6 sonutan 1-6 aras gsteriliyor
 1. #1

  First War(lk Sava)

  lk Sava

  (Warcraft 1) Orklarn Gruhu VS Azeroth Krall

  Kazanan:Orklar


  Sava;Drarenor'un Ork klanlar ve nsanlar arasnda yaanmtr.Sonunda Azeroth'un insan krall tamamen yokolmutur.Hayatda kalanlar Lordaeron'a snmtr.

  Dnemsel olarak,Birinci sava ve ikinci sava'n aras belirsizlik arz eder.Savan genel olarak ele alrsak,Horde'un ncl saldrlar,insanlar tarafndan datlsa da,kincil teebbslerde Orklarn gcnde deiimler meydan gelmi ve sava kazanlmtr.Olaylarn akabinde, 2.sava gereklemi,insanlar dm Krallklarn geri almak iin mcadele vermitir
  Olimpos AllStarzz.
  www.Oligaming.net


 2. #2
  Genel;

  Stormwind nsanlar refah ve huzur iinde pekok yl yaamtr.Bu huzurlu dnem,Medivh'in Kara titan Sargeras tarafndan ele geiriliiyle sonlamtr. Boyutlararas kap olarak bilinen Dark portaln(Kara Kap) almasyla,Kil'jaeden tarafndan yozlatran Orklarn oluturduu Horde,Portaldan geerek insanlar soykrma tabi tutmutur.Orklar kendilerine duyduklar ar gvenle ilk nce Stormwind Keep saldrm,ve yenilmilerdir.Bu saldr 1.savan balangc olarak kabul edilir.

  Kumandanlar

  Alliance;Kral Adamant Wrynn 3,Kral Llane Wrynn,Anduin Lothar

  Horde;Savaefi Blackhand the Destroyer,Ogrim Doomhammer,Gul'dan the Warlock,Chogall,Kilrogg.

  Birlikler

  Azeroth Kral ,Northshire Clericleri,At Kardelii valyeleri

  Orklarn Horde'u,Glge Konseyi,Blackrock Klan,Bleeding Hollow(kanayan oyuk) Klan,Twilight Hammer(Alacakaranln) ekici Klan
  Olimpos AllStarzz.
  www.Oligaming.net


 3. #3
  1.Sava-Orklarn Azeroth'u stilas;

  -Nerzhul

  stilann ncesinde yaananlar;


  Horde ncesi ork klanlarnn ilk belkide biraraya getirip ynetin ilk Ork aman Ner'zhul, Sargerasn kumandn Kil'jaeden tarafndan kandrlmasyla olaylar geliir.Kil'jaeden,Drenei'lerin komploplanlar yaptn ve orklar temizleyeceklerini syler.Rahmetli ei Rulkann ruhu grntnde gelen Kil'jaeden,Ner'zhul gvenini bu ekilde kolaylkla kazanmtr.(einin gerek ruhu Oshu'gun'un iindedir-bazen ner'zhul gerekden einin ruhuyla konumaktadr.).Birka ay sonra kendini Byk kiilik Kil'jaeden olarak tantr.Drenei'lerin hainlii hakknda bilgilendirir.Ner'zhul'un halkn kurtarmas iin eildiinden bahseder.Atalarn ruhlaryla iletiimi kesilen Ner'zhul'un kafas karmaya balar.

  Ner'zhul atalarnn emrini yerine getiriyorum dncesiyle orklar toparlar ve drenei yerleim yerlerine saldrya geer.dreneilarn deri rengi,elbiselarini grdke kafas karr.Kil'jaeden bu dreneilara ok benzemektedir.Yant aramak iin Oshu'gun(Ruhlarn da) ile iletiime geer.Atalarnn onu bir canavar gibi karlamalar sonucunda ok olur.Karsnn ruhu Kil'jaeden tarafndan maniple edildiini syler.

  Ner'zhul sonunda Kil'jaedenin ihanetini farkeder ve orklar bu iblisin penelerinden kurtarmaya karar verir.Ama g delisi ra Gul'dan,Kil'jaedeni uyarr.Bunun zerine Ork kabilelerinin ba Gul'dan olur.Ner'zhul gleri alnm bir ekilde,orklarn kana susamln ve Warlock bylerinin sonularn grmek zorunda braklr.Glge konseyini durdurmak iin gszdr.

  Gul'dan ,Ner'zhul tamamen gsz olduunu sanarak rahat hareket eder.Eski Hocasnn,Glge konseyinin btn dkmanlarna bakmasna ses karmaz,Ner'zhul,Kil'jaedenin Mannoroth'un kanyla orklar besleyeceini renir,Ner'zhul kaybolan posizyonu yznden ve Gul'dann sahte tavrlarna kimseyi inandrmyacaktr,ististani olarak bir kii vardr.

