmez!


  10 Austos 1915. Conbayr'n almak ve btn boaza hakim olmak iin ngilizler 20.000 kiilik bir kuvvetle gnlerce kazdklar siperlere yerlemiler, hcum ann bekliyorlard. Gecenin karanl tamamen kalkm, tan aarmak zereydi. 8. Tmen komutan ve dier subaylarn ardm :
  - Mutlaka dman yeneceinize inanyorum. Ancak siz acele etmeyin, evvela ben ileri gideyim, size ben krbacmla iaret verdiimde hep beraber atlrsnz.
  Bu durumdan askerlerini de haberdar etmelerini istedim. Hcum baskn eklinde olacakt. Sakin admlarla ve szlerek dmana 20-30 m. yaklatm. Binlerce askerin bulunduu Conkbayr'nda t kmyordu. Dudaklar sessizce bu scak gecede dua ediyordu. Kontrol ettim. Krbacm bamn stne kaldrp evirdim ve birden aa indirdim. Saat 04.30'da kyametler kopmutu. ngilizler neye uradklarn armt. " Allah Allah" sesleri btn cephelerde, karanlkta gkleri yrtyordu.
  Her taraf duman iinde ve heyecan her yere hakim olmutu. Dmann topu atei glleleri byk ukurlar ayor, her tarafa arapnel ve kurun yadryordu. Byk bir arapnel paras tam kalbimin zerine arpt, sarsldm, elimi gsme gtrdm, kan akmyordu. Olay Yarbay Servet Bey'den baka kimse grmemiti. Ona parmamla susmasn emrettim. nk vurulduumun duyulmas btn cephelerde panik yaratabilirdi. Kalbimin zerinde cebimde bulunan saat parampara olmutu. O gn akama kadar birliklerin banda daha hrsl olarak arpmtm. Yalnz bu arapnel vucudumla kalmbim zerinde aylarca gitmeyen derin bir kan lekesi brakmt.
  Ayn gn gece, yani 10 Austos gn, beni mutlak lmden kurtaran ve paralanan saatimi Ordu Komutan Liman von Sanders Paa'ya hatra olarak verdim. ok arm ve heyecanlanmt. Kendisi de alp cep saatini bana hediye etti.
  Bu hcumlarda ngilizce binlerce l brakarak tamamen geri ekildi ve anakkale'nin geilemeyeceini iyice anlam oldular.


  "ngiltere Harbiye Bakanl'na"

  Niin geriye ekildiimizi soruyorsunuz, btn gerei tm akl ile size bildirmek isterim. ok cesur savaan ve en iyi ekilde idare edilen asil Trk Ordusunun ve Albay Mustafa Kemal gibi bir dahi komutann karsnda bulunuyoruz. Bunu hibir zaman unutmayalm.

  General Hamilton
  anakkale ngiliz Bakomutan
  17 Austos 1915


  Kurtulu'un Kronolojisi


  M.Kemal'in Samsun'a k (19 Mays 1919)
  Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919)
  Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)
  Sivas Kongresi (4 Eyll 1919)
  Byk Millet Meclisi'nin al (23 Nisan 1920)
  Sevr Antlamas (10 Austos 1920)
  Sarkam'n kurtarl (29 Eyll 1920)
  Kars'n kurtarl (30 Ekim 1920)
  Gmr'nn kurtarl (7 Kasm 1920)
  ukurova, Gaziantep, Kahramanmara, anlurfa savunmalar (1919-1921)
  I. nn Zaferi (6-10 Ocak 1921)
  II. nn Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)
  Sakarya Zaferi (23 Austos-13 Eyll 1921)
  Byk Saldr, Bakomutanlk Meydan Sava ve Byk Zafer (26 Austos-9 Eyll 1922)
  zmir'in kurtarl (9 Eyll 1922)
  Mudanya Mtarekesi (11 Ekim 1922)
  Lozan Bar Antlamas (23 Temmuz 1923)
  Devam edecek..
  Est Sularus oth Mithas - My honor is my life.


  Requiescat in Pace
Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u anda bu konuyu okuyan 1 kullanc var. (0 ye ve 1 ziyareti)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
Tm zamanlar GMT +3 olarak ayarland. u anda saat 10:52.
Sitemizde vBulletin® altyaps kullanlmaktadr. Tm hakk sakldr.
GameHonor.com 2007-2019
Steam Connect feature for vBulletin - Powered by Steam
vBulletin Skin By: PurevB.com