Dodge Rehberi (v6.68c)Dodge, bir unit'in başka bir unit'e yaptığı normal atağı herhangi bir nedenden dolayı kaçırması demektir. Bu rehberde atak yapan unit'in bu atağı kaçırma nedenlerini açıklayacağım.

Bunun 4 adet nedeni olabilir:
  1. Evasion
  2. Miss
  3. Elevation
  4. Motion Buffer


Şimdi de bunları ayrıntılı olarak açıklayalım:1) Evasion:

Evasion, atak yapılan unit'in ataktan kaçınmasıdır.

DotA'da Evasion veren spell'ler ve item'lar, yüzde sırasına göre şöyledir:Windrunner - Windrunner (%100)


Butterfly (%30)


Blur - Mortred (level 4'te %30)


Talisman of Evasion (%25)


Drunken Brawler - Pandaren Brewmaster (level 4'te %24)


Evasion - Blue Dragonspawn Overseer (%15)


Evasion - Blue Dragonspawn Sorcerer (%15)


Evasion hakkında ayrıntılı notlar:

Wc3'te bir unit'te birden fazla Evasion veren veren ability var ise (Spell'lerden ya da item'lardan), her zaman en yüksek yüzdeye sahip olan Evasion çalışır ve diğerleri inaktif olur.

Evasion değerleri çoğu diğer şansa bağlı spell gibi lineer ilerlemez. Bu ne demektir bunu biraz açalım. Yani, %30 Evasion'ın etkisi %15 Evasion'ın iki katı değildir. Bir örnekle hemen bunu görelim:

850 HP'miz var ve üzerimizde %15 Evasion var diyelim. Ortalama 1000 damage almamız gerekiyor ki %15'ini evade edip 850 HP'miz gitsin. Bu demektir ki %15 Evasion'ın bize sağladığı kazanç 1000/850 = yaklaşık 1.18 kat HP'dir.

Şimdi de 700 HP'miz var ve üzerimizde %30 Evasion var diyelim. Ortalama 1000 damage almamız gerekiyor ki %30'unu evade edip 700 HP'miz gitsin. Bu demektir ki %30 Evasion'ın bize sağladığı kazanç 1000/700 = yaklaşık 1.43 kat HP'dir.

%15 Evasion bize %18 fazladan HP sağlarken, %30 Evasion bize fazladan %43 HP sağladı.

Aynı şekilde %45 Evasion'a bakalım. 550 HP'miz var ve üzerimizde %45 Evasion var diyelim. Ortalama 1000 damage almamız gerekiyor ki %45'ini evade edip 550 HP'miz gitsin. Bu demektir ki %45 Evasion'ın bize sağladığı kazanç 1000/550 = yaklaşık 1.82 kat HP'dir.

Yani %45 Evasion bize fazladan %82 HP kazandırdı.2) Miss:


Miss, atak yapan unit'in yaptığı atağı kaçırması demektir.

DotA'da Miss veren spell'ler, yüzde sırasına göre şunlardır:Blinding Light - Ezalor (%80)


Drunken Haze - Pandaren Brewmaster (level 4'te %75)


Smokescreen - Rikimaru (level 4'te %70)


Blind - Troll Warlord (level 4'te %44)


Crippling Fear - Balanar (%40)


Laser - Tinker (level 4'te %25)


Incapacitating Bite - Broodmother (level 4'te %25)


Miss hakkında ayrıntılı notlar:

Miss ability'leri tek bir istisna dışında beraber çalışırlar. Base ability'si Drunken Haze olan spell'ler beraber çalışamazlar. Bunların arasından Blinding Light, Drunken Haze, Crippling Fear, Laser, Incapacitating Bite beraber çalışmayacaktır. Sadece en son atılan çalışacaktır.

