Alnt Alnt: maydin Mesaj gster
O zaman diffusal kaldrlsn dotadan. baka kim kasyo ki?
phantom kullanamasnda difu kim kullanrsa kullansn