  Ner'zhul'un tavsiyesini,Frostwolf Klanndan Durotan dinlemez ve kan imez.Durotan ve Draka,Ner'zhul eylemlerinden haberdar olan tek iftdir ve bu sr onlarla birlikte ebediyete intikal etmitir.Bugn,Azerothun en byk dman olarak bilinen Ner'zhul(Lich King)'in,orklar tamami bir ykmn einden kurtaracan kimse dnmemitir.

  Burning Legionun Lordu, orklara dreneilera kar savamak iin karlnda blis Pit Lord Mannoroth'un kann ime teklifi gtrecektir.Blood Curse(Kan Laneti) nin etkisi altna olan orklarn agresiflik dzeyi bir hayli artmakla beraber,ruhsal yaplarda bozulacaktr.Bir zamanlar onurlu ve barcl kabileleri gitmi yerine komular Drenei'lara kan kusturan,vahi orklar gelmitir.Drenei katliamlar orklar tek bayrak altnda toplayabilimitir.

  Kan Lanetiyle Dreneilar soykrma tabi tutulur.Savaacak dman kalmaz.Bu Gul'dan iin sorunlarn balama anlamna gelir.Kabileler birbirine girer,Gul'dan eer yeni bir dman bulamazlarsa orklarn kendini yokedeceini anlar.

  Bu olaylardan sonra,Gul'dan yozlam ok gl bir by olan Medivh'le irtibata geer.Medivh Sargerasn etkisi altndadr.Medivh,orklara Azeroth'u istila etmenin yolunu aar.

  Medivhin ve Glge Konseyinin abalaryla Dark Portal yaratlr.Azeroth ve Draenor arasnda balant kurulur.Draenor taraf-Hellfire peninsula & Azeroth taraf Blasted Lands'dedir.

  Portal yeterince genilediinde,Orklarn devasa ordular geer,orklarn tek zayf balarla bal olan mttefiki Ogrelerdir.Ve 1.sava balar.
  Olimpos AllStarzz.
  www.Oligaming.net


 4. #4
  Sava Balyor;


  -Kilrogg

  Glge Konseyinin uyarlarna ramen,orklar balangta ufak bir direnile karlarlar ve Kana susamln etkisiyle zayf dmanlarnn stlerine giderler.ok salam bir ekilde korunan Stormwind Kalesine saldry Cho'gall ve Kilrogg Deadeye ynetir.

  -Chogall

  Kalabalk saylar Azeroth'un askerlerinin kalkandan olumu duvaryla boy lemez.Atn kardelii valyeleri Ork kanatlarna taaruza geerler,daha nce atlarla hi karlamayan orklar dalr ve kamaya alrlar,valyelerin insafsz takipleri sonucu yakalanrlar.lk savada Orklar byk bir darbe yemitir,ok az Draenor'a geri kaabilmitir.


  -Blackhand

  Bu yenilgiden sonra,Horde, Saygdeer ve Byk taktik ustas Warchief Blackhand(Kara el) the Destroyern(ykc) altnda toplanmtr.Egoistik ve g alyla yanp tutuan Blackhand,Guldan ve Glge Konseyi iin maniple etmesi kolay bir hedefdir.Yeni savaefinin liderliinde Orklar,Azerotha yenilenmi bir ekilde girererer,Stormwind'in kaplarna dayanrlar.

  Nihai saldr gereklemeden nce,Gul'dan,Sargerasn Trbesinin tam yerini renebilmek iin Medivh'in zihnine girmeye alr,ve komaya girer.Lord Anduin Lothar Medivhi kesmesi zerine komadan kar.Bu srada Blackhandin sa kolu ve genarali Orgim Doomhammer,Blackhandi ldrr ve Orklarn yeni savaefi olur.Orgrim Glge konseyinin de saltanatn sona erdirr,tm warlocklar hain ilian eder ve birounu ldrr.

  Doomhammer ork kabilelerinin Stormwind Kalesine saldrtrr.ehir,Horde'un btn gcyle saldrmas karsnda dayanmakta glk eker.  -Llane Suikast

  2. saldrda Kral Llane Wrynn yar ork Garona Halfocen suikast'e urar bu ayn zamanda Stormwind'in dnde gstergesi olmutur.Azeroth'un insan kral nerdeyse tamamiyle yokedilmitir.Tahtn varisi gen Varian Wrynn,Anduin Lothar'la birlikte Kuzey Krallna snacak bir yer bulmas iin gtrlr.Prens Varian bu nedenle ,Kral Terenas Menethil'e lene dek sadk kalr. Kraln olu Arthas'la tanr ve iki prens ksa zamanda, iki iyi arkada olurlar.