Base'i Drunken Haze olan spell'lerin beraber çalışmaması bazen kötü sonuçlar doğurabilir. DotA'da base ability'si Drunken Haze olan iki spell daha vardır. Bunlar Deafening Blast (Invoker) ve Penitence (Chen)'dır. İkisinin de Miss şansı %0 olarak ayarlandığı için son atılan spell bu olursa önceki atılanları silecektir.3) Elevation:

Saldıran unit'in saldırılan unit'ten daha düşük bir yerde olmasından dolayı atağı kaçırmasına denir. Sadece ranged unit'leri etkiler. DotA'da %25 olarak ayarlanmıştır. Yani;

DotA'da, ranged bir unit, kendinden daha yüksekte bulunan bir unit'e atak yaptığında %25 şans ile bu atağı kaçıracaktır.

Elevation hakkında ayrıntılı notlar:

Bu rakım farkından sadece ranged unit'ler etkilenir. Melee unit'ler bundan etkilenmez. Kaçırma yüzdesi her Wc3 haritası için farklı bir değer seçilebilir.4) Motion Buffer:


Atak yapan unit atak animasyonuna başlar. Atağı yapacağı an, atak yaptığı unit range dışına çıkarsa kaçırır.

Motion Buffer hakkında ayrıntılı notlar:

Atak yapılan unit'in çok hızlı olması ya da Blink, TP gibi spell'lerle kaçması durumunda olur. Ranged ve melee unit'ler için farklı şekilde çalışır. Melee unit'ler atağa başlayıp bitirirler ve Miss yazısı çıkar. Ranged unit'ler ise atağı keserler.5) Toplam Dodge şansı:

Evasion, Miss ve Elevation beraber çalışırlar. Bu konudaki genel formül şudur:

Toplam Dodge şansı = 1 - [(1 - Evasion) x (1 - Miss1) x (1 - Miss2) x (1 - Miss3) x (1 - Elevation)]


Toplam Dodge şansı hakkında ayrıntılı notlar:

Formülde sadece 1 Evasion yeri kullandık çünkü daha önce söylediğimiz gibi bir unit'te sadece tek bir Evasion ability'si (en yüksek yüzdeye sahip olanı) çalışır. Eğer bir Evasion ability'si varsa değerini Evasion yazan yere koyuyoruz. Eğer Evasion yoksa %0 koyuyoruz. Böylece 1 - %0 = 1 olacağından çarpımı etkilemiyor. (1 çarpımda etkisiz eleman -.-)

Formülde 3 adet Miss yeri kullandık. Biraz önce bahsettiğim gibi Drunken Haze bazlı ability'ler beraber çalışmıyorlar. Yani en son atılan Drunken Haze bazlı ability'nin yüzdesini Miss1'e yazacağız. Drunken Haze bazlı Miss spell'leri dışında kalan iki tane spell var: Smokescreen ve Blind. Smokescreen değerini Miss2'ye, Blind değerini Miss3'e yazıyoruz.

Formüldeki son yer ise Elevation'a ait. Yukarıda bahsettiğim şekilde bir Elevation farkı var ise ve atak yapan unit ranged ise buraya %25 koyuyoruz. Yoksa %0 koyuyoruz.


Şimdi beraber birkaç örnek yapalım:


Örnek 1) Clinx, kendinden daha yüksekte bulunan level 4 Drunken Brawler'a sahip Pandaren Brewmaster'a atak yapıyor. Toplam kaçırma şansını bulalım.

Toplam Dodge şansı = 1 - [(1 - 0.24) x (1 - 0.00) x (1 - 0.00) x (1 - 0.00) x (1 - 0.25)]
= 1 - (0.76 x 0.75) = 0.43 = %43 ihtimal ile yaptığı atağı kaçıracaktır.


Örnek 2) Level 4 Smokescreen içinde bulunan Clinx, kendinden daha yüksekte bulunan level 4 Drunken Brawler'a sahip Pandaren Brewmaster'a atak yapıyor. Toplam kaçırma şansını bulalım.

