Slardar ratdoto'dan önce de picklenmiyordu. Picklenmemesinin sebebi ratdoto değil yani.