  2.sava nsanlarn kaybedilen topraklar iin geri dnmesiyle balayacaktr.Anduin Lothar tetikdedir.
  Olimpos AllStarzz.
  www.Oligaming.net


 5. #5
  Kronoloji

  Orklarn Horde'u Draenor gezegenini ele geirir.

  Ork klanlar kendi arasnda savamaya balar

  Byc ocuk Medivh doar.

  King Adamant Wrynn 3 ve Lady Varia'nn oullar Llane doar.

  Medivh komaya girer,babas lr.

  Medivh baygnken,Gul'dan'a Azeroth'u ve kaynaklarn gsteren,gr yollar.

  Medivh 6 yl sonra komadan kar,ayn gn Llana Azeroth'un prensi olur.

  Warlocklar,Dark portal stne almaya balarlar,edindikleri bilgiler zerine Ork Horde'unu yeniden toparlar.

  Dark Portal alr,Horde istilaya balar.

  Balarda sava Horde iin iyi gitmez,kolay bir zafer beklenmektedir.lk saldrdan ok az ork kurtulur.

  Kaos dnemi ilk savala balar,Kral Adamant'n lmyle son bulur.

  Bu beklenmeyen hezimet Horde'u rezil eder.Klanlar birbirlerini sularlar,kaos yaanr.

  Gul'dan,Savaefi Blackhand'i kukla haline getirir,acmasz bir diktatr gibi hareket eder.Yeni Savaefi Klanlar toparlar ve yeni saldrya hazrlar.Orklar ,Black Morass'n yaknndaki insan yerleim yerine ker.

  Medivh,Gul'dan a yeni bir gr yollar.Sargerasn Trbesi ve ierdii g gstererek,alay eder.

  Orklar,kylere,kasabalara girmekte,nne geleni ldrmekte ve hereyi yamalamaktadr.Byk Hamlet ky ve Sunnyglade yokedilir.

  Lord Anduin Lothar,Medvhin ihanetini farkeder,Khadgar ve birliklerle Kulesine giderek Medivh ldrlr.Sargerasn ruhu kaar.

  Trbenin yeri iin,Medivhin zihnini kurcalamaya alan Gul'dan bycnn lmne kadar komaya girer.Glge konseyini ve Blackhand'i aresiz brakr.

  Blackhandin yakn arkada ve dostu,Ogrim Doomhammer.Gul'danla olan ibirlii yznden blackhandi keser ve yeni warchief olur.

  Northshire,Goldshire,Moonbrook yokedilir.

  Stormwind Keep,Horde'un kudreti nnde dayanamaz ve der.Gul'dann suikastlar Kral Llane ldrr.(yar ork Garona tarafndan)

  Frostwolf Klann efi Durotan ve ei Draka,Doomhammera Gul'dann ihanetini sylemek zere giderken,Gul'dann orklar tarafndan ldrlr.Suikastlar Duratann bebek Olunu lme terkeder.Kumandan Aedelas Blackmoore tarafndan bulunan bebek orka kle anlamna gelen thrall ismi verilir.

  Ogrim Doomhammern ajanlar Garonay yalakar ve ikence eder,Izdrap iinde Glge Konseyinin yerini syler.

  Gul'dann warlocklar kesilir,Glge konseyi datlr.Gul'dan komadan uyanr ve merhamet dilenir.Doomhammer horde'un byclere olan ihtiyacn bildiinden, merhamet eder.

  Lord Anduin Lothar Azeroth Kralnn kaybedildiini kabullenir.Lordaeron'a doru birliklerini ve halkn eker.

  Warlocklar portal zerinde deney yapmaya devam ederler.
  Olimpos AllStarzz.
  www.Oligaming.net


 6. #6
  ye ALergUm - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik Tarihi
  25/06/2011
  Konum
  stanbul
  BattleTag
  Alergum#2272
  letiler
  77

  Cevap: First War(lk Sava)

  Buray bir hortlataym dedim, Warlords of Dreanorun loreu hakknda da bilgi sahibi olun diye


Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

u anda bu konuyu okuyan 1 kullanc var. (0 ye ve 1 ziyareti)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
Tm zamanlar GMT +3 olarak ayarland. u anda saat 03:55.
Sitemizde vBulletin® altyaps kullanlmaktadr. Tm hakk sakldr.
GameHonor.com 2007-2019
Steam Connect feature for vBulletin - Powered by Steam
vBulletin Skin By: PurevB.com