Program sildim yeniden ykledim ama, aamyorum program almay durdurdu hatas veriyor.Neden acaba nasl dzeltebilirim