İlk Savaş

(Warcraft 1) Orkların Güruhu VS Azeroth Krallığı

Kazanan:Orklar


Savaş;Drarenor'un Ork klanları ve İnsanları arasında yaşanmıştır.Sonunda Azeroth'un insan krallığı tamamen yokolmuştur.Hayatda kalanlar Lordaeron'a sığınmıştır.

Dönemsel olarak,Birinci savaş ve ikinci savaş'ın arası belirsizlik arz eder.Savaşın genel olarak ele alırsak,Horde'un öncül saldırıları,insanlar tarafından dağıtılsa da,İkincil teşebbüslerde Orkların gücünde değişimler meydan gelmiş ve savaş kazanılmıştır.Olayların akabinde, 2.savaş gerçekleşmiş,insanlar düşmüş Krallıklarını geri almak için mücadele vermiştir