JFA (v1.0d)

http://www.epicwar.com/maps/240590/


Genel değişimler

-cm modunun -pm modu ile çakışma sorunu giderildi
Yeni ağaç modelleri eklendi
Clan Lordlarının hasarları 2 katına çıkarıldı
Clan Lordlarının modelleri değiştirildi
Clan Lordları artık yakından vuruyorlar
Mekanikler ve Lordlar çıkınca artık uyarı sesi çıkıyor
Mekanikler kule yıkınca artık takıma para kazandırmıyor

Karakterlerdeki değişimler

Flash - Gardner Fox
Başlangıç Strength'i 15'ten 20'ye yükseltildi

Yeteneklerdeki değişimler

Arcane Bless efekti değiştirildi
Arcane Bless etki süresi arttırıldı
4 > 5

Arcane Bubble tekrar kullanım süresi azaltıldı
30 > 22

Anti Armor Field eksik ve yanlış açıklaması düzeltildi

Anti Armor Field armor azaltma miktarı arttırıldı
4/6/8/10 > 5/8/11/15

Anti Armor Field alan etkisi arttırıldı
600 > 800

Enraged Hit hasar bonusu azaltıldı
50/70/90/120 > 30/50/70/90

Fastest Man Alive mana gereksinimi azaltıldı
100/125/150 > 60/90/120

Freezing Shard tekrar kullanım süresi azaltıldı
60/60/30 > 20

Skeletal Army ile çıkan iskeletlerin canları arttırıldı
300/450/600 > 400/600/800

Skeletal Army etki süresi arttırıldı
40 > 60

Storm Hammers afallatma yüzdesi arttırıldı
10 > 15

Sword of Darkness efekti değiştirildi

Wildkin Stomp alan etkisi yeniden ayarlandı
500/575/650/725 > 700

Wildkin Stomp yeniden kullanım süresi arttırıldı
60 > 120/100/80/60

Wildkin Stomp aktifleştirme süresi arttırıldı
1.5 > 2.0

Eşyalardaki değişimler

Soul of Power Strength bonusu azaltıldı
35 > 25

Soul of Power birleştirme maliyeti azaltıldı
2000 > 1300

Soul of Antonidas Intelligence bonusu azaltıldı
35 > 25

Soul of Antonidas Intelligence maliyeti azaltıldı
2000 > 1300

Soul of Quickness Agility bonusu azaltıldı
35 > 25

Soul of Quickness birleştirme maliyeti azaltıldı
2000 > 1300

Helm of Gar'thok birleştirme maliyeti arttırıldı
2500 > 3100

Helm of Ancients birleştirme maliyeti arttırıldı
2500 > 3100

Mind Staff birleştirme maliyeti arttırıldı
2500 > 3100

Hatalar

Elementalist Ultimate kullanınca haritada çeşitli yerlerin aydınlanması sorunu giderildi