Toplam Dodge şansı = 1 - [(1 - 0.24) x (1 - 0.00) x (1 - 0.70) x (1 - 0.00) x (1 - 0.25)]
= 1 - (0.76 x 0.3 x 0.75) = 0.829 = %82.9 ihtimal ile yaptığı atağı kaçıracaktır.


Örnek 3) Level 4 Smokescreen içinde bulunan ve üzerinde level 4 Drunken Haze olan Clinx, kendinden daha yüksekte bulunan level 4 Drunken Brawler'a sahip Pandaren Brewmaster'a atak yapıyor. Toplam kaçırma şansını bulalım.

Toplam Dodge şansı = 1 - [(1 - 0.24) x (1 - 0.75) x (1 - 0.70) x (1 - 0.00) x (1 - 0.25)]
= 1 - (0.76 x 0.25 x 0.3 x 0.75) = 0.957 = %95.7 ihtimal ile yaptığı atağı kaçıracaktır.


Biraz daha ileri götürelim


Örnek 4) Level 4 Smokescreen içinde bulunan ve üzerinde level 4 Drunken Haze ve level 4 Blind olan Clinx, kendinden daha yüksekte bulunan level 4 Drunken Brawler'a sahip ve üzerinde Butterfly olan Pandaren Brewmaster'a atak yapıyor. Toplam kaçırma şansını bulalım.

Toplam Dodge şansı = 1 - [(1 - 0.30) x (1 - 0.75) x (1 - 0.70) x (1 - 0.44) x (1 - 0.25)]
= 1 - (0.70 x 0.25 x 0.3 x 0.56 x 0.75) = 0.978 = %97.8 ihtimal ile yaptığı atağı kaçıracaktır.6) True Strike:

Critical Strike'ın bir özelliği vardır. Never Miss diye bir özelliktir bu. Critical Strike tutarsa asla kaçırmamasını sağlar. Her Critical Strike ability'si için bu özelliğe sahip olup olmadığı seçilebilir.

DotA'da Never Miss özelliğine sahip tek Critical Strike Monkey King Bar'dır. Monkey King Bar'ın True Strike özelliği böyle bir Critical Strike'tır. Asla kaçırmaması için %100 0x Critical Strike olarak ayarlanmıştır. Bu nedenle her atağınızda Critical Strike vuracak ve Critical Strike vurduğunuz için de asla atağınızı kaçırmayacaksınız. 0x Critical ile 1x Critical aynı şeydir. İkisi de normal atak damage'ını vururlar. Aralarındaki tek fark 1x Critical Strike'da #! şeklinde bir sayı çıkarken, 0x'de bu sayı görülmez.

MKB'nin True Strike'ı açıkken saldırınızı sadece iki şekilde kaçırabilirsiniz:

a) Motion Buffer
b) Binalara yapılan saldırılarda Critical Strike çalışmayacağı için saldırınızı kaçırabilirsiniz.7) Dodge ile ilgili diğer özellikler:

  • Bir atak kaçırılırsa, bu atakla ilgili olan hiçbir şey (orb'lar, buff'lar, critical, bash vs) atak yapılan unit'i etkilemez.
  • Atak yapan kişi bir orb vs kullandıysa atağı kaçırsa bile o orb'un ücretini ödeyecektir. Örneğin Searing Arrow orb'u ile atak yapan bir Clinx'in, atağı kaçırırsa yine de 8 manası gidecektir. Ya da Burning Spear orb'u ile atak yapan bir Huskar'ın, atağı kaçırsa da 15 HP'si gidecektir.
  • Weapon Type: Missile (Bounce)'a sahip unit'ler (DotA'da Luna'nın Moon Glaive'i) atak yaptıkları unit'e atağı kaçırırlarsa atakları sekmez. Diğer yandan, atak yapılan unit'ten seken her zaman vuracaktır.
Saygılar,
Boris